UITGAVE Kerkbode


nummer

11

datum

17-MRT-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - ‘Meer dan genoeg’ bleek onvoldoende - Jaap Ophoff
Een paar jaar geleden verscheen het boek Meer dan genoeg. Geschreven door auteurs uit de CGK en de GKv. Dit boek was bedoeld om een handreiking te bieden in alle verhalen over de heilige Geest. Vaak enthousiaste verhalen over boeiende ervaringen van andere christenen. Maar wat moet je als gewoon kerklid, als doorsnee christen nu met zulke verhalen. Deze publicatie wilde antwoord geven op vragen en helderheid bieden. Een boek met onderwijs, uitleg, aansporing en bemoediging. Maar ook met waarsch......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Groeien versmalling - Jaap Ophoff
In de discussies over de heilige Geest gaat het meer dan eens over groei. Groei speelt op meer terreinen in ons leven een belangrijke rol: kinderen moeten groeien. Als de groei achter blijft moet je naar de dokter: er kan iets ernstigs aan de hand zijn. Bij deze groei is het overigens niet belangrijk dat iedereen even lang wordt. Wat niet wil zeggen dat we onszelf nooit met een ander vergelijken. Op sommige leeftijden vinden we het heel belangrijk om te vergelijken of we even groot zijn, even ve......
Search document Icon - lezen - Wie ben jij? Naar aanleiding van ‘Gods kind op zoek naar identiteit’, door ds. Jan Wesseling (hoofdstuk 2) - Corné Alderliesten
Het zou in elk boek moeten staan. Eigenlijk zou elk boek over de Heilige Geest zo’n hoofdstuk moeten bevatten. En dus zouden ook in elk boek dat iets beschrijft over Jezus Christus, of over God de Vader, de vragen moeten worden gesteld, die in dit hoofdstuk van ‘Geestrijk leven’ worden opgeworpen: wie je bent, bepaalt hoe je een boek leest. Het bepaalt vooral wat je ermee doet.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Opdat zij één zijn: twee doelen - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel, Gelderland etc. schrijft H. Walinga over de roeping die t.o.v. elkaar hebben in de kerk. Om elkaar, bij alle verschillen die er kunnen zijn, te accepteren en vast te houden.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wie een van deze… - Jan Kuiper
Zaterdag was het weer zover. In het Dagblad van het Noorden een hele pagina gevuld met terugkijken op misbruik van kinderen in gereformeerde kring. Dit keer naar aanleiding van een boek over de trieste gebeurtenissen op de basisschool de Tamboerijn in Assen, nu al weer tien jaar geleden. Het moeilijke van deze verhalen is dat het zo’n relaas van schade is. Terwijl Christus zelf kinderen in bescherming neemt, blijken ze niet veilig binnen de kerkelijke wereld. Dat maakt je klein. Je kunt hoog opg......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Ten Boer – Op D.V. zondagmiddag 26 maart om 14,15 uur wordt in de Geref. Kerk (v) een dienst gehouden, aangepast voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking. In deze d...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Ermelo - C. Beiboer te Hattem-Noord Drachten-Oost - T.P. Nap te Rotterdam-Stad (sectie Centrum) Bedankt Kampen-Zuid - B. Luiten te Zwolle-Centrum Rijns...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Drentse zendingsdeputaten
Verslag van Drentse zendingsdeputaten welke bijeenkwam op vrijdag 3 maart 2006.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
vrijdag 17 en zaterdag 18 maart Kampen, Congres ‘Levend water: Het werk van God de Heilige Geest’, zie: www.tukampen zaterdag 18 maart Leek, Mendelsohnconcert Collegium Vocale Ref...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Sander van Marion
Bedum - Dit jaar viert Sander van Marion zijn Gouden Jubileum als “50 jaar Toonkunstenaar”met meer dan vijftig orgelconcerten in alle provincies van Nederland. Ook in het buitenland geef...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Martin Mans
Farmsum - Op zaterdag 8 april a.s. geeft de Woerdense organist Martin Mans, traditiegetrouw, een orgelconcert op het fraaie monumentale Lohmann orgel in de Hervormde Kerk in Farmsum. Het pro...
Search document Icon - lezen - Praisegroep JoYn geeft concert in de Jozefkerk.
Assen - De nieuwe praisegroep JoYn uit Assen geeft zaterdagavond 25 maart haar eerste live concert in de Jozefkerk Kerkplein. Praisegroep JoYn wil zich graag voor het eerst aan u pre...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met “Janssen”
Assen - Als de Here het wil gaan wij opzondag 26 maart weer samen zingen. Deze avond zullen we begeleid worden door Erik, Carolien en Martin Janssen. Het thema wat wij voor deze avon...
Search document Icon - lezen - Samenzang
Bedum - Op D.V. zondagavond 19 maart a.s. organiseert Komook weer een samenzang in de Goede Herderkerk, onder leiding van Geert van der Laan. Kornelis Berghuis bespeelt het prachtig...
Search document Icon - lezen - Toerustingsavonden
Assen - Voor christenen en belangstellenden aan de hand van: Dit is mijn passie: in zes avonden door ds. Sieds de Jong met als hoogtepunt op 14 juni 2006 een avond met Aad...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert Brassband de Lofklank
Ureterp - Op zaterdag 25 maart geeft de Lofklank haar traditionele Voorjaarsconcert. De Lofklank werd in december 2005 nog kampioen in de tweede divisie van de Nederlandse Brassband Kampio...
Search document Icon - lezen - Vrij vertellen over God
zonder schaamte zonder reserve IS DAT EEN GAVE? ......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Conferentie over geloofsopvoeding op 18 april
Groningen - Hoe motiveer ik jongeren voor catechisatie, vereniging of bijbelstudie op een leeftijd dat ze het vooral druk met zichzelf hebben? Onder het thema “Pak de jeugd”, organiseren het Gomarus College en het Menso Alting College een conferentie op 18 april as. In een twaalftal workshops gaan predikanten, godsdienstdocenten, catecheten en jeugdwerkers nadenken over deze problematiek.......
Search document Icon - lezen - Nieuw gezicht voor de Bijbelstudiebond
Haren - De Bijbelstudiebond heeft een nieuw gezicht. In het jaar dat de Bijbelstudiebond haar 60-jarig jubileum viert, heeft de Bijbelstudiebond vanaf heden een nieuwe huisstijl. Lezen...
Search document Icon - lezen - Nieuwe berijming van alle 150 psalmen
Al vier jaar werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de moderne populaire muziek.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Wat de samenkomsten voor dit jaar betreft, zijn tot heden nog maar weinig reacties binnengekomen, daarom doen we nu nogmaals een zeer dringend beroep om voor te gaan in de samenkomsten op de nav...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Op D.V. zondag 2 april a.s. om 17.02 uur wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Katwijk.......