UITGAVE Kerkbode


nummer

35

datum

26-SEP-2003THEMA
Catechese vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Catechisatie
In de maand september is de catechisatie weer van start gegaan. Graag willen we in dit nummer aan dit al eeuwen bestaande fenomeen aandacht geven. Het is niet te ontkennen dat de catechese bloot...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Wie zeggen jullie dat ik ben?
Kinderen horen thuis wie God is. Ze leren wat de kerk is. Zij horen op school de juf of de meester over de Here vertellen. Ook na de basisschool staat in het vervolgonderwijs het vak godsdienst op het rooster. Dan komt daar nog eens bij: de jeugdvereniging en de catechisatie.Het zijn allemaal steunpunten in het leren kennen van wie de Here is en wie we zelf zijn en hoe we onze relatie met de Here vorm geven. Dat gaat niet vanzelf. Want heel die geestelijke bagage die je mee krijgt, vraagt om per......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De catechisant
De jongere. Over wie hebben we het? Wie is hij, wie is zij? Wat wil zij? Wat is leuk? Wat is zinvol? Een jongere somde eens op: 'Wat ik zinnig vind? Loltrappen! Disco-en! Tv-kijken! Seks! Sport! Brommer- en autorijden! Drinken! Roken! Ouwehoeren!' Het moet geen moeite kosten; niet lastig zijn; problemen worden weggewuifd. Leef nu en profiteer nu. Denken doe je alleen als je studeert of werkt". En leg daarnaast een opmerking van een leerling van een gereformeerde school (op woensdag catechisa......
Search document Icon - lezen - Heel Nederland kijkt mee
Gelovig of niet, één ding staat voor ieder mens vast: aan dit leven hier op aarde komt een keer een eind. “Doodgaan…en dan?” was het thema van de tv-kerkdienst uit de gereformeerde kerk te Buitenpost. Ds. Sieds de Jong sprak naar aanleiding van de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. “Zowel Lazarus als de arme man gaan ongeveer in dezelfde tijd dood (…) Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat dit moment voor ons allemaal eens komt. Wie je ook bent en wat je ook doet, allemaal ga je......
Search document IconText Icon - lezen - Hoe kun je de hogere doelen van de catechese bereiken?
Als het gaat om de doelstellingen van de catechese, is ervoor gepleit de catechese niet te beperken tot de traditionele cognitieve doelen, maar uit te breiden met vormings- en opvoedingsdoelen. Wanneer je als catecheet wekelijks catechese moet geven aan meerdere groepen, kan de vraag opkomen: is dit niet veel te optimistisch? Of anders gezegd: ZIJN DE HOGERE DOELEN VAN DE CATECHESE NIET VEEL TE HOOG GEGREPEN? ......
Search document IconText Icon - lezen - Totaalplan catechese
Nee, wees niet bang of blij: dit stuk levert geen plan voor de catechese. Laat staan een totaalplan. Ik wil in dit artikeltje daar wel een lans voor breken. Het is nodig om de catechese optimaal tot z'n recht te laten komen. Maar voor ik daar verder iets over zeg eerst een belangrijke relativering.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Emoties en vrijmaking
Ongeveer vijfhonderd kerkleden waren zaterdag 20 september bijeen in een kerkgebouw te Zwolle vanuit hun verontrusting over de ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerk (vrijgemaakt).......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Zuidhorn - Voor de classis Grootegast 28 september 2003, 14.00 uur “De Rank”, Westergast 8, Zuidhorn Voorganger: Ds. T.K. van Eerden Er zijn programma’s van de dienst beschikbaar. Tot ee...
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Afscheid: Dordrecht – 21 september, afscheid van ds. J. Klapwijk, sinds 1988 uitgezonden voor de missionaire dienst op Curaçao (Iglesia Reformá), wegens vertrek naar Winsum. Toegel...
Search document Icon - lezen - Plaatsnaamvermelding predikanten in preekrooster gestopt.
Sinds enige tijd hanteert de Kerkbode een nieuw geautomatiseerd systeem voor het invoeren van de preekroosters. Dit systeem is gekoppeld aan de gegevens van het Handboek voor de Gereform...
Search document Icon - lezen - Preekbeurten op het internet
De preekbeurten in Groningen, Fryslận en Drenthe zijn sinds enige tijd ook te vinden op het internet op onze website www.handboekgkv.nl De door u opgegeven informatie wordt door de bureauredac...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de classis Assen, vergadering 4 september 2003
