UITGAVE Kerkbode


nummer

15

datum

11-APR-2008THEMA
Een lerende gemeente vlgnr 6

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Nieuwtestamentisch licht over een Oudtestamentisch lied (1) - A.H. Driest
Psalm 122: 3 Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. 4 Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER, om IsraŽls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Een eigentijdse catechesemethode - N. Kemps-Stam GELOOF.NU
In februari werd in de Kerkbode aandacht geschonken aan de nieuwe catechesemethode Follow up! Deze methode werd ontwikkeld door de Gereformeerde Hogeschool in samenwerking met het Steunpunt Gemeente-opbouw. Ook elders in het land zijn mensen zelf gaan nadenken over het onderwijs aan de kinderen van de kerk. Zo zijn bijvoorbeeld in de gemeenten Haren en Winsum de laatste jaren teams bezig met het ontwikkelen van een eigen catechese methode.......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk Jaar (1) - A.H. Driest Kerkelijk Jaar en anders de grillen en voorkeuren van een predikant?
Onder de titel: ‘Het kerkelijk jaar - Doordachte dienstregeling of liturgische scheurkalender?’ schreven Harmen Trimp en Geerten van de Wetering een bijdrage in het blad Eredienst. Dit blad is het huisorgaan van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK). Voor alle duidelijkheid: de vereniging heette tot voor kort: Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten. Graag wil ik aan hun belangrijke bijdrage aandacht geven in een drietal artikelen in deze Kerkbode.......
Search document Icon - lezen - Preken (2) - P. Groen De heilshistorie
Vorige week schreef ik over het leerzame aspect van preken. Nu gaat het over de vraag op welke manier historische personen en gebeurtenissen een plaats krijgen in de prediking. Hoe kan de lijn van wat Abraham, David, Petrus en vele anderen meemaakten, doorgetrokken worden naar ons als gelovigen vandaag?......
Search document Icon - lezen - Zwolse zaken (2) Indrukken van een synodelid
Het was op vrijdagmorgen 4 april 2008: Ik was onderweg naar de eerste zittingsdag van de Generale Synode. Ineens zag ik een dood schaap aan de kant van de Zuiderzeestraatweg liggen. Even gingen mijn gedachten met mij op de loop. Je bent bezig voor de schapen van Christus' kudde. Maar wat als de schapen het leven hebben gelaten? Wat heeft het dan allemaal voor zin? Niet aan denken. Verder naar Zwolle. Naar de Koningskerk.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Ervaring van de openbaring
In De Wekker schreef ds. J. Jonkman een artikel n.a.v. het boek 'Geloven in een God die niet bestaat.' Een geruchtmakend boek dat inmiddels al de nodige herdrukken heeft beleefd.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Trots op??? - J.H. Kuiper
Wordt u ook graag gehinderd door enige kennis? Een zin waarmee de NRC al een tijd lang reclame maakt voor zichzelf. En inderdaad, de artikelen in die krant vertonen vaak een zeker niveau en soms een heimwee naar tijden waarin kennis nog belangrijk was. Als je kijkt naar de virtuele aanhang die de beweging van Rita Verdonk heeft (of al die mensen over een paar jaar, bij de verkiezingen, nog achter haar staan moet eerst blijken), dan zijn er veel Nederlanders die op die vraag zouden antwoorden: no......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Grootegast - Op zondag 20 april is er om 14.15 uur in De Morgenster, Weegbree 9, een aangepaste dienst voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - Koster Marum
Per 1 april jl. zijn Frank en Tiektje Jongsma na ruim 18 jaar gestopt met het (parttime) kosterschap.......
Search document Icon - lezen - Samenkomst
