UITGAVE Kerkbode


nummer

37

datum

5-OKT-2007THEMA
Kerk in verandering? vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen -
Het thema voor de maand oktober is ‘Kerk in verandering?’. In de artikelen van deze maand wordt dit thema o.a. toegespitst op: · verandering in kerkdiensten · leiderschap in de kerk · de...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Paulus en het bidden - A.H. Driest
Kolossenzen 1 vers 3-5: ‘In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt.’ (lees ook het vervolg tot en met vers 14)......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Moge je de moeder van honderd zonen zijn, luidt een gezegde in India. De geboorte van een meisje wordt niet als een geschenk, maar als een last beschouwd. Een meisje brengt geen inkomsten in, er moet een bruidschat voor haar betaald worden, waarna ze het bezit van de schoonfamilie is. Door de moderne techniek van prenatale echo’s zijn in de afgelopen twintig jaar meer dan tien miljoen meisjes in India door hun ouders geaborteerd of na de geboorte meteen vermoord. Saskia Houtman vertelt iets over......
Search document Icon - lezen - Knielen op een bed violen - A. van der Sloot
Onder bovenstaande titel schreef Jan Siebelink een spraakmakend boek. Tijdens een vakantie op Terschelling woonde ik een avond bij die in het teken van dit boek stond. Siebelink was zelf ook aanwezig. Hij vertelde dat dit boek een roman was, maar tegelijk sterk biografisch was gekleurd. Die twee elementen waren van belang om het boek naar waarde te kunnen taxeren.......
Search document Icon - lezen - Tongentaal en strijden - W. Wierenga
In slechts één van de van Paulus bewaard gebleven brieven is sprake van spreken in talen. In de zgn. eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Ik gebruik even niet de term van de NBV: klanktaal. Ik gebruik ook even niet het woord glossolalie. Ook niet de term spreken in tongen. Ik gebruik de meest neutrale term: I>spreken in talen.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - 'Gereformeerd Parijs' - J.P. van der Wal
Frankrijk is een mooi vakantieland, dat jaarlijks vele toeristen trekt. En hoofdstad Parijs een eldorado voor liefhebbers van geschiedenis, kunst en cultuur. Maar Frankrijk is ook het land waar de Reformatie met harde hand de kop is ingedrukt. Verspreid over het enorme land zijn er maar een paar kleine gereformeerde kerken. In het blad Opbouw las ik een verhaal van ds. Toureille (34), die predikant is in de kleine onafhankelijke gereformeerde kerk te St. Quentin-en-Yvelines, ten westen van Parij......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Struikelteksten - J.H. Kuiper
De Bijbel als boek van God ligt de laatste tijd sterk onder vuur. Er staan heel mooie dingen in, die iedereen wel aanspreken; hij bevat ook gedeelten die vragen oproepen en verzet uitlokken. Het geweld in het Oude Testament: wat moeten we ermee? De boosheid van God? Die wil ik niet voelen. Even zovele struikelteksten, die het er voor een ongelovige niet gemakkelijker op maken.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Hooghalen - Namens de raad van de Geref. Kerk van Hooghalen worden de kerkenraden van de classis Assen opgeroepen voor een vergadering op D.V. donderdag 8 november a.s. om 19.30 uur in het kerkgebouw aan de Laaghalerstraat 10.......
Search document Icon - lezen - Verslag classis Appingedam
Op 13 september jl. zijn afgevaardigden van alle kerken uit de classis Appingedam bij elkaar gekomen in het kerkgebouw van de kerk te Loppersum.......
Search document Icon - lezen - Verslag classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 19 september jl. in het kerkgebouw ‘Morgenster’ te Leeuwarden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 6 oktober Arnhem, 40 jaar EO-jubileumconcert met een optreden van Michael W. Smith & Darlene Zschech, Gelredome - 20.00 uur Grootegast, Concert Brassband de Lofklank & de Z...
Search document Icon - lezen - Concert Concordia
Leeuwarden - Op vrijdag 30 november a.s. zal om 20.15 uur in de St. Bonifatiuskerk het indrukwekkende werk van Joh. Brahms, ‘Ein deutsches Requiem’, uitgevoerd worden door het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia.......
Search document Icon - lezen - Klassiek Muziekfeest
Groningen - Op zaterdag 27 oktober a.s. is er om 19.30 uur een concert in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Lustrumconcert
Heemse - Op zaterdag 13 oktober a.s. is er om 20.00 uur een lustrumconcert in de Kandelaarkerk.......
Search document Icon - lezen - Openbare repetitie
Groningen - Op maandag 15 oktober a.s. om 19.30 uur houdt de Chr. Oratoriumvereniging Groningen een open repetitie voor belangstellenden in de Refajahkek aan de Galenuslaan in de wijk Corpus den Hoorn.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Minne Veldman
Hoogeveen - Op zaterdag 6 oktober a.s. om 20.00 uur is er weer een orgelconcert van Minne Veldman op het Steendamorgel in kerkgebouw ‘De Opgang’, Alteveerstraat.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Ten Boer - Op vrijdag 26 oktober a.s. geeft de bekende organist Arian van der Mark om 20.00 uur een orgelconcert in de GKv, Vijverweide 26.......
Search document Icon - lezen - Uitnodiging
Uithuizermeeden - Op dinsdag 23 oktober a.s. zal er om 19.45 uur een kringvergadering van de Kring Uithuizen e.o. worden gehouden.......
Search document Icon - lezen - Uitnodiging
Hooghalen - Op donderdag 25 oktober a.s. om 20.00 uur is er de najaarsvergadering van de Kring Assen-Zuid.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nieuwe dirigent
Na 15 jaar onder leiding te hebben gestaan van Fré Jonker heeft het mannenkoor ‘Noord-Drenthe’ gemeend zich eens op een andere manier te moeten laten leiden.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Leeuwarden - Op zondag 21 oktober a.s. wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk.......