UITGAVE Kerkbode


nummer

28

datum

14-JUL-2006THEMA
Wie is toch deze persoon? vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Mijn engel - Jan Kuiper
“Ik stuur een engel voor jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats te brengen die ik voor jullie bestemd heb. Neem je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in mijn naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven.” Exodus 23:20,21......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Blokkades in de relatie met God - Hans Roosenbrand
“Of ik iets over blokkades in de omgang met de persoonlijke God wil of kan schrijven, in het kader van een artikelen reeks in de kerkbode over ‘Wie is toch deze Persoon?’ Deze vraag werd mij gesteld door een van de predikanten. Een duidelijke vraag, een vraag die de geloofsbeleving van velen raakt, een vraag ook die volgens mij velen zichzelf stellen of misschien wel een vraag waar velen onder gebukt gaan. En niet in de laatste plaats een vraag die ook mijn leven regelmatig kleurt. ......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? 2 - Th. Korf
In ons blad van 28 april maakten we een begin met de korte bijdrage van Theo Korf in het kerkblad van Assen-Zuid over de liturgie. We willen de draad weer oppakken en elke week een klein stukje plaatsen ......
Search document IconText Icon - lezen - Zijn ware gezicht - Corné Alderliesten
God is ‘niet kennen’ Zoals ik in de vorige aflevering van de kerkbode heb aangestipt, is het helemaal niet zo eenvoudig om te zeggen dat je God kent. Elke keer als je denkt dat je Hem, bij wijze van spreken, door hebt, dan blijkt Hij weer anders te zijn. Niet dat Hij daar onbetrouwbaar en onberekenbaar van wordt. Maar het is gegeven met Zijn persoon-zijn: dat Hij leeft, dat Hij spreekt en handelt, dat je met Hem omgaat in de tijd, en dat Hij met mensen omgaat. Echt omgaat - niet zoals kinderen m......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De Heilige Geest en de wereld - J.P. van der Wal
In vervolg op een eerdere Persschouw over het werk van de Heilige Geest in dit nummer iets over de Heilige Geest die naar Jezus’ woord de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh.16). Schrijver van het artikel in de Wekker is ds. J.J. Jonkman: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bagage - Jan Kuiper
Nog een paar dagen en de scholen voor voortgezet onderwijs sluiten voor een flink aantal weken hun deuren. De basisscholen doen dat een week later. Het is het onderwerp van de dag: wat doe jij in je vakantie? Vakantiebestemmingen worden uitgewisseld en je krijgt goede raad mee: als je daar bent, kijk dan ook eens…......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Internetmogelijkheden preekvoorzieners
Via de website www.gkvhandboek.nl is het mogelijk om een predikant uit Groningen, Friesland of Drenthe te ‘boeken’. Het werkt als volgt:......
Search document Icon - lezen - Vakantieperiode Kerkbode
Vanaf 28 juli tot 8 september verschijnt de Kerkbode 2-wekelijks. Wilt u voor het aanleveren van kopij en het doorgeven van preekbeurten rekening houden met de volgende data? Ve...
Search document Icon - lezen -
Nieuw adres Hilversum - ds. K. de Vries: Gijsbert van Amstelstraat 9 1213 CG Hilversum. Jubileum Emmeloord - ds. P.L. Voorberg gedenkt deze maand dat hij vijfentwintig j...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam Verslag van de vergadering gehouden op 8 juni.
De afgevaardigden van alle kerken uit de classis Appingedam zijn bij elkaar gekomen in het kerkgebouw van de kerk te Ten Post. Ds. L.G. Boonstra opent de vergadering namens de samenroepende kerk...
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden Kort verslag van de vergadering, gehouden op 21 juni 2006 in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.
De kerk te Franeker-Sexbierum is aan de beurt de opening van de vergadering te verzorgen; namens haar gebeurt dit door br. Sj. Kuijper. Hij laat zingen Gez. 308 LvK, gaat voor in gebed en leest R...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
vrijdag 14 juli Ten Post, Hobbymarkt, Geref. Kerk, Eestumerweg 11 - 16.00-22.00 uur zaterdag 15 juli Zuidlaren,Orgelconcert door Jaap Kronenburg in de Ontmoetingskerk - Dennenoord-Z...
Search document Icon - lezen - East-tour Young Continentals
Zuidhorn - Aan het begin van de zomervakantie komt de East-tour van de Young Continentals naar Zuidhorn voordat ze door Polen, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk trekken. 30 getalenteerde...
Search document Icon - lezen - Landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl
@t 2 september 2006 Thema: ”De tijd dringt!” Voorgangers: ds. C.T. de Groot, prof. dr. B. Kamphuis, drs. J. van Mulligen Muzikale leiding: Peter Sneep Programma: 19.00 uur, sing-in; pauze; 20...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Indrukwekkende prestatie Ureterper organist Dennis van der Wijk -
Op donderdag 15 juni j.l. heeft Dennis van der Wijk eindexamen gedaan voor de orgel-eerste fase. Aan zijn studie bij Theo Jellema aan het Groninger conservatorium is hiermee een einde gekomen.......