UITGAVE Kerkbode


nummer

46

datum

14-NOV-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De kracht van God - A. Bas
2 Koningen 6 vers 6: “Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elia een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven.”......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De laatste vijand Omgaan met de dood - N. Kemps-Stam
Wie een vraagstuk heeft op sociaal, godsdienstig en levensbeschouwelijk gebied, kan een bureau inschakelen om daar onderzoek naar te doen. Soms is zo’n instituut verbonden aan een bepaalde richting. Zo is het Kaski een katholiek instituut dat nauw verbonden is met de Radboud Universiteit in Nijmegen. De KRO vroeg onlangs aan het Kaski eens te onderzoeken hoe mensen over de dood dachten. De uitslag was verrassend.......
Search document Icon - lezen - Er was een synode… En nu is er werk aan de winkel (2) - J.T Oldenhuis Een meer actieve rol van de gemeente bij de doop.
Nieuwe dingen? Een poos geleden zat ik ergens in een kerkdienst, waar een kindje werd gedoopt. Na de doopbediening wendde de predikant zich tot de gemeente met de oproep om het pas gedoopte kind met liefde in de gemeente te ontvangen en door voorbede en aandacht de ouders te steunen. Het verraste me. Toen er ook nog een jawoord van de gemeente werd gevraagd op de belofte om, waar nodig, eraan mee te helpen dat het pas gedoopte kind zou groeien in het geloof, in de genade en de kennis van onze He......
Search document Icon - lezen - Uit alle macht van de duivel verlost - A. Bas
“Wie heeft ooit van die verzonnen exorcisten (duiveluitdrijvers) horen zeggen, dat ze één proeve van hun ambt hebben gegeven? Men verzint, dat hun de macht gegeven is om de handen op te leggen op de krankzinnigen en de dopelingen en de bezetenen, maar zij kunnen de boze geesten er niet van overtuigen, dat zij met zulk een macht zijn toegerust, niet alleen omdat de boze geesten hun bevelen niet gehoorzamen, maar ook omdat de boze geesten over hen zelf heersen. Want ternauwernood zult ge er één op......
Search document Icon - lezen - Variofocus Grunneger Biebel plat? - H. Venema
Behalve het Harener Weekblad krijgen we in Onnen ook altijd de Groninger Gezinsbode in de bus. En deze week ook nog Dé Weekkrant Groningen. Dat blad is nieuw voor mij. Meest advertenties natuurlijk. Anders kan zo’n gratis krant niet bestaan. Maar op de voorpagina tref ik in een gekleurd kadertje de uitslag van een onderzoek naar Uw mening. Wat de vraag precies was, weet ik niet. Ik krijg alleen de uitslag van deze mini-enquête te lezen: “Het vertalen van de bijbel in de Groninger taal is géén go......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Regels - J.H. Kuiper
Voor mij ligt het kerkelijk handboekje. Dat is een uitgave van P. Biesterveld en dr. H.H. Kuyper uit 1906. Het bevat de bepalingen de Nederlandsche Synoden en andere stukken van beteekenis voor de Regeering der Kerken. Je kunt daarin de wordingsgeschiedenis van de kerkorde volgen. Elk jaar dat er een nationale synode was, kwam er een nieuwe versie. Tenminste, zo was het in de zestiende en zeventiende eeuw. Dit hield op in 1618/1619, toen voorlopig de laatste nationale synode gehouden is, in Dord......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst Damwoude
Damwoude - Zondagmiddag 23 november a.s. is er om 14.00 uur weer een dienst met aanpassingen voor mensen met een verstandelijke handicap in GKv ‘De Begroeting’, Voorweg 19/21.......
Search document Icon - lezen - Friestalige kerkdienst Damwoude
Damwoude - Zondagmorgen 16 november om 9.30 uur ben je weer van harte welkom in een friestalige kerkdienst in de kleine, knusse GKv ‘De Begroeting’, Voorweg 19/21.......
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Ureterp - Zondag 16 november is er een zang- en ontmoetingsavond, om 19.15 uur in de Gereformeerde Kerk aan De Feart 85.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Assen-Marsdijk - J.T. Rozemuller te Zwartsluis Assen-West - G.O. Sander te Siegerswoude-Frieschepalen Beroepbaar G.P. Hommes, Thorbeckestraat 368, 6702 CG...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Aglow & Ralph van Manen
Leek - Gospelkoor Aglow uit Leek geeft samen met de zanger Ralph van Manen op zaterdag 13 december om 20.00 uur een concert in de GKv, Tolberterstraat 24.......
Search document Icon - lezen - Getuigen van Gods liefde
Roodeschool - Zaterdag 29 november hoopt Passe-Partout een concert te geven, om 20.00 uur in de GKv, Hooilandseweg 92.......
Search document Icon - lezen - Organist Martin Mans bezoekt Wouterswoude!
Wouterswoude - Op woensdagavond 19 november a.s. zal de bekende organist Martin Mans om 20.00 uur een concert geven op het schitterende Van Vulpen-orgel in de GKv, Kerklaan 12.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door ‘oud-Damwoudster’
Damwoude - Op zaterdag 15 november zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert worden gegeven in de Christelijk Gereformeerde Sionskerk aan de Hoofdweg.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Vrijdag 14 november, Leek, Najaarsvergadering Stichting Broederschap, GKv, Tolberterstraat 24 - 20.00 uur Groningen, Improvisatieorgelconcert met samenzang, door M...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Studentenpredikant
In oktober 2008 heeft de classis het Jaarverslag classicaal deputaatschap Studentenpredikant 2007-2008 vastgesteld. Hieronder volgt een korte samenvatting van het werk dat het afgelopen seizoen is verricht door de Groninger studentenpredikant, ds. T.S. Huttenga.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Amersfoort - Op DV zondag 16 november a.s. wordt er om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) ‘Westerkerk’.......