UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

4-APR-2008THEMA
Een lerende gemeente vlgnr 5

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Vrijmoedigheid - P. Groen 2 Timoteüs 4 vers 2: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Het individualisme viert hoogtij. Allemaal maar mooi je eigen gang gaan. En heb vooral niet het hart in het lijf om een ander ergens op te wijzen. Als je dat wel doet, komt al snel het verwijt dat je met het opgeheven vingertje bezig bent, dat je moraliseert en je bemoeit met zaken die je niet aangaan.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Column: Onaangepast - W.L. de Graaff
Het zijn van die merkwaardige benamingen. Voor de gemiddelde kerkganger gemeengoed geworden. Maar vermoedelijk voor de buitenstaander en zeker voor de jargon hater verwarrend. Neem nu de zogenaam...
Search document Icon - lezen - Preken (1) - P. Groen Leerzaam
In de erediensten klopt het hart van het kerkelijk leven. Kerkgangers hebben hun verwachtingen terecht vooral gericht op de preek. Hoe zouden bij het thema ‘Een lerende gemeente’ artikelen over de preek kunnen ontbreken? Ik wil er in deze maand enkele artikelen over publiceren. Die van deze week gaat over het leerzame aspect in preken.......
Search document Icon - lezen - Wie oren heeft... - N. Kemps-Stam De aloude traditie van het preken
Het gebruik van de preek zoals u die ’s zondags in de kerk hoort, stamt uit een joods-christelijke traditie. Die traditie wordt gekenmerkt door de religie van het Woord. Dat Woord wordt vervolgens nagesproken en beaamd. Op deze manier is de zgn. boekreligie ontstaan, in tegenstelling tot de cultusreligie, waar meer waarde wordt gehecht aan rituelen.......
Search document Icon - lezen - Zingend leren geloven - A.H. Driest ‘Mijn God mijn God waarom hebt u mij verlaten?’ - Maar kun je dat wel in een kerkdienst zingen?
We leven in een tijd waarin allerlei ‘muren’ tussen groepen mensen wegvallen. Het is ook een tijd waarin over allerlei muren en muurtjes wordt heen gekeken. We leven in een open samenleving en dat geldt vandaag niet minder voor de kerk. Met als gevolg ook een toename van kerkelijke overgangen. Met daaraan voorafgaand - als het goed is - bezoek en gesprek. Ouderlingen en predikanten leggen bezoeken af die ze 25 jaar geleden niet op die manier hadden.......
Search document Icon - lezen - Zwolse zaken (1) Indrukken van een synodelid - W. Tiekstra
Volg de voorganger Het was vrijdagmiddag 14 maart 2008. Om een uur of één reed ik vanaf de A28 Zwolle-Zuid binnen. Ik volgde netjes de route die ik op de site van de synode had gelezen. A...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Nieuw gesprek nodig over euthanasie? - J.H. Kuiper
Onlangs overleed er weer een bekend schrijver, Hugo Claus. Deze keer kwam dat dubbel in het nieuws, omdat hij een zelfgekozen dood stierf. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en wilde de aftakeling die daarbij hoorde, niet meemaken. Hij besloot er op tijd een einde aan te maken. Voor wie dat wil, is er een weg, ook in België. Opnieuw komt het onderwerp euthanasie in discussie.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Ten Boer - Op D.V. zondagmiddag 13 april wordt om 14.15 uur in de Gereformeerde Kerk (v) een dienst gehouden, aangepast voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - ChroNOF uitzending
Damwoude - Zondagmorgen 6 april a.s. kunt u via de ChroNOF luisteren naar een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘De Begroeting’, Voorweg 19/21.......
Search document Icon - lezen - Interactieve kerkdienst
Damwoude - Op zondagavond 6 april is er om 19.00 uur weer een bijzondere themadienst in ‘De Begroeting’.......
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroep aangenomen Helpman - G. Timmermans te Gorinchem/Sliedrecht Afscheid Eindhoven-Best Zondag 30 maart was er om 15.30 uur in de Lidwinakerk een afscheidsdienst van d...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Grootegast
Op donderdag 24 april om 19.30 uur hoopt de classis Grootegast haar volgende vergadering te houden in de Gereformeerde Kerk te Grootegast.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 4 april Groningen, Jaarlijks Voorjaarsconcert van Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium, thema: ‘In the spotlight’, De Oosterpoort - 20.15 uur www.harmonie-patrimonium.nl
Search document Icon - lezen - Amfora & Jong Leven
Ureterp - Gospelkoor Amfora uit Ureterp o.l.v. Dick Rusticus en het kinderkoor Jong Leven uit Grootegast o.l.v. Martin Nanninga treden vrijdag 11 april om 19.30 uur op in de Gereformeerde Kerk aan de Feart 85.......
Search document Icon - lezen - Harmonie uit St. Petersburg
Groningen - Op zaterdag 12 april geeft Vocaal Ensemble Harmonie uit St. Petersburg om 20.00 uur een concert in de Oosterkerk, E. Thomassen a Theussinklaan 1.......
Search document Icon - lezen - Noord-Duitse Orgelcultuur
Noordbroek - Op zaterdag 12 april is er om 20.00 uur weer een concert in de serie ‘Noord-Duitse orgelcultuur’ in de Kerk.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Middelstum - Op zaterdag 12 april hoopt Evert Spriensma om 20.00 uur weer een orgelconcert te verzorgen in de Hippolytuskerk.......
Search document Icon - lezen - Rock of Ages
Onderdendam - Op zaterdag 5 april geeft gospelgroep Real Joy uit Bedum om 20.00 uur een concert met oude Amerikaanse gospelmuziek in country- en bluegrass-stijl. Het concert wordt gehouden in de Ned. Herv. Kerk aan de Uiterdijk.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus kerkelijke vertrouwenspersoon
Binnen kerkelijke gemeenten is een groeiende behoefte aan onafhankelijke vertrouwenspersonen. In veel gemeenten is inmiddels een Interne Vertrouwenspersoon aangesteld. De Driehoek heeft, in samenwerking met het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties, een cursus voor vertrouwenspersonen ontwikkeld.......
Search document Icon - lezen - Oprichting Stichting GELOOF.NU
Op 21 februari 2008 is de Stichting GELOOF.NU opgericht. Deze stichting heeft als doel het ontwikkelen van een visie op kerkelijk onderwijs en het maken en beheren van materiaal voor onderwijs in de kerk. Op 5 maart hield het stichtingsbestuur haar eerste vergadering.......