UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

10-FEB-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Lezen Kolossenzen 3: 1-4 en 5-17 Gods woord maakt de werkelijkheid spannend - Matthijs Haak
Soms is ze het zo zat. Vandaag was het weer zover. Als haar kinderen haar dwars zitten, kan ze soms toch zo kwaad worden. Ze staat dan achteraf van zichzelf te kijken. Was die reactie goed?...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
· Zaterdag 11 februari, gebedsbijeenkomst door het ‘Gereformeerd Appèl’, Ned. Geref. Open Hofkerk, Assen · Zaterdag 11 februari, concert gospelkoor ‘Shira’, Gereformeerde Ke...
Search document Icon - lezen - Een uitverkocht boek over de doop, toch verkrijgbaar - A.H. Driest
Al geruime tijd uitverkocht, zo was steevast de melding van de kant van de boekhandel. Er zou ook geen herdruk meer komen. Het ging om het boekje dat ik gelukkig nog net op tijd had gekocht: de vierde en laatste druk. En dan? Je kunt wel aan mensen adviseren om het te gaan lezen, maar als elke boekhandel ‘nee’ verkoopt wordt het lastig.......
Search document Icon - lezen - Het werk van de Heilige Geest ook in ons leven (1) - H. Veldman
U kent het misschien wel: kerken van gereformeerde signatuur kiezen als jaarthema Gods Geest verandert jou. Dat is dan bedoeld voor speciale bijbelstudie, maar ook wel voor het jaarlijkse huisbezoek. De keus hiervoor wordt meestal ingegeven door het feit dat veel christenen vandaag, in een van God totaal vervreemde cultuur, voor moeilijke vragen komen te staan: Wie is de Heilige Geest, wat is Zijn werk, wat doet Hij in het mensenleven en hoe is dat merkbaar in het optreden van de kerk en de kerk......
Search document Icon - lezen - Jutten - A.H. Driest
Boekrecensie......
Search document Icon - lezen - Katechismus van de katholieke kerk (2) - Matthijs Haak
Gevoel voor schoonheid. Oog voor het mooie, het schitterende van het evangelie. Als ik de Katechismus van de katholieke kerk (Katechismus) zou moeten typeren, zou dit zeker een van de dingen zijn die ik zou opnoemen. Er loopt wat dit betreft ook een lijn van het tweede Vaticaanse concilie naar de Katechismus. Want het concilie had ‘tot taak… op een serene wijze de kracht en de schoonheid van de geloofsleer te tonen.’ Als ik me nu even tot dat tweede, de schoonheid, beperk dan denk ik zeker dat d......
Search document Icon - lezen - Rondom gemeentezang - A.H. Driest
1. Begeleiding van gemeentezang ......
Search document Icon - lezen - Verbondsogen Een praktisch artikeltje over het Verbond - R. Sietsma
Enige tijd geleden fietste ik eens mee met een groepje gereformeerde mannelijke scholieren naar het Gomarus College in Groningen. Het was een goede ontspanning en onze gesprekjes waren ook geanimeerd. Op een gegeven moment ging het - uiteraard, zou ik bijna zeggen - ook even over de meiden. Heel keurig overigens. En één keer viel er een woordje: webcamsex. Min of meer voor de grap. Een beetje afkeurend ook. En terecht. Want dat soort dingen kunnen en mogen gewoon niet. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De PvdA mag moraalridder spelen - J.P. van der Wal
Wie kent ze niet, de hiphopclips op TMF en MTV, waarin met gouden sieraden volgehangen artiesten omringd worden door schaarsgeklede dames? Jeroen Dijsselbloem is op kruistocht tegen deze mediaverloedering, maar vooral tegen wat hij noemt de ‘respectloze straatcultuur’. Jeroen Dijsselbloem is woordvoerder integratie in de Tweede Kamer voor de PvdA, de partij die ooit streed tegen bevoogding en vertrutting. In het blad CV-Koers stond een interview met hem, waaruit ik het volgende overneem.......
