UITGAVE Kerkbode


nummer

45

datum

30-NOV-2007THEMA
vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Advent - J.T. Oldenhuis
Er zullen vele commissies bezig zijn met de voorbereiding van het kerstfeest aan het eind van deze maand. Zondag 2 december is de eerste zondag van Advent. Dinsdag 25 december vieren we het Kerstfeest. Het Steunpunt Liturgie heeft in zijn nieuwsbrief van oktober jl. een paar publicaties aangekondigd, waarop ik alle lezers graag aan het begin van de adventsweken wil attenderen.......
Search document Icon - lezen - Meedoen! (1) De wet op de maatschappelijke ondersteuning - J.T. Oldenhuis
Ergens ver weg in Den Haag worden wetten gemaakt. Ze worden gepubliceerd in het Staatsblad. Bijna ieder kan ze in het huidige digitale tijdperk downloaden. Maar ook zonder die mogelijkheid wordt iedere onderdaan geacht de wet te kennen. Er staat precies bij vanaf welke datum de wet in werking treedt. Vanaf dat moment zijn we er allemaal aan gebonden, ook al merken we er niet direct veel van. Langzaam sijpelt dan het besef door, dat er iets veranderd is. Dat is het geval met de invoering van de W......
Search document Icon - lezen - Op zoek naar je naaste Congres over naastenliefde - N. Kemps-Stam
In Nederland zijn 4 miljoen mensen werkzaam als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn vaak hoog opgeleid, van middelbare leeftijd en gereformeerd. Achter het vrijwilligerswerk staat een professionele organisatie, zoals een voetbalclub, de brandweer of een Gezinsvervangend tehuis. Is er sprake van hulp aan familie of buren, dan is er sprake van vrijwillige inzet. Hulp aan familie die professioneel ondersteund wordt door b.v. de Thuiszorg, noemt men mantelzorg. Het lijkt wel of heel Nederland voor elka......
Search document Icon - lezen - Scheppingsgeloof en evolutieleer Twee gescheiden werkelijkheden? - W.L. de Graaff
Onlangs is er in Europa een merkwaardig rapport geaccepteerd. Creationisme wordt in dat rapport gezien als een gevaar voor de samenleving. Dat betekent dat christenen die proberen met wetenschappelijke resultaten en theorieŽn het scheppingsgeloof te ondersteunen gevaarlijk zijn. In de zelfde periode kwam de EO in opspraak. Biologe Gerdien de Jong verwijt de omroep dat hij delen uit de natuurserie van Attenborough heeft geschrapt. Inderdaad waren de stukken die volledig uitgingen van de evolutiel......
Search document Icon - lezen - Zelfstandigheid: 3 of 4 keer zelf? - H. Venema
Het wordt tijd voor de oplossing van de kwestie ‘zelfstandigheid - deugd of ondeugd’ en voor een antwoord op de vraag waarom de situatie in onze jonge zusterkerken op het zendingsveld toch vaak zo problematisch is. U bent er allang achter dat dat bepaald geen gemakkelijke opgave is. Klopt. Ook al zou je dat zo niet zeggen. Want het woord ‘zelfstandigheid’ ligt ons - ook in ‘zendingsland’ - toch vooraan in de mond. Wij zien het probleem wellicht niet eens.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerk in de wereld - J.H. Kuiper
Het trok de voorpagina van het Nederlands Dagblad. De rede waarmee prof. dr. George Harinck zijn werk als hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de Vrije Universiteit begon. Nederland ademt in de ruimte van het neocalvinisme, maar de maatschappelijke rol van de kerken is uitgespeeld. We willen hem allereerst van harte gelukwensen met deze benoeming en met deze prikkelende start. Een goed woord voor de verzuiling. Zo vat ik het even samen. Al eerder had hij dat uitgewerkt in een brochu......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen - Vrede op aarde. Dat is het thema voor de dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking, die als de Here het wil wordt gehouden op 16 december om...
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Bedum - Op zondag 9 december zal er weer een dienst zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze wordt gehouden in de Martyriakerk aan de Stationsweg in Bedum. De dienst begint...
Search document Icon - lezen -
Zendtijd voor kerken Op D.V. zondag 16 december wordt een kerkdienst uitgezonden vanuit de Christelijke Gereformeerde Ichtuskerk in Hoogeveen via radio 5 om 17.02 uur. Voorganger is...
Search document Icon - lezen -
Schorsing Amsterdam-Centrum: De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (v.) van Amsterdam-Centrum heeft predikant en gemeentestichter ds. Remmelt Meijer van het Amsterdamse kerkplantin...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 30 november Leeuwarden, Concert Koninklijk Kunstkoor Concordia, Nieuw Philharmonisch Orkest en de solisten Claudia Patacca (sopraan); Pierre Mak (bas), St. Bonifatiuskerk - 20.15 uur...
Search document Icon - lezen - Kerstmarkt
Frieschepalen - Kinderkoor 'Joyfull' organiseert dit jaar op 15 december een kerstmarkt voor jong en oud in de Geref. Kerk 'De Paedwizer' in Frieschepalen. ......
Search document Icon - lezen - Kerstzangavond
Hoogeveen - Op vrijdag 21 december a.s. om 20.00 uur is er een Kerstzangavond in de Gereformeerde Kerk 'De Opgang', Alteveerstraat 105. Daaraan nemen deel: het Geref. Gem. Koor Cantus ex...
Search document Icon - lezen - Lessons & Carols
Groningen - Het traditionele ‘Festival of Lessons and Carols’ door het Roder Jongenskoor zal als vanouds weer plaatsvinden in de Der Aa-kerk, op maandag 24 december om 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Uniek concert
Groningen - Op zaterdag 22 december voor het laatst: ‘Kerstconcert Noorderkerk’ - met de Gereformeerde Brassband Groningen, Noortje van Middelkoop, Equal Voices......
Search document Icon - lezen - You never walk alone
Frieschepalen - Op zondag 16 december wordt er om 19.30 uur een Kerstspecial georganiseerd door de jeugd van de GKv.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Rome-reis - Door annulering nog een paar plaatsen vrij: Rome-reis 11-21 april 2008 (reisleiding ds. A.H. Driest en dhr. F. Hoogland; gids prof. J.A.Meijer). Aanmelding bij F.Hoogland, tel....
Search document Icon - lezen -
De kerkdiensten in het Witte Kerkje van Sneek gaan tijdelijk naar de oude jeugdherberg. De Christelijke Gereformeerde kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de herberg. Na jarenlange vo...