UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

19-MRT-2010THEMA
Eén in Christus vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Eén in Christus
De laatste jaren is er nogal wat aan de gang in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In de vormgeving van de kerkdiensten en in groter wordende verschillen van opvattingen. De één is er blij mee,...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Er is slechts één Kerk en die is pluraal
Het Ferbân fan Fryske Foargongers is een uniek trefpunt voor dominees, kerkelijke werkers en andere kerkleden, die mogen voorgaan in Friestalige diensten of in het Fries een kerkelijk onderwerp willen inleiden. Voorgangers kunnen lid worden en andere mensen gastlid, terwijl geregeld ook losse gasten meedoen.......
Search document Icon - lezen - Koor- en orgelconcert
Op zaterdag 27 maart organiseert de concertcommissie een koor- en orgelconcert in de Kruiskerk, Valckeniersweg 3 in Haulerwijk. Aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Ledenvergadering Dit Koningskind
Op donderdag 25 maart 2010 houdt afdeling Drenthe-Noord haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke stukken zal Liesbeth Felten komen spreken over het thema ‘waardevol’. De vergadering is in de Maranathakerk aan de Nobellaan in Assen. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.......
Search document Icon - lezen - More MUSIC
Op vrijdag 9 april kunt u tijdens een bijzonder concert in gereformeerde kerk De Kandelaar aan de Navolaan 28 in Stadskanaal genieten van een swingende combinatie van kerkorgel en keyboard. Organist Frank Kaman en toetsenist Gerhard Meerholz spelen een unieke mix van klassiek repertoire in een modern jasje.......
Search document Icon - lezen - Paas-praise
Kom allemaal naar de speciale paas-praise van praiseband ‘ANDERS’. Samen zingen en God loven. Locatie: GKv ‘de Hoeksteen’, Middelwijk 148 te Drachten. Datum: Zondag 21 maart. Aanvang: 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Paassamenzang
Op 2e Paasdag, maandag 5 april a.s., wordt er in de GKv, Hoendiep 232 in Hoogkerk om 10.00 uur weer een Paassamenzang gehouden. Het programma staat in het teken van Zijn sterven en de opstanding.......
Search document Icon - lezen - Passie en Paaszang op Stille Zaterdag
Zaterdag 3 april zal het Christelijk Gemengd Koor Zwolle o.l.v. Jan Willem Docter een zangavond houden in het teken van het Paasfeest, m.m.v. het Christelijk Mannenkoor Staphorst o.l.v. Peter Bos.......
Search document Icon - lezen - Up2date gereformeerd
Werk jij met jongeren in een kerk? Vind je het ook lastig om voorbeeldfiguur te zijn? Authentiek, christen, gereformeerd? Wat is anno 2010 eigenlijk de waarde van de gereformeerde traditie? En hoe bereik ik daarmee de jongeren?......
Search document Icon - lezen - Van drugsbaron tot evangelist
Het Kraaiennest, de jeugdvereniging van Hoogkerk, organiseert op zondag 28 maart a.s. een informatieve avond in de GKv aan het Hoendiep 232, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Edwin Velvis organiseert een voorjaarsconcert in de Andreaskerk te Westeremden, op zaterdag 10 april 2010, om 20.00 uur.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen - Agenda
Vrijdag 19 maart Leeuwarden, Uitvoering van de Markus Passion van J.S. Bach in en reconstructie van Ton Koopman door Koninklijk Toonkunstkoor Concordia o.l.v. Ilia Belianko, m.m.v. diverse solist...
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Als handen van de pottenbakker
Wie in het pastoraat aan het werk is, kan veel hebben aan het boek ‘Als handen van de pottenbakker’. Allerlei vragen waarmee je als predikant, ouderling of pastoraal werker mee te maken hebt, k...
Search document Icon - lezen - Er zijn geen dingen die niet bestaan
De titel van dit boek geeft al een heel filosofisch gevoel. De inhoud ervan bevestigt dat. En toch is het beslist niet saai of zweverig. Eigenlijk is het heel alledaags. ‘Er zijn geen dingen die...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Populisme
Het populisme breekt het ‘systeemvertrouwen’ af, stelt André Krouwel, docent politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van het Kieskompas. “Populisten nemen een of twee...
