UITGAVE Kerkbode


nummer

29

datum

22-JUL-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Kleinkinderen - Nelleke Kemps
Kleinkinderen Ze is bijna vier en bij alles wat we doen vraagt ze: waarom? Hij is net één en als hij valt roept hij: mamma! Hoe leg ik jullie uit: hoe wreed de wereld is, hoe onverdraagzaam m...
Search document Icon - lezen - Psalmen in het gedrang - Jaap Ophoff
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. (Ef. 5,18-19) Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. (Kol......
Search document Icon - lezen - Succesvolle samenwerking en persoonlijke ontwikkeling - Jaap Ophoff
In veel beroepen en organisaties wordt aandacht besteed aan iemands persoonlijke ontwikkeling, de plek die iemand inneemt in het team en het functioneren van het team als geheel. Ongetwijfeld zijn er ook onder de lezers van de kerkbode die daarmee te maken krijgen en er veel meer van afweten dan ik. Toch hoef je er geen verstand van te hebben om te begrijpen hoe belangrijk het is aan deze dingen aandacht te geven. Neem een willekeurige school: er werkt een team. Dat wil zeggen: de groep leerkrac......
Search document Icon - lezen - Vakantieperiode Kerkbode
Vanaf 22 juli t/m 2 september verschijnt de Kerkbode 2-wekelijks. Voor het aanleveren van kopij en het doorgeven van preekbeurten dient rekening te worden gehouden met de volgende da...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Rome - J.P. van der Wal
In de vakantieweken wórdt er wat afgereisd. Naar bestemmingen ver weg en dichtbij. De redactie van CV Koers vroeg haar lezers een verhaal te schrijven over een reis, die een bijzondere indruk op hen gemaakt had. In het juli-augustus nummer werden elf bijzondere reisverhalen opgenomen. Ik neem er in deze rubriek twee van over. De eerste gaat over een reis naar Rome geschreven door Jan Jonker uit Zwolle. In het volgende nummer een tweede verhaal.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Privacy - J.H. Kuiper
Binnenkort gaan we voor een paar weken naar Zeeland. Daar hoort het strand bij. Opvallend is, hoe met zoveel mensen bij elkaar er zo weinig behoefte aan privacy is. In een absoluut minimum aan kleding laten mensen zich zien. Het kan ze kennelijk niet veel schelen. Lichaamsdelen die je anders zorgvuldig bedekt, worden aan de zon en nieuwsgierige blikken blootgesteld. We denken aan de steeds meer toenemende gewoonte om ‘oben ohne’ te lopen, zoals onze oosterburen dat uitdrukken, die in groten geta......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Gereformeerd appèl
Landelijke gebedssamenkomst voor kerkelijke eenheid in Amersfoort. ......
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Bunschoten-Oost: B.C. Buitendijk te Steenwijk Beroepen te Dokkum: K.D. Smit te Tilburg...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - De hervormde Jacobikerk in Uithuizen opent haar deuren in het zomerseizoen 2005.
Elke zaterdag van 9 juli tot en met 20 augustus 2005 is de monumentale Jacobikerk van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor bezichtiging. De verbondenheid van de Uithuizer kerk en Menkemaborg komt ond...
Search document Icon - lezen - Nieuw programma van The Young Continentals
Assen – 28 juli in De Kandelaar, Molenstraat 20. Aanvang: 19.30 uur. Lauwersoog – 29 juli in De Plaza van Restaurant “Het Booze Wijf”. Aanvang: 19.30 uur. Toegangskaarten: Volwassenen 5 euro; Kinderen t/m 12 jaar 2,50 euro Voorverkoop in Assen: Boekhandel van Nughteren tel: 0592-316190. Info: tel: 0592-309530. Voorverkoop en informatie van Lauwersoog: Marjan Staghouwer tel. 0594-503257 en Arina Havinga 0594-505008......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bezoek de Oase!!
De “Gereformeerde Stichting Vakantiekring De Oase”verzorgt elk jaar vakantie’s voor oudere en eenzame broeders en zusters uit de Geref. Kerken (vrijgemaakt) die niet meer zelfstandig op vakant...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Spakenburg – Zuid Via radio 747 AM op D.V. zondag 24 juli 2005, 17.02 uur
Voorganger Henk Hoksbergen preekt over “Je kunt op God vertrouwen.” De samenzang in de dienst wordt begeleid door Joop Schelling (orgel). Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met le...