UITGAVE Kerkbode










nummer

47

datum

15-DEC-2006



THEMA
In blijde verwachting vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnement



inhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Verwachting en hoop - J. Kuiper
Diverse onderwerpen komen aan de orde in dit nummer van de kerkbode. Van het functioneren van de democratie tot een voorzichtige kritiek op het gegeven van het kerkelijk jaar toe. Toch zijn ze al...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Blijvende verwachting - J. Kuiper
…Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Fil. 3:21......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De gemeente heeft theologen nodig - J. Kuiper
Toen ik pas begon als predikant in de badplaats Vrouwenpolder was een studieverlof niet nodig: na Pinksteren daalde een weldadige rust neer over het kerkelijke leven, die duurde tot begin september. Dat zal wel wat te maken gehad hebben met het zomerseizoen, voor de mensen in die plaats extra druk. Misschien ook wel met een andere, minder verbrokkelde manier van leven op het platteland van ruim vijfentwintig jaar geleden. Het gaf in ieder geval ruimte voor studie, om preken voor te bereiden en d......
Search document Icon - lezen - Gereformeerd Kerkboek, internet en ‘kerkelijk jaar’ - A.H. Driest
In deze bijdrage wil ik iets zeggen over bladzijde 883 van het pas verschenen Gereformeerd Kerkboek. Op die bladzijde wordt gesproken over het ‘kerkelijk jaar’. Wat dat jaar inhoudt, wordt vervolgens in schema gebracht in het kiezen van liederen voor bepaalde dagen en tijden van het jaar.......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun
De verkiezingen zijn weer voorbij. Tot veler verbazing krijgt de Partij voor de Dieren twee zetels! Deze partij beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectvolle behandeling door mensen. Dat geldt zeker voor biggen in de bio-industrie, kistkalveren en legkippen. Honden en katten hebben het wel goed in Nederland. Als je een baasje hebt tenminste. In India lopen veel zwerfhonden op straat. Saskia Houtman vertelt waarom haar gezin zo’......
Search document Icon - lezen - Leven in een verwarde tijd (5) - N. Kemps-Stam
De afgelopen vier weken hebt u kunnen lezen hoe christenen de huidige tijd beleven. Naast bezorgdheid zijn de reacties opvallend positief. Het deed soms denken aan de dichter van Psalm 18, die vol geloofsvertrouwen zegt: .. met mijn God spring ik over een muur. Kunnen we concluderen dat christenen geen bange mensen zijn? Of moeten we nuchter blijven en ook in de kerkdiensten aandacht schenken aan het soms beangstigend wereldgebeuren? Drie predikanten reageren op de serie en geven antwoord op de......
Search document Icon - lezen - Uw koninkrijk kome
Wanneer er weer een ramp gebeurt denk ik: het is vast tijd; wanneer het weer eens oorlog is vraag ik: is het nu tijd? Maar nog steeds sta ik bij je graf en tel de rij met graven af die telkens we...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda vrijdag 15 december Leek, Kerstzangavond, Geref. Kerk, Tolberterstr. - 20.00 uur Drachten, Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ met ‘Ger. Drachtster Ma...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kwartet - J.P. van der Wal
In de Wekker schreef ds. J.G. Schenau in zijn column over een lompe lakse leeuw. Met een terugblik op de verkiezingen en met het oog op de adventstijd.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Democratie? - J. Kuiper
Na de opvallende verkiezingswinst van de Christen Unie beginnen mensen zich kennelijk zorgen te maken. Immers, wie nog ergens in gelooft, loopt achter de feiten aan en is niet meer van deze tijd. Voor je het weet, leggen ze Nederland normen op van vijftig jaar geleden. Geen abortus en zo. Nu stond op maandag 11 december in Trouw dat abortus om een hazenlip inderdaad voorkomt in Nederland en daaruit kun je leren dat alle waarschuwende verhalen dus terecht waren.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws beroepen door College voor Zendingsdeputaten voor de provincies Flevoland en Gelderland voor het werk in Oekraïne - drs. H. Drost te Houten. Veenendaal - H. Folkers te Co...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Wetsinge-Sauwerd nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op D.V. donderdag 25 januari 2007 gehouden zal worden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 17 januari 2007, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert in kerstsfeer
Groningen - Chr. Harmoniegezelschap Patrimonium Groningen geeft vrijdag 22 december a.s. in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein een najaarsconcert in kerstsfeer. Zoals gebruike...
Search document Icon - lezen - Concert Martin Mans
D.V. 23 december hoopt Martin Mans een concert te geven op het Kaat en Tijhuis-orgel in de Goede Herderkerk te Emmen.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert in Zuidlaren
Zuidlaren - Vrijdag 22 december 2006 om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in de Ontmoetingskerk - Dennenoord geeft Gereformeerd gemengd koor "Zingt Gode Lof" o.l.v. Aly Mosselaar ee...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Ureterp - Op woensdag 20 december a.s. geven Gospelkoor Amfora o.l.v. Dick Rusticus en Brassband de Lofklank B o.l.v. Johannes Weening een kerstconcert. D.m.v. zang, muziek en samenzang wi...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Rouveen - Het G.G.K. “de Lofstem” van Rouveen o.l.v. Harm Hoeve hoopt op D.V. 21 december 2006 haar Kerstconcert te geven. Het is een goede traditie om in Adventstijd samen met de...
Search document Icon - lezen - Kerstmuziekavond
Kantens - Na 2006 jaar vieren we nog steeds de geboorte van onze Koning!! U kunt samen met ons blij zijn op de kerstmuziekavond op 22 december om 19.45 uur in de Gereformeerde Kerk...
Search document Icon - lezen - Kerstnachtzang
Uithuizermeeden - Gospelkoor Sparks of Joy organiseert zondag 24 december een kerstnachtzang in de vrijgemaakte kerk aan de Kerkstraat 7. Het thema van deze avond is Born to be al...
Search document Icon - lezen - KERSTSAMENZANG
Hoogkerk - God is getrouw, Zijn plannen falen niet. Zijn plan tot verlossing van Zijn volk in de komst van zijn Zoon, onze Here Jezus Christus op aarde, mogen we weer herdenken in deze dag...
Search document Icon - lezen - Optreden Kinderkoor Dynastia
Het kinderkoor Dynastia uit Kobrin ( Wit-Rusland ) zal op vrijdag 29 december 2006 een optreden verzorgen in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Schildwolde.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gemeentestichting Amsterdam in nieuwe fase: kerk in bioscoop
In Amsterdam gebeuren bijzondere dingen! Op verschillende plaatsen zijn initiatieven gestart tot gemeentestichting. Eén daarvan maakt op dit moment een nieuwe stap: Stroom Amsterdam. Vanaf november komt de nieuwe gemeente Stroom elke zondagmorgen om 11.00 bij elkaar voor een samenkomst in Café en Filmtheater Kriterion. Het café biedt prima mogelijkheden om voor en na de samenkomst koffie te drinken en in gesprek te gaan. In de filmzaal is er eveneens ruimte om kwalitatief en kwantitatief met de......
Search document Icon - lezen - WMO, INVIS en de kerken
Ten Post - Op 1 januari 2007 wordt de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, van kracht. De gemeente zal de wet gaan uitvoeren, te beginnen met huishoudelijke verzorging, maar in de k...
Search document Icon - lezen -
Zendtijd voor Kerken Op D.V. zondag 24 december a.s. wordt een kerkdienst uitgezonden op Radio 5 om 17.02 uur van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zwolle-Zuid. Voorg...