UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

20-JAN-2012THEMA
De zondag en het vierde gebod vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Atheistische campagne
Wij geloven in een leven voor de dood. Die reclame voor het Humanistisch Verbond komt weer regelmatig voorbij, uitgesproken door bekende Nederlanders. Er zit bewust een tegenstelling in met gelovigen die immers vertrouwen op een leven na de dood. De tegenstelling klopt niet. Oog voor een grote toekomst ook na dit leven wil helemaal niet zeggen dat je als christen het leven hier en nu niet van belang zou vinden. Maar het is wel tekenend voor de opvallend agressieve campagne van het atheďsme op di......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Emo, abt van Wittewierum, een man die streed voor recht en gerechtigheid
De laatste maanden was hij nogal in het nieuws: Emo, abt uit Wittewierum. Achthonderd jaar geleden maakte hij in de winter een reis naar Rome om bij de machtigste paus aller tijden Innocentius III zijn beklag te doen over de bisschop van Munster, die hem de kerk van Wittewierum ontnomen had. Wie was deze abt Emo? En wat bewoog hem om zijn recht te zoeken tegen de bisschop van Munster?......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Uit ons dak gaan
Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (Hebreeën 12:22-24)......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De sabbat en de zondag
Het is een bekend onderwerp en al een oude discussie. Maar ik merk in de praktijk, dat het wel een onderwerp is dat veel mensen nog steeds bezig houdt. Hoe ga je om met de zondag? Hoe doe je dat sámen, als gelovigen, als gemeente? Hoe ga je hierin je kinderen voor, in je eigen gezin? Gaat het alleen om de kerkdienst(en) of maak je van de hele zondag een dag apart?......
Search document IconText Icon - lezen - Geen rust meer?
“Wij hoeven dus geen rustdag meer te houden, de zondag is in principe een dag als alle andere.” Zo schreef ds. Mudde in het Nederlands Dagblad. Het was de conclusie die hij trok na het lezen van een boek van ds. W. Wierenga over zondag en rustdag onder de titel: ‘Geen geboden rustdag meer?’ Het is een intrigerend zinnetje. Zet het af tegen de praktijk van de boer die op zondag niet ging oogsten. Had dus niet gehoeven. Zet het af tegen de uitspraak van een student die zei: ‘Heerlijk die vrije zon......