UITGAVE Kerkbode


nummer

36

datum

30-SEP-2005THEMA
Vroomheid vlgnr 5

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Bewaar wat u is toevertrouwd (1 Tim 6:2; 2 Tim. 1:14) Het oprechte geloof van Los en Eunice dat jij nu ook hebt (2 Tim. 1:5) - A.H. Driest
Voor mijn voeten ontdek ik ineens een stukje aardewerk. Ik raap het op. Ik dwaal over de plaats waar eens Lystra was, nu een afgeplatte groene heuvel. Nog meer stukjes aardewerk zie ik. Ik ervaar...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Christus Jezus onze rechtvaardiging en onze heiliging - H. Knigge
Galaten 3 In de GK nr. 30 geeft ds. A. Driest met brede citaten door wat ds. G. F. de Krimpe in ‘Een kerkelijk Tweestromenland’ stelt tegenover wat Bert Bolhuis schrijft in ‘Vrijgemaakt door de Zoon’. Daarbij komt ook Galaten 3 ter sprake. Los van zijn bespreking van Bolhuis’ boek wil ik bij wat ds. de Kimpe schrijft graag een paar aanvullende kanttekeningen plaatsen. Ds. de Kimpe stelt terecht (547-3): de wet is er pas naderhand in de tijd van Mozes bijgevoegd om de overtredingen te doen uitko......
Search document Icon - lezen - Psalmen zingen - W. Wierenga
Ik heb het artikel van Ds. J. Ophoff in Geref.Kerkbode van 8 juli 2005, Psalmen in het gedrang, gelezen. Er bestaat bij menigeen vrees dat het zingen van psalmen in onze kerkdiensten steeds...
Search document Icon - lezen - Verslag van een echte Zuiderling… - D. Noort
Voor de verandering krijgt u een synodeverslag van een echte Zuiderling. Ds. Leeftink was ’t al niet helemaal (Nijmegen) en is ’t zeker niet meer (Assen). Ditmaal komt uw reporter uit Eindhoven. Ja, daar is ook een gereformeerde kerk! Die zelfs zo groot is dat ze twee afgevaardigden voor de GS Amersfoort mocht leveren. Op ’t moment dat u dit leest, is de synode (Deo Volente) bezig met de allerlaatste loodjes. Over de voorlaatste gaat dit verhaal. In drie punten. Geld, organisatie en gezangen.......
Search document IconText Icon - lezen - Vroomheid en onaantastbaarheid - A.H. Driest
Twee boeken “Zwaar drukt zijn ziel hem neer. Teksten golven over hem heen. Hij weet dat hij sterven gaat. Mannen in donkere pakken bezoeken hem, met vaste regelmaat. Zijn vrouw heeft nie...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Corruptie in Nederland? - J.P. van der Wal
We hebben iemand ooit eens iets horen roepen over normen en waarden. Het lijkt dweilen met de kraan open. De werkelijkheid is weerbarstig: terugdreigingen, agressie, corruptie, multiculturele spanningen. Verandert er nog iets? Nederland lijkt Nederland soms niet meer en heeft soms wel iets weg van een bananenrepubliek. In Confessioneel een artikel van dr. J.G. Schenderling over corruptie onder de nazaten van de heer Dorknooper uit de verhalen van een ‘heer van stand’, Olivier B. Bommel:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - … redenen om de bijbel te lezen - Jan Kuiper
De Telegraaf noemt het alweer de bijbellobby, de actie om de nieuwe bijbelvertaling te promoten zodat die in aanmerking komt voor de Ns-publieksprijs. (zie: www.nspublieksprijs.nl. ) Een prachtige actie natuurlijk, waarbij ik besef dat die ondergraven kan worden door een al te groot succes. Het woord bijbellobby duidt dat al aan. Het nare van literatuur is dat het vaak om boeken gaat die je geacht wordt te lezen, bijvoorbeeld voor school of studie, maar die daarna in de kast blijven staan totdat......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Grootegast - Zondag, 16 oktober 2005, 14.15 uur, is er voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in “De MORGENSTER”. Weegbree 9, een dienst. Voorganger: pastor R....
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen-Zuid - Zondag 2 oktober 2005 is er een dienst met aanpassingen voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in “de Kandelaar”, Oude Molenstraat 20. Aanvang...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag op TV D.V. zondag 2 oktober 2005, Nederland 1, 11.00 uur
Op D.V. 2 oktober wordt via de televisie een kerkdienst uitgezonden van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Den Haag. Voorganger ds. Peter Strating spreekt over het thema: ‘Groot feest!’. Aan d...
Search document Icon - lezen -
Jubileum Groningen – Op 28 september was ds. J.W. Roosenbrand 25 jaar predikant. Standplaatsen: Deventer (1980), Rotterdam-centrum (als evangelisatiepredikant voor Rijnmond gebie...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Aan de kerkenraden van de classis Assen van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Zuidlaren wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen, die D.V. gehouden zal worden op donderdag 10 november 2005 om 19.30 uur...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Black Gospel Workshop 2005
Zuidhorn - Voor de 8e keer organiseert gospelkoor Rejoice een workshop black gospel. Zingen in de stijl van Amerikaanse zwarte kerken.1 en 3 november (dinsdag- en donderdagavond) wor...
Search document Icon - lezen - Kleinkoor concert
Ten Boer – Kleinkoor “Collegium Vocale refomatum”o.l.v. Jan Pranger geeft D.V. op zaterdag 8 oktober a.s., om 20.15 uur,een concert in de Koosterkerk. De uit te voeren werken zijn...
Search document Icon - lezen - !! Nieuw !! Christelijk Mannenkoor Drenthe
Ht mannenkoor voor Drenthe......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Donatus komt met een speciale zorgverzekering voor kerkelijke medewerkers.
Zoals bekend gaat op 1 januari 2006 ons zorgstelsel veranderen. In hoofdzaak komt die verandering hierop neer dat het onderscheid tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering verdwijnt. Vanaf...
Search document Icon - lezen - Hoogste punt Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) bereikt.
Harlingen - Met de plaatsing van de kerktoren is het hoogste punt van de herbouw van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) bereikt.. Om vrijdagmiddag 9 september om 13.00 uur begon de hoofd...
Search document Icon - lezen - I want U Een brochure over relaties, liefde en trouw voor de catechese.
“Je wilt ze het beste geven, maar dan moeten ze het wel weten.” Met deze zin wordt reclame gemaakt voor bruinbrood. Is het niet zo, dat het nog des te meer geldt voor het werkelijke Brood des Levens? Je wilt je kinderen het beste geven: Het Woord van God, het rijke evangelie, het eeuwige behoud. Maar dan moeten ze wel weten waarom het zo goed is. ......
Search document Icon - lezen - Studieconferentie Theologie en Pastorie
De moedergemeente van de reformatorische kerken in Nederland staat net over de grens met Duitsland. Wie deze kerk, die nu Johannes a Lasco Bibliotheek heet, binnengaat wordt overweldigd door de v...
Search document Icon - lezen - TU Kampen van start met 18 eerstejaars
Mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 5 september 2005. De rector deelt aan de vergadering mee dat de Theologische Universiteit van start gaat met 18 eerstejaars studenten. Vijf hiervan komen rechtstreeks van het VWO; de dertien overigen zijn afkomstig uit de vooropleiding. Verder zijn ongeveer tien voltijds studenten van start gegaan met de vooropleiding. De vergadering is blij met deze aantallen.......
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Marc ten Brink - Nelleke Kemps-Stam
Op 17 juli j.l. ontving de gemeente van Roodeschool haar nieuwe predikant: Marc ten Brink (31). Samen met zijn vrouw Geja en hun dochtertje Anne verhuisde hij naar het hoge noorden. Roodeschool is de tweede gemeente van ds. Ten Brink; hij was ruim vijf jaar predikant in Lutten, dat te vinden is in de N.O. hoek van Overijssel. ......