UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

25-JUN-2016THEMA
GKv - 70 jaar vlgnr 13

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Als regel
De gemeente viert de zondag als dag van Christusopstanding. De kerkenraad roept de gemeente daarvoor samen in openbare kerkdiensten, als regel twee maal per zondag.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Canadian Reformed Churches en GKv: na 60 jaar
Voor de Canadese gereformeerde kerken stond de maand mei in het teken van de Generale Synode te Dunville. Op deze synode zou ook over de verhouding met de GKv gesproken worden. Een voorbereidend rapport legde veel zorgen op tafel.......
Search document Icon - lezen - De Binding aan de Drie Formulieren van Eenheid
Terug naar de Schrift, terug naar de Drie Formulieren van Eenheid! Een refrein dat opnieuw moet en kan klinken in onze tijd, als ambtdragers het nieuwe bindingsformulier ondertekenen.......
Search document Icon - lezen - Trots … op je afkomst?
God bewerkt dat we ons druk maken om de vraag naar de waarheid wanneer het om het evangelie gaat!......