Door omstandigheden kon de vergadering niet plaatsvinden in het kerkgebouw van de samenroepende kerk (Assen-Marsdijk), maar gelukkig heeft Assen-Noord onderdak geboden. Namens de Assen-Marsdijk h...
Banned IconKort verslag van de classis contracta Groningen, gehouden 27 augustus 2003.
Vertegenwoordigd zijn de kerken van Haren, Helpman, Groningen-Noord, Groningen-Zuid en Zuidwolde. Met Schriftlezing, zingen en gebed wordt een begin gemaakt met afhandeling van het agendum Haren...
Banned IconKort verslag van de vergadering van de classis Appingedam van 11 september 2003 te Loppersum.
Ds. K.A.van der Meer opent de vergadering op christelijke wijze namens de samenroepende kerk te Loppersum en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder ds. J. Werkman, die voor het eerst aanwe...
Banned IconOproep classis vergadering
Groningen - De raad van de Gereformeerde Kerk te Hoogkerk, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 26 juni j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de ve...
Banned IconPersverslag van de classis Hoogeveen, gehouden op 11 september 2003.
De classis vergaderde ditmaal in Meppel, samengeroepen door de kerk aldaar. De leiding van de vergadering werd opgedragen aan ds. P.G. Boon, het scribaat aan ds. P.H. van der Laan en het assessor...
Banned IconRectificatie Kort Verslag Classis Grootegast
In de Kerkbode van 5 september jl. kwam in het Kort Verslag van de classisvergadering te Marum van 19 juni 2003 de positie van ds. Tempelman ter sprake. In dat verband werd gemeld dat de kerk van...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Christelijk Mannenkoor Leens
Russische zangers treden voor de vijfde keer op in 15e eeuws Monnikenkerk te Ter Apel......
Search document Icon - lezen - Kerk & Liedavond in Groningen en Zwolle
Groningen/Zwolle - In november organiseert de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten twee ‘Kerk & Lied’-avonden. Op 8 november in de Martinikerk te Groningen en op 15 november...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Sander van Marion
Farmsum - Organist SANDER VAN MARION ‘speelt en improviseert’ op 4 oktober a.s. IN HET NOORDEN Op veler verzoek zal de bekende Scheveningse organist SANDER VAN MARION met orgelw...
Search document Icon - lezen - Rejoice presenteert ‘The English Anthem’ Concert op 4 oktober 20.00 uur in Stefanuskerk Noorddijk
Groningen - Op zaterdag 4 oktober om 20.00 uur brengt Interkerkelijk koor Rejoice uit Groningen een gevarieerd concert met Engelse koormuziek onder de titel ‘The English Anthem’ in de intieme sfeer van de Stefanuskerk in Noorddijk. De entreeprijs is 8 euro. Een programmaboekje en een kopje koffie of thee na afloop van het concert zijn daarbij inbegrepen.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconCanadese indianen ontvangen Nieuwe Testament in eigen taal
Wycliffe Bijbelvertalers reikte eind augustus in Rae-Edzo, Noordwest-Territoria, het eerste exemplaar van het Dogrib Nieuwe Testament uit aan de lokale bewoners. Hiermee werd het vertaalproj...
Banned IconDeputaten kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
persbericht Brief aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland......
Banned IconProvinciale vergadering van de lokale werkgroepen kerkelijk asielwerk in Groningen
1: In de Columnakerk, Groningen-West is op 17 sept. 2003 de vergadering gehouden voor hulpverlening aan asielzoekers in de provincie Groningen onder leiding van ds J. Janssen van Enumatil en van...
Hide details for SignalementSignalement
Banned IconRonald Schipper
Voor wie onder de rook van Rotterdam gewoond heeft, zal Friesland een verademing zijn. De provincie biedt nog genoeg stilteplekken om tot rust te komen. Ds. R.A. Schipper verruilt Kinderdijk voor Drachten-Noord, een groeigemeente die in 2004 met Nijega/Opeinde zal samengaan. Er zullen dan twee gemeentewijken ontstaan, waardoor er dubbele diensten nodig zijn.Vanaf 1 januari 2008 zullen de gemeentewijken twee zelfstandige kerken worden. Wij stellen daarom R.A. Schipper aan u voor, de nieuwe predik......