UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

6-APR-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Plaatsvervanging - J.T. Oldenhuis “Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?” Mat 27:21
Barabbas. Hoe moet die man in Jeruzalem hebben rondgelopen op de dag van zijn vrijlating? Hij was wegens oproer en moord gevangengezet. De secure Lucas heeft die aantekening er nog even als schrijnend toevoegsel aan zijn verslag van de gebeurtenissen bij gezet: Luk. 23:25. En dus wist ieder waar het op zou uitlopen met die man. Hij was ten dode opgeschreven. Romeinen maken korte metten met revolutionairen en zeker als ze een moord op hun geweten hebben.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De koning der Joden - N. Kemps
Van Joodse kenmerken ontdaan werd U steeds meer Europeaan. En wat voor schande door moest gaan maten wij weelderig U aan: uw korte haren werden lang met blonde krullen langs uw wang. Zoete Jezus,...
Search document Icon - lezen - De onweerlegbare bewijsvoering van de opstanding van de Zoon van God - J.T. Oldenhuis 1. Een vondst, de interpretaties, het ‘geloof’ en het bewijs: altijd nog dezelfde fronten
De vondst Ineens dook er een bericht op in de internationale pers: er was een hele verzameling knekelkistjes gevonden in een graf te Jeruzalem, waarop namen stonden die heen wezen naar Je...
Search document Icon - lezen - De velden zijn wit De Emmaüs Cursus
De kerk van vandaag wordt wel vergeleken met de vroeg-christelijke kerk. Ze is een eiland in zee waarop schepen onder allerlei verschillende vlaggen varen. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn allemaal op zoek naar een eindbestemming. De kerk kan hen daarbij helpen. Om kerkmensen goed toe te rusten voor die missionaire taak, is de Emmaüs Cursus ontwikkeld. Men leert relaties aan te gaan met mensen van buiten de kerk om samen op zoek te gaan naar het geloof. Zoals Jezus onderweg naar Emmaüs aan de......
Search document Icon - lezen - Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt Het kwaad, gekruisigd God,.dat Gij gedaan hebt, Waaraan Uw volk U schuldig heeft bevonden, Noem mij uw zonden. Gij wordt gegeseld en gekroond met...
Search document Icon - lezen - Winterjûnenocht en Komeedzje yn Tsjerke
Van groot belang voor de ontwikkeling van het (Friese) taalbesef is in de 19e eeuw het zogenaamde winterjûnenocht (vermaak tijdens de winteravonden) geweest. Op 25 oktober 1860 stonden W...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Op zoek naar het oorspronkelijke christendom - J.P. van der Wal
Sinds de verschijning van Dan Brown's Da Vinci Code wordt de boekenmarkt overspoeld met allerlei zogenaamde reli-thrillers. Een moderne zoektocht naar de oorsprongen van het christendom. G.W. Marchal schrijft erover in Confessioneel n.a.v. twee recente publicaties. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerkstijl anno 2007 - J.H. Kuiper
Hij raakte het oor aan en genas de man. Lucas 22: 51. De apostel die dat oor afsloeg, had het vast heel goed bedoeld. Hij kon het niet uitstaan, dat zijn Heiland gevangen genomen zou worden. En hij vocht zich nog liever dood dan dat te laten gebeuren. En in zijn liefde voor de Heiland beschadigde hij een ander mens.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen te Hengelo (Ov.) - tweede predikantsplaats (vijftig procent) - M.A. Dronkers te Groningen-Helpman Ommen-Noord/Oost - T. Wendt te Assen Alphen a.d. Rijn en Assen-Marsdij...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Namens de raad van de Geref. Kerk van Beilen wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen, die gehouden zal worden op donderdag 10 mei a.s. om 19.30 uur in De Ark, Acacialaan...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 11e Lustrum
Groningen - Op zaterdag 21 april a.s. om 20.00 uur in de Martinikerk is er t.g.v. het 11e Lustrum een Concert van het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Piet Zuidhof. M.m.v.: Roder J...
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Donderdag 5 april t/m 9 april Groningen, Expositie Iconen, in het bijzonder ‘Anastasis’, ‘Der Aakerk’ - 10.00 - 17.00 uur Zaterdag 7 april Zuidlaren, Orgelconcert John Propitius...
Search document Icon - lezen - Concert Concordia
Leewarden - Op zaterdag 14 april om 20.00 uur in de St. Bonifatiuskerk geeft Koninklijk Toonkunstkoor Concordia o.l.v. Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen een concert. Begeleiding...
Search document Icon - lezen - Concert Harmonie
Groningen - Op woensdag 11 april om 20.00 uur in de Oosterkerk, E. Thomassen a Thuessinklaan 1, is er een concert van het vocaal ensemble Harmonie uit St. Petersburg. Zes Russische zangers...
Search document Icon - lezen - Concert op paasmaandag
Uithuizermeeden – 9 april zal in de Mariakerk een concert worden gegeven dor het organistenduo Janny de Vries en Marinus Knol. Het programma van dit paasconcert zal voornamelijk werken ui...
Search document Icon - lezen - Concert Schepping
Assen - Op zaterdag 14 april a.s. om 19.45 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140, is er een concert van gemengde koren die o.a. het oratorium ‘Schepping’ zullen zingen. Medewerking van...
Search document Icon - lezen - Paassamenzang
Uithuizermeeden - Op Paasmaandag 9 april a.s. om 10.00 uur in de Geref. Kerk, Kerkstraat, is er een samenzang. Medewerking zal worden verleend door het Chr. Mannenkoor Het Hogeland o.l.v....
Search document Icon - lezen - Paassamenzang
Hoogkerk - Op Paasmaandag 9 april a.s. om 10.00 uur in de kerk, Hoendiep 232, is er weer een Paassamenzang. "Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb: Chris...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Ureterp - Op zaterdag 14 april a.s. om 20.00 uur in de Geref. Kerk, de Feart 85, geeft Brassband de Lofklank een concert o.l.v. gastdirigent Frans Aert Burghgraef. Samen met de gastsaxofon...