UITGAVE Kerkbode


nummer

50

datum

12-DEC-2008THEMA
Leven na de dood?! vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Uitzien naar de Wederkomst? - S.M. Alserda
“Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag.” 1 Tessalonicenzen 5:4-5a Uitzien naar de Wederkomst van Jezus Christus, dat heeft te maken met de vraag: wat gebeurt er dan met je? Denk je, dat je dan in de hemel komt? Hoe weet je dat zo zeker? Als Paulus de gemeente in Tessalonica een brief schrijft, lijkt dit voor hem geen vraag: ķ bent immers ‘kinderen van het......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Bijna-dood ervaring, een kijkje achter de dood? - W.L. de Graaff
Omstreden boeken trekken veel lezers. Zo gaat dat ook met het boek van Pim van Lommel met de titel: Eindeloos bewustzijn; Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Andere wetenschappers verguizen met name de ondertitel. Het boek zou helemaal niet wetenschappelijk verantwoord zijn. En ook uit christelijke hoek is er kritiek gekomen op het boek. Het zou mensen ten onrechte geruststellen over de dood. Alsof de dood iets heel moois is. En natuurlijk was er de spanning over de vraag: gaa......
Search document Icon - lezen - Ontwikkelingen in de GKv - S.M. Alserda
Het is niet mijn bedoeling om een (uitputtende) analyse te geven van deze ontwikkelingen. Ik las het boekje van ds. S. Cnossen, Ontwikkelingen in de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken. Hij beschrijft genoemde ontwikkelingen aan de hand van eigen ervaringen als predikant (nu emeritus). Uit dat boekje wil ik ‘enkele aspecten’, zoals hijzelf dat noemt, naar voren halen.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Christenen in China - J.P. van der Wal
De lezers van deze Kerkbode zullen wel weten dat Aad Kamsteeg zeer bewogen is met het lot van de christenen in China. In een themanummer van CV Koers, dat helemaal gewijd is aan de vervolging van christenen wereldwijd, schrijft hij over de moeilijke positie van christenen in communistisch China. Vooral tijdens het bewind van Mao Zedong heeft de kerk het zwaar gehad. Maar tegen alle verwachtingen in groeide de kerk fors. Juist in die moeilijke tijd onder Mao vond er in China een opwekking plaats......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - En zo werd de mensaap beeld van God? - L.E. Leeftink
Ergens halverwege het evolutieproces besloot God van een mensaapachtige voorouder een mens te maken door hem de levensadem en de goddelijke Geest in te blazen. Daardoor ontvingen twee ‘hominiden’ van God een moreel bewustzijn, een vrije wil, het verstand, de taal en de liefde voor God. Oftewel: toen God op een gegeven moment in de geschiedenis besloot het ‘project mens’ te starten en met Adam en Eva een relatie aan te gaan, maakte Hij twee inmiddels tot mensaapachtigen geŽvolueerde schepselen to......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Advent/Kerst Sing in
Harlingen - Zondagavond 21 december om 19.30 uur wordt er een Sing Inn gehouden in het teken van Advent en Kerst in de GKv.......
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten op Texel
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Den Helder organiseert in december kerkdiensten op Texel.......
Search document Icon - lezen -
Geslaagd Geslaagd aan de Theologische Universiteit te Kampen voor het doctoraal examen: H.C.M. Voorberg te Amsterdam; het diploma Master of Arts is uitgereikt aan J. Roosenbrand te Zwolle;...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Wijnjewoude, voor een vergade≠ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 21 januari 2009 in het ‘Ichtus HŻs’, Burmanialaan 100 te Drachten, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 21 januari 2009, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Christmas Carols
Zuidhorn - Wie kent ze niet? De prachtige en veelal overbekende Christmas Carols waarin de geboorte van Christus wordt bezongen. Een samengesteld koor o.l.v. Roelof van Luit zal op zaterdag 20 december om 20.00 uur in ‘De Rank’ een selectie van deze liederen ten gehore brengen.......
Search document Icon - lezen - Focaliber Festival of Lessons and Carols
Middelstum - Op maandag 22 december geeft vocaal jeugdensemble Focaliber haar 13e kerstconcert om 20.15 uur in de NH-Hippolytuskerk.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Uithuizermeeden - Na 19 eerdere, succesvolle concerten zal de Gereformeerde Brassband ImmanuŽl dit jaar haar 20e kerstconcert geven op zaterdag 13 december om 19.45 uur in ‘Het Anker’, Oudedijksterweg 21.......
Search document Icon - lezen - Kerstmarkt voor Emma
Frieschepalen- Zaterdagmiddag 13 december is er een kerstmarkt van 13.00 tot 16.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Kerstzangavond
Hoogkerk - Op zondag 21 december hopen we, zo de Here wil, om 19.30 uur in de kerk aan het Hoendiep 232 een kerstzangavond te houden, tot Zijn eer.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe winterlezingen
Ten Boer - Herinnert u zich nog de lezingen van vorige jaren? We hebben veel positieve reacties gekregen. Op veler verzoek willen we ook dit seizoen weer enkele lezingen organiseren. Zo de Heer wil zal ds. De Snoo als eerste spreken op dinsdag 13 januari 2009, over de besluiten van de synode van Zwolle-Zuid.......
Search document Icon - lezen - Opening GKv Ureterp
Op D.V. zaterdag 20 december vindt de officiŽle opening van de verbouwde Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Ureterp plaats. Tussen 10.30 en 16.00 uur zijn er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud.......
Search document Icon - lezen - Requiem van Verdi
Leeuwarden - Het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia te Leeuwarden begint zijn 135-jarig bestaan met een ‘winterconcert’, op woensdag 14 januari: Messa da Requiem van Giuseppe Verdi. Een werk dat een groot orkest vraagt van zo’n 60 musici. Vandaar dat dit concert in stadsschouwburg ‘de Harmonie’ plaatsvindt, aanvang 20.15 uur. Concordia heeft dit werk voor het laatst uitgevoerd in 1996.......
Search document Icon - lezen - Toerustingavonden
Assen - Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een serie toerustingsavonden, die wij hebben georganiseerd voor belangstellenden uit Assen en omstreken. Deze avonden zullen worden gegeven door ds. S. de Jong van Assen- Kloosterveen. De eerste avond staat gepland op D.V. 15 januari 2009 in de Maranathakerk, Nobellaan 140.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Zaterdag 13 december Leek, concert Gospelkoor Aglow o.l.v. Gerard Talsma & Ralph van Manen, GKv, Tolberterstraat 24 - 20.00 uur www.aglowleek.nl Frieschepalen, Ker...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus Bijbellezen (OT) in Zuidhorn
In Zuidhorn wordt vanaf woensdag 7 januari 2009 de cursus ‘Bijbellezen - Oude Testament’ gegeven. Het gaat om een cursus waarin in 10 stappen het hele Oude Testament wordt doorgelopen. De cursusavonden zijn om de 2 of 3 weken, zodat de cursisten tussentijds de bijbelgedeelten kunnen lezen die aangegeven zijn op het bij de cursus horende bijbelleesrooster.......
Search document Icon - lezen - Welkom thuis!
Amersfoort - Studieavond over pastorale zorg voor christenen met een moslimachtergrond, op maandagavond 26 januari 2009 om 19.30 uur in de Bergkerk.......