UITGAVE Kerkbode


nummer

25

datum

24-JUN-2005THEMA
De uitverkiezing vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Actueel?! - A. Bas
In drie artikelen heb ik u verteld over de strijd in het begin van de zeventiende eeuw, die uiteindelijk geleid heeft tot de Dordtse Leerregels. En wellicht dat u zich bij het lezen hebt afgevraagd wat daar toch wel de zin en de bedoeling van mocht zijn. Immers, we zijn inmiddels al zo’n vier eeuwen verder en wat moet je dan nog met een strijd uit die tijd? Wat is daar nu de betekenis nog van? Over die vraag gaat dit laatste afsluitende artikel.......
Search document Icon - lezen - BEWARING - A. Bas “… en om al wier boosheid Ik mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb.” (Jeremia 33:5b)
Wie psalmen zingt, komt allerlei soorten liederen tegen: lofliederen, bedevaartsliederen, maar ook klaagpsalmen. Neem nu een psalm als Psalm 59: dat is bepaald geen blij en vrolijk lied. En David, die de dichter is van deze psalm, had ook helemaal geen reden om een blijde en vrolijke psalm te schrijven. Want op het moment dat deze psalm ontstaan is, zat hij behoorlijk in de problemen.......
Search document Icon - lezen - Op zoek naar de wielewaal - L.E. Leeftink
‘Kom mee naar buiten allemaal!’ Met die woorden kun je de afgelopen synodeweek wel typeren. Met zulk prachtig weer moet je eigenlijk ook niet binnen zitten. En als je dat noodgedwongen wel moet, in opdracht van de kerken, is er maar één manier om het vol te houden: frees cour mint - kijk in gedachten naar buiten. En dat deden we, op diverse gebieden!......
Search document Icon - lezen -
Verklaring van de redactie - A.H. Driest. In het nummer van 15 april jl. van de kerkbode is een verkorte versie opgenomen van een toespraak die ds. O.Bottenbleij (voorganger van de Vrije B...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Serving of saving -J.P. van der Wal
De titel van het hieronder staande artikel is een zinspeling op het nieuw Jeugdbeleidsplan Serving the nxt generation. De schrijver, Ds. G. Zomer, bezocht een presentatie van het beleidsplan en mijmert er in een column in Nader Bekeken nog wat over na. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - God bestaat! J.H. Kuiper
Volksontwikkeling. Soms hebben we het gevoel dat we er niet toe doen. Niemand rekent toch met ons. In deze weken blijkt dat dit gevoel van ons niet klopt. Mensen zijn zo bang, dat er een hele reeks programma’s gewijd wordt aan de boodschap dat God niet bestaat. Hij is slechts een bedenksel van mensen. De RVU, een educatieve omroep die al sinds 1932 het Nederlandse volk tot ontwikkeling wil brengen met haar programma’s, draagt die boodschap uit. Stel je voor dat christelijke fundamentalisten ook......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Buitenpost - R. Prins te Hoofddorp. Bunschoten-Oost – B.C. Buitendijk te Steenwijk. Aangenomen Zuidwolde i.c.m. Ruinerwold/Koekange - kandidaat C.T. B...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Lunchconcerten der Aa-kerk en Pelstergasthuis
Groningen - Weekagenda voor de maanden juli en augustus: Lunchconcerten der Aa-kerk: 9 juli 12.30 uur Cantate Consort o.l.v Jelte Hulzebos 16 juli 12.30 uur Sonus Vita o.l.v Anjo de...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Uithuizen - Zaterdag 2 juli 2005 om 20.00 uur organiseert de Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen een orgelconcert. Het orgel wordt bespeeld door de beroemde organist Gust...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Vakantiebijbelleesrooster
Zendingsblad: 'Tot aan de einden der aarde’, komt met Vakantiebijbelleesrooster ......