UITGAVE Kerkbode


nummer

26

datum

30-JUN-2006THEMA
Heilige Geest: Gave en Gever vlgnr 5

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - ‘Dominee, hebt u nog lol in uw werk?’ - A.H. Driest
Bij het klaarmaken van deze bijdrage voor de kerkbode kreeg ik een functioneringsdocument van een kerk uit de classis Groningen onder ogen, met een aantal vragen. Het gold voor ouderlingen en diakenen. De eerste vraag luidt: heb je plezier in je werk? ‘n Goeie vraag! ......
Search document Icon - lezen - Kan dat: een ‘dienst kind en kerk’? - A.H. Driest
Het staat af en toe in een kerkblad bij een kerkdienst: ‘kind en kerk’ of iets dergelijks. Deze aanduiding is kort en daardoor ook vatbaar voor misverstand. Als was het een dienst alleen voor de kinderen en ouderen kunnen beter ergens kerken waar ook ouderen aan hun trekken komen.......
Search document IconText Icon - lezen - Stromen van levend water (5) - Matthijs Haak
In de vorige delen kwamen zowel theoretische als ook praktische voorbeelden over (het werk van) de Geest naar voren. In dit laatste deel over Stromen van levend water wil ik tot een evaluatieve afronding komen. In dit slotartikel wil ik kijken naar een aantal dingen dat op de achtergrond is waar te nemen. Dat betekent dat ik niet direct inga op de praktijkverhalen zoals die vooral in de vorige twee artikelen aan de orde kwamen. Dit slot is erop gericht om uit de (praktijk)verhalen over de Gees......
Search document Icon - lezen - Verpleegafdeling Arendshorst nu officieel open - Jan Kuiper
hristen-Unie wethouder van welzijn in Assen, de heer Alex Langius de nieuwe psychogeriatrische verpleegafdeling in Arendshorst, de gereformeerde instelling voor zorg aan ouderen in Assen. Bovendien is een interne verbouwing van het verzorgingstehuis dan afgerond. De verpleegafdeling draait al een jaar. Aanleiding voor een interview met Jakob van der Wal. Hij heeft de leiding over deze afdeling.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Zijn we wakker? - J.P. van der Wal
In de Wekker schrijft ds. P.D.J. Buijs naar aanleiding van wat berichten in de krant over de plaats van Isral, de in verschillende landen vervolgde kerk en de vrije kerk in het Westen. Zijn artikel loopt uit op de vraag of we als christenen nog wakker zijn met elkaar. Soms zijn er van die berichten in de krant, die je meer dan gemiddeld bezighouden. Dat was in mijn geval zo toen ik een aantal weken geleden de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad las. Drie berichten, schijnbaar los van el......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De kracht van het geloof - Jan Kuiper
Bidden helpt. Vast en zeker. Dat lijkt ook een uitslag te zijn van een onderzoek naar genezing door de kracht van het geloof. Dit onderzoek is op verzoek van de EO uitgevoerd door prof.dr. Hyme Stoffels, godsdienstsocioloog aan de Vrije universiteit. Het is kort samengevat in Visie en sinds kort is het hele onderzoek na te lezen op de website van de EO. Geweldig, zo’n uitkomst. Dat is de eerste reactie. Toch zit er meer aan vast.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Wijziging Schildwolde –De aangepaste dienst van 9 juli om 16.00 uur, is verschoven naar zondag 16 juli om 16.00 uur in de gereformeerde kerk, Hoofdweg 32. De dienst word...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen Oproep classis vergadering
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Meppel, samenroepende kerk in opdracht van de classis van 11 mei j.l., worden hierbij de kerken van het ressort Hoogeveen opgeroepen voor de classis di...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 15 juli Zuidlaren, Orgelconcert door Jaap Kronenburg in de Ontmoetingskerk - Dennenoord-Zuidlaren, Stationsweg. Aanvang: 20.00 uur. dinsdag 26 september Ten Boer, Najaarsle...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Catechesemethode Follow up!: meer dan nieuwe reeks boekjes
Op woensdag 21 juni vond in de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle de presentatie plaats van een nieuwe catechesemethode: Follow up!. Bijzonder aan de nieuwe catechesemethode is dat het is ontstaan uit een samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. ......
Search document Icon - lezen - Chris start cursus Kinder- en Tienerpastoraat in Groningen!
Winsum – Dordrecht: Stichting Chris, de organisatie voor christelijke kinder- en jeugdhulp, organiseert al jaren de cursus Kinder- en Tienerpastoraat. Tot nu toe werd de cursus echter noo...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit Botswana op TV Zondag 16 juli 2006, Nederland 1, 11.00 uur
Op D.V. 16 juli a.s. wordt via de televisie een kerkdienst uitgezonden vanuit Qabo in de Kalahari-woestijn in Botswana. In deze dienst preekt ds. Gaobolelwe Ngakayaja naar aanleiding van het bijb...
Search document Icon - lezen - overheidseisen voor een kerkelijke opleiding (mededelingen van het College van Bestuur van de TU Kampen, d.d. 20 juni 2006)
Op zaterdag 17 juni 2006 heeft voor de eerste keer het 'universiteitsberaad' plaatsgevonden. Dit beraad is een informatieve bijeenkomst van docenten en curatoren van de Theologische Universiteit met diverse deputaatschappen. Het is ingesteld door de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005. Het is de bedoeling dat een dergelijk beraad tenminste n keer per jaar plaatsvindt. Tijdens het beraad kon informatie worden uitgewisseld tussen de Theologische Universiteit en een aantal deputaatschappe......