UITGAVE Kerkbode


nummer

17-18

datum

25-APR-2008THEMA
Een lerende gemeente vlgnr 8

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Gods machtig Woord door kleine mensen gebracht. - P. Groen 2 Korintiërs 4 vers 7: Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat: het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van
God heeft zijn Woord in handen van mensen gelegd. In handen van predikers, van mensen die pastoraal werk doen, van opvoeders, evangelisten, leerkrachten op scholen, leiders van jeugdverenigingen en van nog veel meer personen. Dan zegt Paulus: we zijn een aarden pot. Omdat er toen nog geen bankrekeningen waren, werden kostbaarheden wel diep in de grond bewaard, in een pot van aardewerk. Daar kon een fortuin in schuilgaan, ook al zag je dat niet aan het eenvoudige omhulsel.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Gezegende mensen! - P. Groen
Aan het einde van elke eredienst ontvangt de gemeente Gods zegen. Het is goed om het in dit laatste nummer over het thema ‘Een lerende gemeente’ te hebben over de hogepriesterlijke zegen. Dat zijn de woorden: Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. We mogen ze iedere week horen. Hoe mooi ook, toch bestaat het risico, dat we over de betekenis niet nadenken. Welis......
Search document Icon - lezen - Hoe zit u ’s zondags in de kerk? - N. Kemps-Stam Hoorders laten van zich horen
Een preek zonder hoorders heeft geen betekenis. In een leeg kerkgebouw zouden de woorden van de predikant nergens landen en wortel kunnen schieten in de harten van mensen. Een prediker kan niet zonder publiek, maar tegelijkertijd kunnen al die verwachtingsvolle gezichten ook een hoop spanning voor hem opleveren. Wat willen de hoorders vandaag van mij? Een interessante vraag. Hoe komt u naar de kerk? Blanco of staat u op scherp? Aan tien mensen van een preekvoorbereidingsgroep vroeg ik naar hun v......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk jaar (3) - A.H. Driest Niet als harnas
In de vorige twee bijdragen over dit onderwerp in de Kerkbode hebben we uitvoerig weergegeven wat de brs. Trimp en Van de Wetering over het ‘kerkelijk jaar’ hebben gepubliceerd in het blad Eredienst. Zij hebben o.a. antwoord willen geven op de vraag: is het terecht dat dr. K. Deddens het gebruik van een totaal omvattend kerkelijk jaar afwees?......
Search document Icon - lezen - Nieuws uit de Regio Help Helpen!
Wij zijn een groep jeugd tussen de 16 en 25 jaar. Wij zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Schildwolde. Van hieruit willen wij in de zomer van 2008, samen met World Servants, twee projecten opstarten voor het bouwen van een weeshuis in Egypte en klaslokalen en woningen in Malawi.......
Search document Icon - lezen - Zwolse zaken (4) - W. Tiekstra Indrukken van een synodelid
Grenzeloze liefde. Hebt u er wel eens over nagedacht hoe groot Gods liefde voor mensen is? In de dagsluiting op vrijdag 18 april jl. worden wij er als synode bij bepaald. We lezen en zingen Psalm 117. Hoe groot en wijd is Gods gunst en goedertierenheid. Een passende afsluiting van onze vergaderdag.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Donderpreek - J.P. van der Wal
Over weinig dingen wordt onder kerkmensen zo uiteenlopend gedacht als over de vraag hoe er gepreekt moet worden. De één weet het nog beter dan de ander. In de Reformatie schreef ds. B. Luiten erover in zijn rubriek 'Wandelen met God'. Ik neem iets over uit de geciteerde versie in Opbouw. De titel van z'n artikel slaat in als een bom: Donderpreek.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Duurzaam - J.H. Kuiper
Kom ik op de site van het Nederlands Dagblad, wordt daar reclame gemaakt voor zo’n SUV, een auto die 20 jaar geleden, toen er binnen de kerk nog veel grote gezinnen waren, welkom zou zijn. Er was zelfs een naam voor: verbondsbak. Maar wie heeft nu nog zo’n auto nodig?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Voor onderstaande data zijn er nog geen voorgangers, zijn er nog Amelandgangers??......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Hoogkerk - Op D.V. zondag 27 april wordt er weer een zondagavondzang gehouden in de GKv aan het Hoendiep 232. We beginnen om 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Leeuwarden - ds. J.E. Hempenius te Barneveld-Voorthuizen Afscheid Enschede-Zuid - Op zondag 27 april is er om 9.30 uur in de Zuiderkerk het afscheid van ds. J....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 26 april Zuidlaren, 201e Concert op het Dennenoordorgel, Lukas Jan Schoonbeek, Ontmoetingskerk - 20.00 uur Groningen, Concert Gemengd Koor Menorah o.l.v. Eric Verschoor, m.m...
Search document Icon - lezen - Bevrijdingsconcert
Drachten - Op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) organiseert de Stichting Oranje Comité Drachten weer een Bevrijdingsconcert in ‘de Oase’ aan de Ringweg.......
Search document Icon - lezen - Dox in concert!
Bedum - Op vrijdag 16 mei zal jeugdkoor Dox om 20.00 uur een uitgebreid spektakel van dans en muziek neerzetten in de Maryriakerk, Stationsweg 16-18.......
Search document Icon - lezen - Minister in Assen
Assen - Op woensdag 7 mei brengt de minister van Defensie, drs. E. van Middelkoop, een werkbezoek aan de Johan Willem Friso Kazerne.......
Search document Icon - lezen - Pinksterconcert
Noordbroek - Op zaterdag 10 mei brengt het Luthers Bach Ensemble uit Groningen om 20.00 uur een Pinksterconcert in de magistrale dorpskerk van Noordbroek.......