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Project: Church to go - Road 2 Africa - AiA - GKv Winsum
Juni is een maand waar veel landgenoten naar uitzien. Dan vindt er in Zuid-Afrika het WK voetbal plaats. En natuurlijk doet Nederland mee.......
Search document Icon - lezen - Verslag DZD
Persverslag van de vergadering van Drentse Zendings Deputaten, gehouden op 5 februari jl. in kerkgebouw ‘De Opgang’ te Hoogeveen.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - En wij dan? - J.H. Kuiper
De rooms-katholieke kerk is in het nieuws door een hoogst ongelukkige samenloop van omstandigheden. Enerzijds de rel in Brabant, waar de hostie geweigerd werd aan mensen die van hun homoseksuele levenswijze geen geheim maakten en anderzijds de stroom berichten over seksueel misbruik op de internaten van vroeger. Met spanning wordt gekeken naar de manier waarop de kerkelijke leiding hierop reageert. In het bisdom Haarlem-Amsterdam werd op zondag 14 maart een bisschoppelijke brief voorgelezen over......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kijk, zie en ontdek
Mefi wie? Koningskind? Hoezo? Een aangepaste kerkdienst voor jou en mij!......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Herhaald verzoek voor de zondagen waarvoor nog geen voorgangers zijn: 11 april, 16, 23 en 30 mei. Graag voor 26 maart opgave om de roosters op tijd te kunnen klaar maken. Geen opgave, geen samenkomsten.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Op onze oproep in de maand februari jl. om voorgangers tijdens de samenkomsten voor dit jaar zijn nog geen meldingen binnengekomen. Wij doen daarom deze oproep weer, en vragen u dringend om u als voorganger op te geven voor één of meerdere zondagen als u op het eiland aanwezig bent.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling
Op Terschelling worden op zondag 4 april a.s. samenkomsten gehouden in Gebouw ET-10, Midsland-Noord.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Vlieland
Op Vlieland zullen dit jaar samenkomsten van de Geref. Kerk (v) gehouden worden op de zondagen van 4 juli t/m 22 augustus 2010, in de Nicolaaskerk van de PKN Gemeente op Vlieland.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Sneek (CGKv): ds. H. Prins te Mussel Almere-West: E.J. Meijer te Leens Bedankt voor beroep Bunschoten-Oost: A. van der Lugt te Almkerk, die ook bedankte voor Hoek en voor Loenen-Abcoude...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Ureterp, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 7 april 2010 in het ‘Ichtus Hûs’, Burmanialaan 100 te Drachten, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
Namens de samenroepende kerk van Bedum worden de kerken in de classis Groningen opgeroepen voor de classisvergadering op D.V. donderdag 22 april 2010. De vergadering is in één van de zalen van de Refajahkerk Galenuslaan 1 te Groningen. Aanvang 19.30 uur.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Niet maakbaar - P. Groen
Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van Mijn Geest. Zacharia 4: 6......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Even voorstellen
Mijn naam is Garmt Bouwman (56 jaar), ik ben groepsleerkracht basisonderwijs in Winsum. Ik ben getrouwd met Heleen, samen hebben we zes kinderen tussen de 18 en 32 jaar oud. Als de tijd het toela...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Met elkaar optrekken - P. Groen
“De drie D’s moeten we buiten de deur houden: de dokter, de deurwaarder en eh… de dominee”, zei iemand een keer tegen mij. “Want als één van die drie bij je langs komt, dan gaat er iets niet goed.”......
Search document Icon - lezen - Rechtgezet
In de vorige Kerkbode heb ik beweerd dat we de Kerk niet als instituut moeten beschouwen. Dit bleek een wat onzorgvuldig gebruik van het begrip ‘instituut’. In o.a. de Dogmatiek van Bavinck wor...
Search document IconText Icon - lezen - Voor wie doen we het? - W.L. de Graaff
Zondagmorgen. Een kerk in de onderste helft van het land. Een speciale dienst gericht op kinderen. De dominee doet zijn best in Jip en Janneke taal te preken. Herinneringen aan de kleuterschooltijd borrelen omhoog. Blikken dwalen rond. De kinderen, de doelgroep draait onrustig rond op de stoelen. Hoewel ze aangesproken worden, voelen ze zich kennelijk niet aangesproken. Respect en medelijden vallen deze dominee te deel. Je zult daar maar staan te zweten voor een groep ongeïnteresseerde kleuters......