UITGAVE Kerkbode


nummer

39

datum

19-OKT-2007THEMA
Kerk in verandering? vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Drie zijn er die getuigen... - A.H. Driest Zie 1 Johannes 5 vers 6-8
Getuigen hebben een belangrijke plaats bij beslissingen van rechters. Als goede getuigen ontbreken, is de beoordeling van een ongeluk of van een vechtpartij een moeilijke zaak. En daarbij komt voor de rechter ook het wegen van de getuigen. Denk aan Salomo en de twee vrouwen die om een kind dat nog leefde, streden. Zijn door God gegeven wijsheid doorzag het bedrog. De Here hecht sterk aan het recht. Hoe kan het ook anders.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De zondag, een HEERlijke dag? - P.L. Voorberg
Hoe beleven we de zondag? Zou het niet geweldig zijn als we met elkaar ’s zondagsmorgens wakker zouden worden met een blij gevoel: het is weer zondag? Als de kinderen naar de zondag zouden uitkijken en we ’s avonds van de zondag geen afscheid zouden kunnen nemen? Zo heeft God de zondag wel bedoeld. In Jesaja 58 geeft de Heer aan hoe het beter met Zijn volk zou kunnen gaan. Eťn van de aanwijzingen die Hij geeft, hangt juist met de zondag samen. God spoort aan de sabbat als dag van vreugde te zien......
Search document Icon - lezen - Het is helemaal niet nodig om je als kerk zo nadrukkelijk te profileren - N. Kemps-Stam Ds. Tj. Boersma viert 50-jarig jubileum
Wanneer je 50 jaar predikant bent geweest, heb je heel wat meegemaakt. Dat geldt zeker voor ds. Tj. Boersma, die van 1957 tot 1999 in vijf plaatsen ‘gestaan’ heeft. Vier daarvan liggen in het noorden: Drogeham, Assen, Zuidhorn en Drachten (Zuid-)Oost. Van de Kerkbodelezers zullen er nog wel een aantal zijn die hem als dominee gekend hebben. Op 12 oktober vond er in Drachten een sing-in plaats ter ere van zijn jubileum. Na afloop werd hij geridderd tot officier in de orde van de vrijgemaakte pred......
Search document Icon - lezen - Kerk in verandering? (2) - A.H. Driest Kerkdiensten
De vragen die eerder aan bod kwamen en waarbij ik om een reactie vroeg waren de volgende: 1. Wat zijn de duidelijke bijbelse gegevens over de inhoud van een eredienst? 2. Wat wordt er in uw kerk gedaan om de zondagse kerkdienst ‘open en toegankelijk’ te maken voor hen de Here niet of nauwelijks kennen. 3. Vindt u dat we speciale gastendiensten moeten houden? Zo nee, waarom niet; zo ja, hoe?......
Search document Icon - lezen - Over IsraŽl vroeger en nu (2) - W. Wierenga
Eerst een korte samenvatting van deel 1, dan deel 2 over IsraŽl vroeger en nu, volgende week deel 3.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De NBV & het Gereformeerd Kerkboek - J.P. van der Wal
De nieuwe bijbelvertaling heeft snel en breed ingang gevonden in onze kerken. In de Reformatie vraagt ds. M. van Veelen zich af of die vlotte acceptatie van de NBV ook consequenties zou moeten hebben voor het taalkleed van onze liturgische formulieren en van onze belijdenisgeschriften. Zijn antwoord luidt bevestigend. Ik neem het ťťn en ander uit z'n artikel over.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Ds. C. van Kalkeren overleden Kampen - Ds. C. van Kalkeren, emerituspredikant van de gemeente Duiven-Velp, is donderdag op de leeftijd van 91 jaar in zijn woonplaats Kampen overleden...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Extra Oproep P.S. Groningen
Oproep van de samenroepende kerk van Ulrum aan de kerken in het ressort Groningen om aandacht te besteden aan de te houden Particulier Synodevergadering op D.V. 18 december a.s. om 10.00 uur in de GKv ‘De Poort’, Borgweg 36 te Winsum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Alles wat adem heeft
Bolsward/Farmsum - Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 3 november a.s. zal organist Evert Spriensma twee concerten verzorgen, beide beginnen om 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Dubbelconcert
Assen - De Muziekgroep De Notenkrakers bestaat dit jaar 10 jaar en dat wil ze graag op verschillende manieren vieren, o.a. met een dubbelconcert met Martin Mans op vrijdag 2 november a.s. om 19.30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstaat 20.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - De Bijbel boven Groningen
Haarlem - oktober 2007 - Tijdens de Bijbel10daagse (26 oktober t/m 5 november 2007) houdt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in Noord-Groningen een bijbelleesmarathon met als titel ‘De Bijbel boven Groningen’. Met de marathon, die wordt omlijst met diverse activiteiten, wil het NBG op een unieke manier bekendheid geven aan de Bijbel, mensen aanzetten tot gesprek over de Bijbel en hen prikkelen om zelf thuis de Bijbel (weer) open te doen.......
Search document Icon - lezen - Thedemagebouw Nieuw & Open
Bedum - Ruim een jaar na het boren van de eerste paal, is de nieuwbouw van het Thedemagebouw aan de Thedemastraat afgerond. Op zaterdag 27 oktober zal om 15.30 uur de officiŽle openingshandeling worden verricht. Deze bestaat uit het onthullen van een kunstwerk, gemaakt door kinderen van de GKv.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Krommenie - Op D.V. zondag 4 november a.s. wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘de Leliekerk’.......