UITGAVE Kerkbode


nummer

42

datum

14-NOV-2003THEMA
Samenspreking CGK-GKV vlgnr 2 In gesprek

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Afstemmen op gisteren of op morgen…?
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’ 2 Korinthe 5:17......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Dagboek van een Hongarije-reiziger
Jaarlijks reizen in opdracht van Stichting Broederschap personen uit Nederland naar Oost Europa om met de predikanten, ouderlingen en gemeenteleden van de gereformeerde kerken aldaar gesprekken te voeren over tal van onderwerpen. In de loop der jaren is door die bezoeken een vertrouwensbasis ontstaan, die een absolute voorwaarde is voor het succes en het rendement van dit soort ontmoetingen. Stichting Broederschap verricht dit pastorale werk in Oost Europa al sinds 1977. Het doel van de stichti......
Search document Icon - lezen - Er zit meer achter dan je denkt enkele achtergronden van de hedendaagse politiek.
Woord & Wereld, nr. 56 ISBN 905046 053 4 Distributie: Scholma Druk, Postbus 7, 9780 AA Bedum, tel.050-3013636 Prijs: € 8,20 In de serie ‘Woord en Wereld verscheen vorig jaar van de hand van...
Search document IconText Icon - lezen - Pionierswerk in Sneek(-Koudum)
De samensprekingen tussen de christelijke gereformeerde kerken (CGK) en de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) verlopen in de meeste plaatsen via kennismaking en gezamenlijke activiteiten. Kanselruil en gezamenlijke Avondmaalsvieringen zijn op het moment de meest vergaande vormen van toenadering. De GKV Sneek-Koudum en de CGK Sneek hebben voor het toenaderingsproces een wat andere aanpak gekozen. Deze beide gemeenten streven naar een federatieve eenheid in 2007 met n kerkgebouw en n kerke......
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (1)
Waar gaat het nu echt om? Sinds ongeveer 1999 staat de zondag weer hoog op de agenda in onze kerken. En wel zo hoog dat waarschijnlijk heel wat broeders en zusters het onderwerp meer d...
Search document IconText Icon - lezen - Wat is eenheid?
De christelijke gereformeerde kerk (CGK) en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV); wat beweegt ze om na meer dan honderd jaar eigen geschiedenis bij elkaar eenheid te zoeken? En waarom juist n? De kerken hebben elkaar erkend. Maar waar lopen we tegenaan als we echt dichter bij elkaar komen? Er is lang niet altijd eenheid in inzichten en beleid. Op donderdagmorgen 6 november j.l. kwamen vier christelijke gereformeerde predikanten en vier gereformeerd vrijgemaakte predikanten uit de noordelijk......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen -
Het Reformatorisch Dagblad organiseerde onlangs het congres ‘Jongeren en media’, over de omgang van jongeren uit de reformatorische wereld met de moderne media. En van de sprekers op dat congres deed nogal wat stof opwaaien met zijn opmerkingen over Charlie Chaplin, de pionier van de lachfilm. Van Charlie Chaplin weten we niet of hij zich bekeerd heeft, zo zei hij. De spreker bestond het vervolgens om te zeggen: ‘Charlie gilt nu om genade, daar kun je niet om lachen.’ Terecht ontmoette hij veel......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Typisch gereformeerd
Oude koek Gaat het wel goed met de catechismus? Daarover is in Cluji, het ‘Hongaarse’ gedeelte van Roemeni, een congres gehouden. Zij kennen daar ook de Catechismus uit Heidelberg, d...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned IconKerknieuws
Preekvoorziening Winsum – Wijziging preekvoorziening te Winsum: Was: F. Modderman. Nieuw: A. Rietema-Hofman R. Praediniusstraat 13 9951 CA Winsum tel; 0595-425890; fax: 0595-425891;...
Banned Icon
Schiermonnikoog – Wij proberen rond de kerstdagen samenkomsten op Schiermonnikoog te houden. Daarom zoeken wij voorgangers voor zondag 21 dec. 10.00 uur en 19.00 uur en eerste kerstdag, d...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag classis Grootegast
Grootegast - De vergadering wordt gehouden op 30 oktober 2003, in Niezijl. Het moderamen bestaat uit ds. W.F. Wisselink als preses en ds. A. Bas als assessor. In deze vergadering worden en...
Banned IconKORT VERSLAG
Kort verslag van de classis Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2003 Groningen De afgevaardigde van Hoogkerk is bijzonder verheugd zijn belangrijke taak te mogen vervulle...
Banned IconOproep vergadering
Leeuwarden - Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 17 december a.s., aanvang 20.00 uur,...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gospelconcert voor groot en klein
Winsum - Op D.V. zaterdag 22 november 2003 treedt de Ermelose gospelband Solid Spot op in de Poort aan de Borgweg 36 in Winsum. Solid Spot is een enthousiaste gospelband di...
Search document Icon - lezen - Groot feest in Verzorgingshuis Arendhorst
Assen - Vrijdag 28 november organiseert Verzorgingshuis Arendhorst (Klenckestraat 40 te Assen) weer de jaarlijkse bazar. Voor u betekent dit een week vr Sint Nicolaas een unieke...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Martin Mans
Emmen – op DV 22 november a.s. zal Martin Mans een concert verzorgen op het prachtige orgel in de Goede Herderkerk te Emmen. Hij brengt deze avond een zeer gevarieerd programma, o.a. J.S....
Banned IconVoorlichtingsavonden over Kerkomroep
Assen - Als commissie uit de Prot.Chr.Ouderenbond(PCOB) die de ontwikkelingen rondom de kerktelefoon/kerkomroep scherp volgt studeerden we op drie mogelijkheden, ter vervanging van de huid...
Banned Icon
Kringvergadering Uithuizen e.o. Uithuizen – U wordt uitgenodigd voor de kringvergadering die D.V. gehouden zal worden op 25 november a.s . in Uithuizen. Spreker: dhr. Ruyter ui...
Banned Icon
@t Zanguurtje Drachten - Op zondag 16 nov. hopen we in Drachten een zanguurtje te houden, met medewerking van de muziekvereniging Soli Deo Gloria o.l.v. Gerben Dijkstra en de organist...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Oproep koor Menorah
Beste zangers en zangeressen, In Groningen-Oost hebben wij al 20 jaar een enthousiast koor: Menorah. Menorah is een gereformeerd gemengd koor met ongeveer 25 leden. We zingen onder de ent...
Search document Icon - lezen - Oproep renie Kracht en Vriendschap
De Chr. Gymnastiek en Sportvereniging ‘Kracht en Vriendschap’ te Groningen gedenkt op zaterdag 6 maart 2004 haar 100-jarig bestaan. Die middag zal in het Stadspark-paviljoen een feest...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - HENK VENEMA
Dominees heb je in soorten en maten. Predikanten, emeritus predikanten en predikanten voor bijzondere arbeid. Henk Venema (51) behoort al vanaf 1981 tot de laatste categorie. Hij kan dus inmiddel...