Hoogkerk - Springlevend nodigt jou/u van harte uit om naar de samenkomst op D.V. zondagavond 20 april te komen, om 19.45 uur in de GKv.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Assen-West - E.C. Luth te Almelo Beroep aangenomen Alphen aan den Rijn - K. van den Geest te Hengelo, die bedankte voor Veenendaal-West Bevestiging & Intred...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Verslag van de vergadering van de classis Appingedam, gehouden op 13 maart jl.......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 2 april jl. in het Ichtus HŻs te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda voor de vergadering van de classis Groningen op 24 april a.s. om 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 19 maart jl. in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Roden worden de kerkenraden van de classis Assen opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen op D.V. donderdag 15 mei 2008, om 19.30 uur in het kerkgebouw De Open Hof, Groene Zoom 1 te Roden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 11 april Ureterp, Optreden Gospelkoor Amfora & Kinderkoor Jong Leven, thema: ‘t Is goed u te ontmoeten’, GKv aan de Feart 85 - 19.30 uur Zaterdag 12 april Zuidhorn, Famili...
Search document Icon - lezen - Afrikaloop
Het lijkt nog ver, maar… Wat doet u in de herfstvakantie? Van 18 t/m 24 oktober wordt in Noord-Nederland een unieke wandeltocht gelopen!......
Search document Icon - lezen - Collegium Vocale Reformatum
Appingedam - zaterdag 19 april om 20.00 uur geeft Collegium Vocale Reformatum, o.l.v. Jan Pranger, een uitvoering van de Petite Messe solennelle van Rossini in de Nicolaikerk.......
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert
Rottum - Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan geeft het Gereformeerd Gemengd Koor ‘Deo Dicatus’ te Kantens op zaterdag 19 april om 20.00 uur een concert in de kerk van Rottum.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Bolsward - Op zaterdag 19 april geeft de Urker organist Minne Veldman om 20.00 uur een orgelconcert op het vermaarde Hinsz-orgel in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Ureterp - Op zaterdag 19 april houdt Brassband De Lofklank A en B band uit Ureterp om 20.00 uur weer haar jaarlijkse voorjaarsconcert, o.l.v. de dirigenten Luuk Tuinstra en Johannes Weening.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Drachten - Op zaterdag 19 april a.s. zal het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Bert van de Wetering om 20.00 uur een voorjaarsconcert houden in ‘de Fontein’.......
Search document Icon - lezen - Vrijheid
Assen - Op zaterdag 19 april treedt praiseband Xing om 19.30 uur op in de Kandelaarkerk, Oude Molenstraat 20. Het thema is: ‘Vrijheid’.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Dringende oproep!
Waarschijnlijk bent u op de hoogte van het werk van het Christelijk Opvang- en Ontmoetingscentrum ‘Lichtpunt’ in Kollumerzwaag. Al 30 jaar verzorgt dit centrum de opvang van mensen met psychosociale problemen. Wij bieden tijdelijk onderdak aan maximaal 20 personen die, om welke reden dan ook, tussen wal en schip zijn geraakt. Daarnaast organiseren we verschillende Ontmoetingsactiviteiten in het weekend.......
Search document Icon - lezen - Heropening Fonteinkerk
Buitenpost - Op zaterdag 12 april a.s. wordt de Fonteinkerk aan de Achtkant op feestelijke wijze heropend.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe uitgave Cijfers en Feiten GKv
Door Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken is een nieuwe uitgave Cijfers en Feiten uitgebracht. De uitgave is een vervolg op een viertal eerdere uitgaven met cijfers van inkomsten en uitgaven binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vanaf 1993 en is evenals de vorige edities samengesteld door G. van der Veen onder regie van SKB.......
Search document Icon - lezen - Verder na de film van Wilders
Na zoveel ophef vooraf, had de uiteindelijke film van Geert Wilders minder te zeggen dan ieder had verwacht. Oude beelden, weinig professioneel aan elkaar geplakt en storende onjuistheden, zoals de verwisseling van Mohammed Bouyeh met de rapper Salah Edin. Zoals al langer staat vooral de persoon van Wilders centraal. Wat hij wil zeggen gaat niet zo diep en concrete handvatten voor de verantwoordelijkheid van de overheid (wat je van een politicus zou verwachten) ontbreken.......
Search document Icon - lezen - Verslag DZD
Zuidwolde - De vergadering van de Drentse Zendings Deputaten (DZD) op 19 februari jl. wordt op christelijke wijze geopend door de voorzitter met het lezen van Matt. 13:44-58, waarna hij voorgaat in gebed. Ieder wordt hartelijk verwelkomd. Er zijn geen absenties. De volgende zaken krijgen de aandacht:......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Op D.V. zondag 13 april wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Leek.......