UITGAVE Kerkbode


nummer

31

datum

19-AUG-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Meditatie - J.T. Oldenhuis
Psalm 104 : 35 Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de HEER, mijn ziel. Hoog zijn de bergen. Diep de dalen. Wijds de vergezichten. Groots de natuur. Indrukwekkend de bouwwerken der mensen. ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Als de geschiedenis zich eens zou herhalen….? - J.T. Oldenhuis
Herinneringen aan de kelder Ik begin met een paar herinneringen. Oorlogstijd. Ik was een kind. Beelden schuiven in elkaar. Herinneringen vormen zich tot een kluwen, waarin verschillende gebeurtenissen als onontwarbare draden door elkaar gevlochten zijn. Delfzijl. Gevechten. Gevaar. Inslaande granaten. Wij hebben een tijd ’s nachts in de kelder geslapen. Daar lagen in de winter de aardappels. Nu waren er matrassen neergelegd. Op de planken stonden de weckflessen. Daar lagen we als gezin: vader,......
Search document Icon - lezen - De groeten uit Dehra Dun - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man Piet en de kinderen Tabita en Ludger in India. Na een korte verlofperiode in Nederland zijn ze teruggekeerd naar Dehra Dun. Niet iedereen die ze achterlieten, zien ze daar weer terug. Met weemoed denkt Saskia aan Chalrosang en Thiengi die als domineesgezin op een afgelegen plek terecht zijn gekomen. Ze moeten daarom hun kinderen bij oma onderbrengen. Over offers brengen gesproken… ......
Search document Icon - lezen - Introductie op het thema van de week - J.T. Oldenhuis
Vakantie… Alles gaat anders. Grote kerken zijn leeg. Dubbele diensten worden enkel. Andere diensten worden gecombineerd. Kleine kerken raken vol. Soms overvol. Er zitten andere mensen. Er preken...
Search document Icon - lezen - “Gereformeerden tussen lijdelijkheid en verzet” - J.T. Oldenhuis
“De Gereformeerden” In de eerste bijdrage komt Jan Ridderbos met de interessante stelling, dat het verzet vanuit de gereformeerde kerken zich vooral bediend heeft van de patronen van het georganiseerde ‘gereformeerde’ leven. Toen de vrijheid om te vergaderen steeds meer werd ingedamd kon men de lijnen van de mannenverenigingen gebruiken voor instructie en de bekende tante Riek kon voor haar organisatie voor hulp aan de onderduikers gemakkelijk gebruik maken van de contacten die zij als bestuursl......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De echte christenen dat zijn wij! - J.P. van der Wal
In de Reformatie van 9 juli doet ds. M. de Vries, missionair predikant te Rotterdam en werkzaam onder Moslims, verslag van een lezing, georganiseerd door een islamitische organisatie en die door hem werd bijgewoond. Een ontdekkend verhaal. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ethiek als antwoord - J.H. Kuiper
Was ik er maar bij Het Nederlands Dagblad gaf zaterdag 13 augustus een voorbeschouwing op een congres van christelijke filosofen uit de hele wereld over het belang van christelijke ethiek. Over de vraag ‘of een door de bijbel ge´nspireerde moraal wel aansluiting kan vinden in een samenleving die allergisch lijkt voor elke norm die aan het geloof in God ontleend wordt’. Vertaald voor mijn situatie als rondtrekkend prediker: geef ik de mensen ’s zondags dingen mee waar ze ’s maandags niets mee ku......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Adreswijziging Groningen – M.i.v. 26 augustus is het adres van Ds. T.S. Huttenga: Pop Dijkemaweg 65C, 9731 BD Groningen, tel: 06 – 339 74 399. Bezoekadres voor he...
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Assen – Noord - Zondag 28 augustus, dienst met aanpassingen voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in de Maranathakerk, Nobellaan140. Aanvang: 14...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Loppersum, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Organisatie Springelevend nodigt jullie uit Voor de samenkomst op zondag 28 augustus!!
Het thema van de avond is:‘Groningen ontzet?’ We willen deze avond stilstaan bij het feit dat we niet alleen in de oorlog ontzet zijn (want, 28 augustus herinnert aan het mislukte beleg v...
Search document Icon - lezen - Organist Sander van Marion “speelt en improviseert “ op monumentendag.
Bolsward - “Grenze(n)loze Mo(nu)menten” is de titel van het concert op, zaterdag 10 september a.s door de bekende Scheveningse organist Sander van Marion in de monumentale...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert op het Schnitgerorgel
Uithuizen - zaterdag 27 augustus 2005 in de hervormde Jacobikerk , aanvang 20.00 uur. Organist: Leo van Doeselaar......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Krimpen a/d IJssel via Radio 747 AM op D.V. zondag 21 augustus 2005, 17.02 uur
@t Voorganger ds. Paul Waterval preekt over ‘Eeuwig leven’. De samenzang in de dienst wordt begeleid door organist Roelof Kooistra. Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met leden van de...