UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

25-JAN-2008THEMA
Het christelijk lezen van de Bijbel vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De gelijkenis van de zaaier en ons hart - A.H. Driest (Lees: Matt. 13:1-23)
De gelijkenis van de zaaier, wie kent die niet? De boer die aan het zaaien is. In de hoop een flinke oogst te krijgen. Drie keer is het resultaat niks. Maar dan: Geweldig! Wat een oogst.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconBoekbesprekingen
100 Bijbelverhalen voor jou Een mooi boekje met 100 korte Bijbelverhalen de hele Bijbel door. Het boekje is vrij klein en heeft een dikke zachte kaft. Het is mooi geïllustreerd met veel d...
Search document Icon - lezen - Discipelen - G. van der Kroef
We lezen in Mattheüs 14 dat Jezus veel toehoorders had tijdens zijn optreden en onderwijs. We lezen daar van een groot wonder, want Jezus gaf een grote menigte te eten van vijf broden en twee vissen!......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwsbrief uit India kwam. Dat had twee redenen. In de eerste plaats was het gezin van Piet en Saskia Houtman op verlof in Nederland. Om vakantie te houden en lopende zaken te regelen. Teruggekeerd in Dehra Dun stond hen een verrassing te wachten. De straat voor hun huis werd opengebroken. Dat ging niet zachtzinnig, waardoor er kabels kapot getrokken werden. Weg internetverbinding! Saskia vertelt u er alles over. Hoor ik u denken: dat komt bij ons niet......
Search document Icon - lezen - Het christelijk lezen van de Bijbel (4) - A. van der Sloot
In dit vierde en laatste artikel willen we met een voorbeeld duidelijk maken, dat het belangrijk is om bij het lezen van de Bijbel enige kennis van de verbonden te hebben. Ook zullen we zien dat het belangrijk is Christus niet op één lijn te stellen met Mozes.......
Search document Icon - lezen - Rubriek Voetlicht Ik heb alle dominees in de kast - N. Kemps-Stam Marten Hummel verzamelt dominees
Het begon met een telefoontje van Marten zelf. Of het mogelijk was dat in de Kerkbode het kerknieuws uit het hele land vermeld werd. Hij houdt namelijk de verhuizing van predikanten die door het beroepingswerk plaatsvindt, nauwlettend in de gaten. Met mijn antwoord dat ik zijn vraag door zou geven, leek de zaak beëindigd. Maar zijn verhaal bleef in mijn hoofd haken. En toen wist ik het: Marten Hummel past in de rubriek <>Voetlicht. Om hem naar zijn bijzondere hobby te vragen, bezocht ik hem in M......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kwartet - J.P. van der Wal
Ik denk dat het nog kan: een kritisch nootje bij alle goede voornemens aan het begin van dit jaar. Ze zijn voor E.J. van Dijk aanleiding er in De Wekker het volgende over te schrijven:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Rechtsgevoel - J.H. Kuiper
Bert Keizer, regelmatig schrijver in Trouw, vertelde hoe hij aan een groep juristen uitlegde dat hij als beginnend arts een aantal keren euthanasie had toegepast, op de meest zorgvuldige wijze, dat wel, maar in strijd met de toenmalige wetgeving. Hun reactie was consequent: wat maakte dat u dacht boven de wet verheven te zijn?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenzang
Bedum - Op D.V. zondagavond 27 januari organiseert Komook om 19.30 uur een samenzang in de Martyriakerk, Stationsweg 16.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Kampen-Noord - G. Zomer te Zwolle-West Beroep aangenomen Barendrecht - H.D. Bondt te Nunspeet (en Heerde), die bedankte voor Drogeham Bevestiging & Intrede<...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 16 januari jl. in het Ichtus Hûs te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 10 december 2007 te Roodeschool gehouden vergadering van de classis Warffum.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Hoogeveen
Namens de raad van de Geref. Kerk te Meppel worden hierbij de kerken van het ressort Hoogeveen opgeroepen voor de classisvergadering, die, zo de Heer wil, op donderdag 14 februari, om 19.30 uur in ‘De Opgang’, Alteveerstraat 105 te Hoogeveen gehouden zal worden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 26 januari Stadskanaal, Concert Vocaal Ensemble Cantabile, o.a. werken van J.S. Bach en D. Buxtehude, Kerk a/d Poststraatweg 30 - 20.00 uur Hoogeveen, Orgelconcert door Minn...
Search document Icon - lezen - Cd-presentatie 'In de schaduw van Uw kruis'
Harlingen - Op zaterdag 9 februari vindt om 20.00 uur in de Geref. Kerk (v) ‘De Haven’ de presentatie plaats van een cd die op 9 november 2007 rond het nieuwe orgel in deze kerk is opgenomen.......
Search document Icon - lezen - Concert Cantabile
Stadskanaal - Op zaterdag 26 januari geeft Vocaal Ensemble Cantabile uit Stadskanaal met orkest o.l.v. Henk de Muinck om 20.00 uur een concert in de Poststraakkerk, Poststraat 30.......
Search document Icon - lezen - Gezamenlijke Nieuwjaarsconcerten
Hoogezand-Sappemeer/Zuidlaren – Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari worden er gezamenlijke nieuwjaarsconcerten gegeven door Geref. Mannenkoor Noord-Drenthe, GMC SHINE en Chr. Muziekver. Juliana.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Hoogeveen - Op zaterdag 26 januari geeft de bekende organist Minne Veldman om 20.00 uur weer een orgelconcert op het Steendam-orgel in kerkgebouw De Opgang, Alteveerstraat 105.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Deputaten Evangelisatie Een samenvatting van hun Synoderapport
'Als je alleen maar kennis over God verzamelt… blijf je ook alleen maar een kennis van Hem.'......
Search document Icon - lezen - Huwelijksvoorbereidingscursus: Eén worden en één blijven
Baflo - Trouwplannen voor 2008? Dan willen we jullie van harte uitnodigen om mee te doen aan de huwelijksvoorbereidingscursus ‘Eén worden en één blijven’ op de woensdagen 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, van 20.00 - 22.00 uur, aan de Wier 8.......
Search document Icon - lezen - Kerkdienst uit Tasmanië op TV
Op zondag 3 februari kunt u om 11.00 uur op Nederland 2 kijken naar een kerkdienst die uitgezonden wordt vanuit de Free Reformed Church van Launceston Tasmanië.......
Search document Icon - lezen - Pilots of the Bush
Op woensdag 30 januari kunt u van 10.40 - 11.05 uur op Nederland 2 kijken naar een impressie van het werk van MAF piloten in de oerwouden van Papua/Irian Jaya Indonesië.......
Search document Icon - lezen - Samenwerking in de christelijke psychosociale hulpverlening
De christelijke hulpverleningsinstellingen De Driehoek, Schuilplaats, De Vluchtheuvel en Eleos hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin zij uitspreken de samenwerking tussen de organisaties te willen intensiveren.......