UITGAVE Kerkbode


nummer

20

datum

16-MEI-2008THEMA
De stem van de kerk vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Het wezen van de Pinkstergemeente - J.T. Oldenhuis Handelingen 2 vers 42: Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen…
Het is er nogal vurig en rumoerig aantoegegaan op de Pinksterdag die in Handelingen 2 wordt beschreven. En al de eeuwen door is het kenmerk van de Pinksterkerk gezocht in het vuur van het enthousiasme dat zich toen baan brak en in het opruimen van de grenzen die door de wind van die dag waren opgeblazen. Vuur moet er zijn en een wind die alle grenzen doorbreekt.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Alleen de Schrift - A. Bas
Vorige week hebben we stil mogen staan bij de Schrift als ