UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

16-JAN-2004THEMA
Moderne religiositeit vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - De man met de schrijfkoker Lezen: Ezechiël 8: 16- 9: 11. - A.H. Driest
De vorige keer zagen we Ezechiël gaan door de stad Jeruzalem. Hij was verbijsterd om wat landgenoten daar aan vreemde religieuze handelingen verrichtten. Laten we verder kijken. Hij ziet 25 manne...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Evangelische Alliantie: wereldwijd actief - A.H. Driest
De vorige keer ben ik ingegaan op de vele vormen van moderne religiositeit die veelal een plaats krijgen onder de grote paraplu van New Age. Ik sloeg de afgelopen week de Groninger Gezinsbode open; je staat versteld van de talrijke aanbiedingen van cursussen die erop uit zijn om langs mystieke weg jezelf te leren ontdekken en te verwerkelijken. Ik wil deze keer dichtbij huis blijven en aandacht vragen voor een wereldwijde beweging die in toenemende mate in eigen kerkelijk kring zijn invloed doe......
Search document Icon - lezen - Gastvrij kerk zijn in de stad Nieuw kerkgebouw in Leeuwarden - Nelleke Kemps-Stam
Op 21 november 2003 werd aan het Vrijheidsplein te Leeuwarden de eerste paal geslagen voor een nieuw kerkgebouw. ‘Een droomkerk met elan’, noemde het Friesch Dagblad het ambitieuze plan. Want de gemeente van Leeuwarden wil het gebouw niet alleen voor de beslotenheid van de eigen gemeente gebruiken. De gemeente wil vooral haar diakonale en missionaire opdracht ten uitvoer brengen. En een naar buiten gerichte gemeente vraagt om een uitnodigend kerkgebouw.......
Search document IconText Icon - lezen - Modern religieus: Anselm Grün (2) - Matthijs Haak
In het vorige artikel heb ik een begin gemaakt met het beschrijven van de ‘theologie’ van Anselm Grün. Vooral zijn geloofsontwikkeling en zijn boek Beelden van Jezus zijn daarbij aan de orde gekomen. In dit artikel ga ik verder op dat boek in door twee zgn. Jezusbeelden naar voren te brengen: Jezus, de jood en Jezus, de Messias. Ook wil ik een aantal opvallende aspecten uit Grüns werk naar voren halen. ......
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (9) - P.L. Voorburg
Bijzondere aandacht verdient de uitspraak van de Generale Synode van onze kerken van Hoogeveen 1969/1970. Daar is met zoveel woorden over het vierde gebod gehandeld. Het ligt voor de hand dat in de discussie van de laatste jaren die uitspraak veel aandacht heeft gekregen. Het argument dat de bezwaarden daaraan ontlenen volgt hieronder, onderstreept. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Bloedhandel met Congo - J.P. van der Wal
Wat heeft je mobieltje te maken met de burgeroorlog in Congo? Lees het in dit commentaar van Marjan Molenaar in het decembernummer van CV-Koers. Marjan Molenaar werkt in Washington voor de EO en de Tros als correspondente van de TV-rubriek Twee Vandaag.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wat is actueel? - J.H. Kuiper
Er gebeurt genoeg, elke week, om op te reageren. Ook in de afgelopen week was dat zo. Marsmannetjes en de nieuwsgierigheid waarmee naar leven op andere planeten gezocht wordt? Bewijst dat eventueel de evolutietheorie? De beheersperikelen van het Samen-op Weg- proces? De nieuwste duiding van wat er in onze kerken gebeurt? Of misschien de vraag rond de vrouwelijke ouderling en predikant, die sommigen binnen onze kerken graag willen, gezien het gesprek daarover in het Nederlands Dagblad. Over dit a......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - AANGEPASTE VAKANTIES: UW PLEZIER IS ONZE ZORG!
Vakantie! Wat kunnen we ernaar uitkijken. Even in een nieuwe omgeving, het dagelijkse ritme doorbreken, andere mensen ontmoeten of misschien actief kennismaken met nieuwe vormen van ontspanning....