UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

1-MEI-2009THEMA
Geloven met verstand vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Adoramus viert vierde lustrum
Hoogeveen - Het Gereformeerde Mannenkoor Adoramus uit Hoogeveen bestaat 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum geeft het koor op zaterdagavond 16 mei een concert in de Opgang, Alteveerstraat 105 te Hoogeveen.......
Search document Icon - lezen - Bevrijdingsconcert
Kantens - Op dinsdag 5 mei vind in de kerk aan de Pastorieweg 21 te Kantens een concert plaats ter ere van bevrijdingsdag.......
Search document Icon - lezen - Bondsdag Gereformeerde Bijbelstudiebond
Zwolle - Op dinsdag 12 mei zal DV de jaarlijkse Bondsdag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond plaatsvinden in de Meerhal van de IJsselhallen aan de Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle.......
Search document Icon - lezen - Concert van Zilt Klassiek
Groningen - ‘Zilt Klassiek’ geeft zaterdag 16 mei een concert in de Sint Salvatorkerk, Hora Siccemasingel 202. Het concert begint om 20.15 uur.......
Search document Icon - lezen - Debatavond orgaandonatie
De NPV, hun jongerenbeweging Way of Life en de Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen hebben de handen ineengeslagen voor een samenspraak!......
Search document Icon - lezen - Evensong in Antoniuskerk
Kantens - Op zondagavond 10 mei zal er in de Antoniuskerk van Kantens een Evensong worden gehouden.......
Search document Icon - lezen - New Wine Noord Nederland
Assen - Je plek vinden in Gods Koninkrijk. Datum: zaterdag 16 mei 2009.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert Patrimonium
Groningen - Wij willen u graag attenderen op het voorjaarsconcert van Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium op vrijdag 8 mei a.s in de Groningse Oosterpoort. Als vanzelfsprekend, verzorgt zij ook dit jaar weer een spetterend optreden, dit keer met als thema ‘Ongelooflijk maar waar’.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zondag 3 mei Groningen, Zondagavondzang, een uurtje samen zingen uit het Liedboek en het Gereformeerd Kerkboek, liederen rondom 4 en 5 mei, o.a. Valeriusliederen, Refajahkerk (Groningen-Zuid) - 1...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Knevel en Kuyper
In het Kerkbad voor Overijssel, Gelderland etc. schreef ds. David de Jong een artikel over het debat schepping en evolutie. Misschien hebt u er inmiddels wel zo’n beetje genoeg over gelezen en hebt u de neiging wat hier onder staat ongelezen te laten. Zou ik toch niet doen als ik u was. Ds. de Jong kiest een andere invalshoek in de discussie. Hij haalt een rede onder het stof vandaan die Abraham Kuyper ooit over dit onderwerp gehouden heeft. Het lezen van de citaten daaruit kost misschien wat mo......
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Post uit de Townships
Het zal u niet ontgaan zijn dat er verkiezingen in Zuid-Afrika hebben plaatsgevonden. Voor de zwarte bevolking staat het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) symbool voor de afschaffing van de apartheid. Sinds Nelson Mandela in 1999 aftrad als voorzitter, is het onrustig binnen de partij. Dat leidde zelfs tot een afsplitsing. Tjeerd de Boer onderzocht vlak voor de verkiezingen het stemgedrag van de kerkgangers.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerk en klimaat - J.H. Kuiper
Deze week is de jaarlijkse rapportage over het klimaat in Nederland uitgekomen: de staat van het klimaat 2008. Staatssecretaris Tineke Huizinga nam het eerste exemplaar in ontvangst. De brochure is te downloaden onder andere via de website van het KNMI. De hoofdlijn is dat de opwarming van Nederland nog sneller gaat dan verwacht. Dat was ook wel vermeld in de vorige staat van het klimaat 2007. Maar het is nu nog sterker aangezet. Grootste oorzaak van het mondiale probleem is de snel stijgende ui......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen Groningen-Zuid: W.L. de Graaff te Middelstum Beroep aangenomen Assen-West: A.A.J. de Boer te Ureterp Veenendaal-Oost: J. Holtland te Zeewolde Bedankt voor beroep Loppersum i.c.m. Westere...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten GKV op Terschelling
Voor het komende vakantieseizoen hoopt de Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT) weer samenkomsten te beleggen op Terschelling. Het betreft de volgende dagen: 26 april, 3 mei, 21 mei (Hemelvaartsdag), 31 mei (Pinksteren), 21 juni t/m 6 september, 18 oktober.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Nogmaals doen we een zeer dringend beroep om voorgangers tijdens de samenkomsten in dit jaar. Voor de navolgende zondagen zijn nog voorgangers nodig:......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Op D.V. zondag 10 mei 2009 wordt via Nederland 2 om 11.00 uur een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde kerk (v) in Leiden. Voorganger is ds. Arie de Snoo....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
De Raad van de Gereformeerde kerk te Assen-Kloosterveen, hiertoe als samenroepende kerk aangewezen, nodigt de kerken in de classis Assen uit voor de vergadering van de classis op DV 28 mei a.s....
