UITGAVE Kerkbode


nummer

10

datum

7-MRT-2008THEMA
Een lerende gemeente vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Een lerende gemeente
Deze maand (en ook nog de volgende maand) staat de Kerkbode in het teken van ‘leren’, onder het thema 'een lerende gemeente'.......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - U hebt geen leraar nodig - S.M. Alserda
1 Johannes 2:27: Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Egypte - G. van der Kroef
Nadat Jozef als slaaf verkocht werd naar Egypte, gaat er zo’n vierhonderd jaar voorbij tot het volk Isral Egypte verlaat in een grote exodus. Vier eeuwen vertoefden ze in Egypte.......
Search document Icon - lezen - Geloofsopvoeding - S.M. Alserda
Het onderwerp geloofsopvoeding heeft alles te maken met het thema van de Kerkbode deze maand: ‘een lerende gemeente’. Je kunt van elkaar leren, over en weer. Maar dat ‘over en weer’ begint pas wanneer je zelf al iets geleerd hebt. Dat betekent, dat je eerst moet ontvangen, vr je iets kunt geven. Daarom wil ik in dit artikel eerst kijken naar de kinderen in de gemeente. Vandaar de titel ‘geloofsopvoeding’.......
Search document Icon - lezen - God spreekt, dus Hij bestaat - W.L. de Graaff
Ds. Hendrikse uit Middelburg heeft nogal stof doen opwaaien met zijn boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’ De reacties op zijn boek konden niet uitblijven. De gewone gelovige op straat noemde hem een wolf in schaapskleren. Het synodebestuur van de PKN vond eigenlijk dat hij niet gehandhaafd kon blijven als predikant. Maar het ontbrak hen aan de mogelijkheden om in te grijpen. Menig eerste reactie binnen onze kerken was ook: hoe kun je nu elke zondag voorgaan en het evangelie verkondigen en......
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten behoeden voor sleur - N. Kemps-Stam De leerdienst terug in de kerken?
De middagdienst wordt steeds slechter bezocht. Dat leidde er in 2000 toe dat de classis Grootegast er een congres aan wijdde. Ook Deputaten Eredienst hielden zich met de leegloop van de middagdienst bezig. Zij spraken zich met name uit over de middagdienst als een dienst over de leer. Een van de redenen waarom mensen uit de middagdiensten wegblijven, zou namelijk kunnen zijn dat de oorspronkelijke leerdienst grotendeels verdwenen is. De middagdienst is daardoor inwisselbaar geworden met die van......
Search document Icon - lezen - Variofocus: - H. Venema Zelfstandigheid en verwantschap
Ik ga er maar van uit dat u, lezer (m/v), 16+ bent en dus (jong-)volwassene. U komt allemaal uit een bepaald gezin. De kans is groot dat u een of meer broer(s/tjes) en/of zus(sen/jes) hebt. Mag ik daarover een paar vragen stellen?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen -
Peter R. de Vries versloeg miljoenen met z’n uitzending over het drama rond Natalee Holloway op Aruba. In de Wekker geeft ds. Jonkman z’n eigen commentaar bij alle commotie rond de uitzending. Ik neem er het n en ander uit over:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Een casus - J.H. Kuiper
Onlangs schreef dr. P.L. Voorberg in de Reformatie een betoog waarin hij er voor pleitte om de zegen in de kerkdienst niet te laten beamen door de gemeente, maar door de predikant. Volgens hem zijn daar redenen voor aanwezig. Nu ga ik in dit artikeltje niet die redenen langs (al heb ik er wel wat over te zeggen), maar ga ik in op een voorbeeld dat hij noemde. Hij vertelde dat een collega-predikant van de kansel geweigerd werd, omdat in de desbetreffende gemeente het amen gezongen werd en hij het......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen Neede (deeltijd) - C. v.d. Beek te Lichtenvoorde Alphen aan den Rijn - K. van den Geest te Hengelo (Ov.) Emmeloord - G.J. Slotman te Dalfsen Beroep aangenome...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Wij zoeken nog voorgangers voor de navolgende data: 1 mei (Hemelvaartsdag), 4 mei, 29 juni, 6, 13, 20 en 27 juli, 3 augustus en 19 oktober (herfstvakantie).......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Leek - Op zondag 16 maart zal er om 19.00 uur een zangavond worden gehouden. Deze avond zal in het teken staan van Pasen.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 19 maart 2008, aanvang 20.00 uur, in ”De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - PS Groningen
Voorlopige agenda PS Groningen op 27 mei.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 7 maart Nunspeet, Thuisfrontavond voor militairen, familie/partners die te maken hebben (gehad) met uitzending, Oenerburgkerk, Vlierweg 79 - 20.00 - 22.00 uur Hooghalen, Jubi...
Search document Icon - lezen - Duolezingen
Zuidhorn/Drachten - Op de donderdagen 24 april en 22 mei hoopt ds. J.R. Visser te Dronten een tweetal lezingen te houden over de erediensten in onze kerken, beide avonden beginnen om 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Schildwolde - Wij willen u uitnodigen voor de koffieochtend die we houden op 13 maart a.s. in De Kandelaar, achter de Geref. Kerk, Hoofdweg 34. Het thema is: ‘autonomie in verbondenheid’.......
Search document Icon - lezen - Liefdedienst uit Dankbaarheid
Buitenpost - De diakenen van de GKV Buitenpost organiseren van 7 tot en met 9 maart een diaconaal weekend. En onderdeel van dit weekend is de diaconale markt op zaterdag 8 maart, van 11.00 - 15.00 uur in de Schakel, Voorstraat 15. Hierbij bent u/jij van harte welkom!......
Search document Icon - lezen - Markuspassion
Dokkum/Harlingen - De prachtige passiemuziek naar het evangelie van Marcus, geschreven door de barokcomponist Reinhard Keiser, zal D.V. worden uitgevoerd door het geref. vocaal ensemble “Canticum Novum” o.l.v. Jannie de Groot.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Urk - Op zaterdag 8 maart a.s. geeft Minne Veldman een orgelconcert in de Rehobothkerk, waaraan hij als vaste organist verbonden is. Het concert begint om 20.00 uur. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van ongeveer € 5,00.......
Search document Icon - lezen - The Crucifixion
Zuidhorn/Marum - The Crucifixion (de kruisiging) is een oratorium, gecomponeerd door John Stainer (1840-1901). Het is een meditatie over het lijden van Christus en geschreven voor tenor, bas, koor, gemeente en orgel.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bijeenkomsten Stille Week 2008
Sinds enkele jaren organiseren de Christelijke Gereformeerde Kerk te Groningen en de vijf vrijgemaakt gereformeerde Kerken te Groningen in de zogenaamde stille week op elke avond van die week bijeenkomsten.......
Search document Icon - lezen - Friese Ouderlingen Conferentie
Drachten - Uitnodiging voor de vergadering, te houden op zaterdag 8 maart a.s. om 9.30 uur in De Hoeksteen, Middelwijk 148.......