Search document Icon - lezen - De PvdA mag moraalridder spelen - J.P. van der Wal
Wie kent ze niet, de hiphopclips op TMF en MTV, waarin met gouden sieraden volgehangen artiesten omringd worden door schaarsgeklede dames? Jeroen Dijsselbloem is op kruistocht tegen deze mediaverloedering, maar vooral tegen wat hij noemt de ‘respectloze straatcultuur’. Jeroen Dijsselbloem is woordvoerder integratie in de Tweede Kamer voor de PvdA, de partij die ooit streed tegen bevoogding en vertrutting. In het blad CV-Koers stond een interview met hem, waaruit ik het volgende overneem.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Lachen - Jan Kuiper
‘Komt iemand bij de hemelpoort, wordt hij rondgeleid en treft hij een apart zaaltje aan. Sst, zegt de engel, daar zitten de vrijgemaakten die denken dat ze alleen zijn… Grapje, gehoord binnen de kerk. Of het leuk is of niet, mag u zelf weten. Punt voor dit artikel is dat we in de kerk om onszelf kunnen lachen. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Zuidhorn - Voor de classis Grootegast. 12 februari 2006, 14.00 uur is in de "De Rank", Westergast 8, een aangepaste dienst. Voorganger: Ds. J.T. Oldenhuis Onderwerp: Het wonder va...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Nogmaals doen wij een beroep op broeders die in de voorjaarsvakantie op Schiermonnikoog aanwezig zijn en kunnen voorgaan in de samenkomsten op zondag 19 februari a.s. Mochten hier geen snelle rea...
Search document Icon - lezen -
Nieuw telefoonnummer Frieschepalen – ds. G.O. Sander tel: 0512-300633; nieuw e-mail-adres: gereformeerde.kerk.vrijgemaakt@hetnet.nl Jubileum Gendringen – Op 3 febr. wa...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Oproep classisvergadering......
Search document Icon - lezen - Kort verslag vergadering classis Assen d.d. 12 januari 2006
@t :Op verzoek van de kerkenraad van Assen-Marsdijk, Assen-Kloosterveen en Assen-West heeft de classis Assen een buitengewone vergadering bijeengeroepen om het voorstel van de kerkenraad van Assen-...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Leeuwarden - Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 15 maart 2006, aanvang 20.00 uur,...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert met samenzang 40 jaar Pels orgel in de Fonteinkerk
Drachten - Op 11 februari 2006 organiseert de VGK Fryslận voor de negende keer een concert met samenzang rond het orgel in de Fonteinkerk te Drachten. Het orgel is 40 jaar geleden...
Search document Icon - lezen - PrioriTijd
Zuidhorn – Op zaterdag 18 februari, aanvang 19.30-21.00 uur in De Rank. Zou het nóg mooier kunnen dan de vorige keer met Ds. Alderliesten en de band Witness? Nou, zou best eens kunn...
Search document Icon - lezen -
Kring Zuidhorn e.o. Datum;14 februari Tijd ;20:00u Plaats ;"de Rank",Zuidhorn Onderwerp;Geloofsopvoeding Spreker; Hetty Pullen Belangstellenden m/v van harte welkom...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Dutch Choral Singers projectkoor
Zuidhorn - Vanaf maart 2006 start het nieuwe koor Dutch Choral Singers met het eerste project, een serie van drie evensongs. Deze evensongs zullen worden uitgevoerd in de drie noordelijke...
Search document Icon - lezen - Help! Een moslim … of Help een moslim!
Een regio-avond van Deputaten Evangelisatie en de Stichting ‘Evangelie & Moslims’ voor alle leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Datum en plaats: Donderdag 16 februari, Geref...
Search document Icon - lezen - Plannen regionale trainingen Emmaüscursus in Friesland en Drente
Winsum – In de provincie Groningen heeft de Emmaüscursus de nodige bekendheid gekregen, naast de Alpha-cursus. De Emmaüscursus is een oriëntatiecursus over het christelijke geloof (Op Weg...
Search document Icon - lezen - Wind of Praise -Studiedag blazers in de kerk .
Op 23 september 2006 zal er een studiedag worden gehouden over het bespelen van een blaasinstrument tijdens de zondagse kerkdiensten. En dat onder de pakkende titel 'Wind of praise' (= blaasinstrumenten van lofprijzing). De dag wordt gehouden in de gereformeerde kerk te Leek en is bedoeld voor hen die regelmatig een bijdrage leveren aan de kerkdiensten, maar ook voor hen die dat graag zouden willen.......
Search document Icon - lezen - Zout ….over evangelisatie
Bericht voor jongeren: Het februarinummer van … ZOUT is speciaal voor jou!......