UITGAVE Kerkbode


nummer

30

datum

10-AUG-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ze bleef staan - J.H. Kuiper Johannes 8: 9 (NV): “Ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.”
In een vorige bijbelvertaling stond het tussen vierkante haken, het gedeelte uit Johannes 8 over de poging van de FarizeeŽn om Jezus klem te praten. In de Nieuwe Bijbelvertaling niet. Ik zou het ook niet graag missen.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Anneloes vanuit Nias Nieuwsbrief no. 4
Lieve mensen van de lagelanden! Ik dacht dat het wel weer tijd werd om wat te laten horen van Niasiaanse bodem. Laat ik eerst weer eens wat over Nias vertellen. Het is bijzonder om te zien hoe divers IndonesiŽ eigenlijk is. Zoveel verschillende etnische groepen, culturen en talen!......
Search document Icon - lezen - Dat heb je mooi gedaan - N. Kemps-Stam De preeklezer
Je kunt wel merken dat het weer vakantietijd is. De kerken worden leger en je kunt precies zien wie er weg zijn. Ook de predikanten nemen een welverdiende rust. Even afstand nemen van je werk is een goede zaak, ook voor hen. Het gevolg is, dat er in het rooster van de kerkdiensten opvallend veel leesdiensten worden aangekondigd. Een enkele keer wordt daarbij vermeld wie er preek gaat lezen. Aan een aantal van hen vroeg ik hoe het is om op de kansel te staan. De uitspringende/omlijnde stukken tek......
Search document Icon - lezen - De zin van kerkelijke handboekjes - J.H. Kuiper
Sinds een aantal jaren ben ik redacteur van het handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dat houdt in dat ik meedenk over de opzet van het boekje, probeer te zorgen dat er voor de overleden predikanten een In Memoriam verschijnt, en mijn weg probeer te vinden in de lange rij van gebeurtenissen in het kerkelijk leven van het afgelopen jaar.......
Search document Icon - lezen - Evolutiegeloof - J.H. Kuiper
Als je zoals wij een aantal keren op vakantie bent geweest in Zuid-Limburg, ben je vast ook wel eens in de mergelgroeve ’t Root in Margraten geweest. Toen men daar begon de mergel af te graven, een grondstof voor cement, was er luid protest vanwege de aantasting van het landschap. Nu is het op zaterdag een toeristische attractie.......
Search document Icon - lezen - Puzzelstuk 2: Zelfstandigheid een ondeugd? - H. Venema
“Vader, ga toch niet weg. Wij zijn toch uw kinderen!” Deze woorden komen uit de mond van evangelist en ouderling Gus Weremba bij het afscheid van de zendeling. Gus is over≠tuigd christen, al vanaf zijn tienerjaren. Hij was destijds betrokken bij het omkappen van de geesten≠boom aan de rand van het dorp. Een natuurtalent in het vertellen van de bijbelse geschiedenis. Dat doet Gus in zijn eigen taal, maar je hoeft die taal niet te verstaan om hem toch van a tot z te kunnen volgen. Zelf een zendeli......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Ondertekening - J.P. van der Wal
Ook bij ons in de gemeente is het een tijd gebruik geweest dat ambtsdragers in de dienst waarin ze bevestigd waren, ook hun handtekening plaatsten onder het zogenaamde ondertekeningsformulier. Door verschillende omstandigheden kennen we het niet meer. Ds. A. Bas (Kornhorn) moet er ook niet veel van hebben. In Nader Bekeken plaatste hij er kritische kanttekeningen bij.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen - Wij willen u op zondag 2 september a.s. om 14.30 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140, graag uitnodigen voor een dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - Bericht voor de preekvoorziening
De predikanten van de classis Warffum hebben voor de preekvoorziening van 2008 3 september a.s. aangegeven als datum vanaf wanneer gebeld kan worden. De volgende predikanten willen niet geb...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Op zondag 12 augustus a.s. wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Axel.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Op zondag 26 augustus a.s. wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Rijnsburg.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
Op donderdag 13 september a.s. is de volgende classisvergadering.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Op donderdag 13 en donderdag 20 september zijn er classisvergaderingen, beide beginnen om 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Op dinsdag 11 september a.s. om 19.30 uur is de volgende classisvergadering.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bezoek de Oase-braderie!
De Gereformeerde Stichting Vakantiekring “De Oase” is een landelijke organisatie. Zij organiseert elk jaar vakanties voor oudere en eenzame broeders en zusters uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Zuidlaren - Op zaterdag 18 augustus a.s. geeft organist Klaas-Jan Mulder om 20.00 uur een orgelconcert in de Ontmoetingskerk.......
Search document Icon - lezen - Uniek concert
Arnhem - Op zaterdag 6 oktober om 20.00 uur is er in het Gelredome het 40 jaar EO-jubileumconcert met een optreden van Michael W. Smith & Darlene Zschech (Hillsong).......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Basiscursus Evangelische Verslavingszorg
Dordrecht - Ieder jaar geeft Stichting De Hoop de Basiscursus Evangelische Verslavingszorg. In acht zaterdagen krijgen deelnemers veel informatie over verslaving, verslavende middelen en hulpverlening aan verslaafden. Een belangrijk onderdeel van de cursus is de christelijke visie op hulpverlening.......