UITGAVE Kerkbode


nummer

38

datum

12-OKT-2007THEMA
Kerk in verandering? vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Wat zou ik tegen de Here Jezus zeggen? - A.H. Driest Kolossenzen 2 vers 8-10: Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieŽn die op menselijke tradities zijn gebaseerd e
In de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Kolosse kom je nogal eens de woordcombinatie ‘machten en krachten’ tegen. Al lezend wordt duidelijk dat het gaat om machten en krachten die in strijd zijn met wat de Here wil.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - En God zei… - G. van der Kroef
Vannacht komt uw zoontje bij uw bed. Hij zegt: “Wat is er, u riep mij toch?” “Nee jongen, dat zul je wel gedroomd hebben, ga maar weer slapen.” Net weer ingedommeld, staat hij er weer: “U he...
Search document Icon - lezen - Kerk in verandering? (1) Kerkdiensten
In de maand september plaatste ik een oproep aan u als lezer met de vraag om een reactie. Het ging over opzet en inhoud van onze kerkdiensten. En dat vooral in relatie tot missionair gemeente zijn. Met andere woorden: moet je meer open zijn dan veelal gebeurt of juist niet en zo ja, hoe zou dat dan moeten?......
Search document Icon - lezen - Koning der dieren - T. Groenveld
Ds. Groenveld verblijft momenteel in Kenia om daar 3 weken les te geven voor de MERF (Middle East Reformed Fellowship) en mailde onderstaande bijdrage.......
Search document Icon - lezen - Over IsraŽl vroeger en nu. (1) - W. Wierenga
Wie zich met het bijbelboek Handelingen bezig houdt, stuit onherroepelijk op de vraag, hoe zich de kerk van Jezus Christus verhoudt tot het oude Israel. Het heft direct te maken met de waardering van het land Palestina en de vraag of we het huidge Israel en het moderne Jeruzalem nog wel als het heilige land en de heilige stad kunnen betitelen. In het Nederlands Dagblad heb ik ook al eens een 'ingezonden' geplaatst, waarin ik de Flevopolder niet minder heilig noemde dan de stad Jeruzalem of het l......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Als ik de sterren aan de hemel zie… - J.H. Kuiper
Dan ben ik mij bewust van een enorme ruimte, waarvan de grenzen niet door mensen bereikt kunnen worden. Ik heb mij laten vertellen dat wat ik zie, misschien niet eens meer bestaat, omdat het beeld er zo lang over doet om bij mij aan te komen. Een enorme leegte, waarin je steeds meer lichtpuntjes ontdekt, naarmate je jezelf de tijd geeft om je ogen te laten wennen aan het donker.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda classis Groningen voor de vergadering van 25 oktober a.s.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 11 september jl. te Middelstum gehouden vergadering van de classis Warffum.......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Groningen
Oproep van de samenroepende kerk van Ulrum aan de kerken in het ressort Groningen om aandacht te besteden aan de te houden Particulier Synodevergadering op DV 18 december a.s. om 10.00 uur in GKv ‘De Poort’, Borgweg 36 te Winsum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 12 oktober Assen, Jaarlijkse bazar in de Arendshorst, opbrengst komt geheel ten goede van de bewoners, De Klenckestraat 40 - 14.00 - 20.00 uur Zaterdag 13 oktober Heemse, Lu...
Search document Icon - lezen - Concert Concordia
Leeuwarden - Op vrijdag 30 november a.s. zal om 20.15 uur in de St. Bonifatiuskerk het indrukwekkende werk van Joh. Brahms, ‘Ein deutsches Requiem’, uitgevoerd worden door het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia.......
Search document Icon - lezen - FFF
Leeuwarden - Op woensdag 21 november a.s. heeft het Ferb‚n fan Fryske Foargongers weer een vergadering om 9.30 uur in de Kurioskerk, Julianalaan.......
Search document Icon - lezen - Klassiek Muziekfeest
Groningen - Op zaterdag 27 oktober a.s. is er om 19.30 uur een concert in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Schildwolde - Op donderdag 25 oktober a.s. is er om 9.15 uur een koffieochtend in ‘De Kandelaar’, Hoofdweg 34.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Pieter Deddens
Zuidlaren - Op zaterdag 27 oktober a.s. geeft de bekende organist Pieter Deddens om 20.00 uur een orgelconcert in de Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45a. ......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gezocht!
Projectkoor Magnificamus zoekt zangers voor de uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach op donderdag 13 maart 2008.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe dirigent
Na 15 jaar onder leiding te hebben gestaan van Frť Jonker heeft het mannenkoor ‘Noord-Drenthe’ gemeend zich eens op een andere manier te moeten laten leiden.......
Search document Icon - lezen - Perspublicatie
In gesprek met New Wine: Informatieavond......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Leeuwarden - Op zondag 21 oktober a.s. wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk.......
Search document Icon - lezen -
Aandacht gevraagd In het themanummer over ‘zending’, de hele maand februari van dit jaar, hebt u een bijdrage kunnen lezen van de Drentsche Zendingsdeputaten (zie het nummer van 9...