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
De classis Stadskanaal hoopt te vergaderen op donderdag 7 mei 2009 in de Gereformeerde Kerk te Hoogezand-Sappemeer Zuid. Aanvang vergadering: 19.30 uur.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Dirk-Albert Prins vertrokken als diaconaal consulent
Zwolle - Op 31 maart jl. is Dirk-Albert Prins vertrokken als consulent bij het Diaconaal Steunpunt van de Gereformeerde Kerken (v).......
Search document Icon - lezen - E-mailadvies pastoraat bij psychische problematiek
Eleos start met een e-mailadviesdienst voor pastoraal werkers die te maken krijgen met mensen die lijden aan een psychisch probleem.......
Search document Icon - lezen - Expositie Calvijn & Wij
Dordrecht - Calvijn & Wij is de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland over Jean Cauvin (1509-1564) en over het calvinisme. In deze onconventionele presentatie in de Grote Kerk te Dordrecht maakt u kennis met Johannes Calvijn; spectaculaire 3D-animaties bieden een bijna persoonlijke ontmoeting met deze erudiete man.......
Search document Icon - lezen - Het begint met leren lezen, schrijven en rekenen
India is met 1,1 miljard inwoners één van de snelst groeiende landen ter wereld. Circa 700 miljoen Indiërs kunnen echter niet lezen, schrijven en rekenen. Deze mensen wonen hoofdzakelijk op het platteland en zijn vaak ‘daliths’, de kastelozen. Hoewel het kastensysteem in India officieel is afgeschaft, heeft dit deel van de Indiase bevolking vrijwel geen schijn van kans op betere leefomstandigheden.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Jezus en Anastasia - W.L. de Graaff
Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Anastasia heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ Alle Athe......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Andreas Manna Stichting viert 15 jarig jubileum
De Andreas Manna Stichting (AMS) is een Hoogeveense stichting die werkt onder kinderen in nood in Afrika. Voor die kinderen zetten vrijwilligers zich het hele jaar in met groot enthousiasme, door het voeren van acties in stad en regio. Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de stichting is opgericht.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Een complexe relatie Over geloof en/of wetenschap - T. Huttenga
Hoe moet je als christen de verhouding tussen geloof en wetenschap zien? Ik vroeg het aan gereformeerde studenten en las er christelijke wetenschappers op na. In het onderstaande artikel vergelijk ik een aantal antwoorden uit beide categorieën met elkaar en maak hiervan dan de balans op.......
Search document Icon - lezen - Geloven met verstand - W.L. de Graaff
Na de C van het Calvijnjaar komt de D van het Darwinjaar. De C heeft in de Kerkbode inmiddels aandacht gekregen en binnenkort nog meer aandacht. Nu aandacht voor de D van Darwin. Het valt op dat het Darwinjaar aanleiding heeft gegeven tot een opnieuw opgelaaide discussie over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Gelovigen lijken daar bij voorbaat in het domhoekje te staan. Wie gelooft in een God die ook nog eens in 6 etmalen als met een toverspreuk deze wereld tevoorschijn sprak, is dom. W......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Onder de indruk van Gods verlossingswerk De late roeping van Geert Bruinsma - N. Kemps-Stam
In de lijst van kerkdiensten heeft u vanaf 6 juli 2008 een ‘vreemde’ naam aangetroffen: G. Bruinsma. Misschien kent u iemand met die naam uit de wereld van de brassmuziek: Geert van de muziekwinkel in Surhuisterveen. Laat me u uit de droom helpen: het zijn één en dezelfde persoon. De winkel is verkocht en Geert is in 2007 met de mogelijkheid van artikel 8 aan de studie theologie begonnen. Over zijn late roeping had ik een gesprek met hem.......