UITGAVE Kerkbode


nummer

40

datum

22-OKT-2004THEMA
De Nieuwe Bijbel Vertaling vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Romeinen 6:11 Springlevend voor God Of: Paulus de genaderealist - Matthijs Haak
Lezen Romeinen 6: 1-14 Je zit er wat troosteloos bij. Je nam je voor vandaag je best te doen. Maar het lukte niet. Je verviel opnieuw in dezelfde fout. Om moedeloos van te worden. Voordat de dag voorbij gaat, pak je naar je bijbel. Je leest waar je gebleven was, ergens in Romeinen 6. Dood voor de zonde? Dat kan Paulus mooi zeggen, maar zo werkt het niet. Je vraagt je af: heeft God nu zo weinig invloed op mij? Kan Gods genade er nu niet voor zorgen dat ik anders ga leven? Ik wil het zo graag and......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Babel en bijbelvertaling - T. Groenveld
Het leek wel op Babel in de tijd dat God de torenbouw in het honderd liet lopen. Op het terrein van het trainingscentrum van de MERF (Middel East Reformed Fellowship) in Kenia werden maar liefst 13 talen gesproken. 10 stamtalen (geen dialecten maar talen!) van Soedanezen, Kenianen en Oegandezen, en drie gemeenschappelijke talen: Arabisch, Swahili en Engels.......
Search document IconText Icon - lezen - De eerste ‘Nederlandse’ Bijbels - H. Veldman
Ons land krijgt op 27 oktober aanstaande een nieuwe Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). En dat terwijl het nog maar ruim een halve eeuw geleden is dat de ‘Nieuwe Vertaling’ (NV) werd uitgegeven. Nieuwe? Is wat toen ook een ‘nieuwe vertaling’ heette nu dan al weer oud? En tť oud om nog van dienst te kunnen zijn? Waar ligt het aan dat er nu al weer een nieuwe bijbelvertaling nodig is?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Belijden in het kort: een proeve - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel etc. publiceerde ds. Joh. De Wolf een proeve van een korte belijdenis, speciaal bedoeld voor contacten met buitenstaanders. Misschien kunt u er wat mee, als u in gesprek bent of komt met iemand van buiten de kerk die meer over de inhoud van het christelijk geloof wil weten.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Heeft de kerkelijke weg zin? - J.H. Kuiper
Telkens als mensen binnen de kerk met een lastige mening komen, krijgen ze het advies om de kerkelijke weg te gaan: heb je bezwaar: teken dat dan aan bij de kerkelijke vergaderingen en de publieke discussie wordt daarmee ontlast. Je kunt je afvragen, of dat een goed advies is en of dit het broodnodige gesprek bevordert.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor Amersfoort/Nieuwland en Lelystad – B. van Zuijlekom te Ridderkerk. Beroepen te Alblasserdam i.c.m. Nieuw-Lekkerland – H.S. van Hemmen, missionair predika...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
De voorlopige agenda van de vergadering van de classis Grootegast op 28 oktober 2004 in de Gereformeerde kerk van Boerakker......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gospelconcert
Grootegast - Op D.V. zaterdag 30 oktober a.s. is er een uitvoering van Exultate Deo uit Grootegast met medewerking van gospelkoor Reflextion uit Assen. Aanvang: 19.45...
Search document Icon - lezen - Hervormingsdag.
Uithuizen - Op zondag 31 oktober D.V. zal er een samenzangavond worden gehouden in de Hervormde kerk. De avond zal in het teken staan van liederen, waarvan de tekst of melodi...
Search document Icon - lezen - Praiseavond
Uithuizermeeden - Door middel van zang en muziek willen wij God groot maken en Hem prijzen! Dit willen we samen met u/jou doen op vrijdag 5 november. Deze avond bestaat uit het zingen van...
Search document Icon - lezen - Reformatieavond
Kornhorn - D.V. zondag 31 oktober 2004 is in de Gereformeerde Kerk (vrijg.), Provincialeweg 58, aanvang: 19.00 uur, een Reformatieavond . De Kornhorner kerken willen ook A...
Search document Icon - lezen - Stellenbosch Libertas Choir op tournee met De Nieuwe Bijbelvertaling
Ter gelegenheid van de introductie van De Nieuwe Bijbelvertaling verzorgt het Stellenbosch Libertas Choir uit Zuid-Afrika concerten in Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Drachten, Middelburg, Kamp...
Search document Icon - lezen - Vocalisproject 2005
Winsum – Wij zijn een projectkoor voor mensen uit het noorden van het land. We oefenen een half jaar en houden dan in juni een concert. We studeren twee weken in, nl: Cantate 106 ‘Gottes...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - HERHAALDE OPROEP Wie helpt Elmira?
De diaconie van de GKV Delfzijl zoekt voor Elmira een Low Budget Kamer in Groningen. Elmira (17 jaar) behoort tot een Russisch asielzoekergezin uit GeorgiŽ, waarvan de moeder gastlid is v...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Den Haag-Z/Rijswijk via de radio zondag 24 oktober, 747AM, 17.02 uur
Op 24 oktober wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Den Haag-Z/Rijswijk. Voorganger ds. David de Jong preekt n.a.v. een bijbelgedeelte uit 2 Kronie...
Search document Icon - lezen - Overweldigende opkomst Kringleiderstraining EmmaŁs
Winsum - Zo’n 45 deelnemers uit tien verschillende gemeenten komen deze maanden 2 woensdagavonden en 2 zaterdagen bij elkaar voor de Kringleiderstraining van de EmmaŁscursus. Volgens tra...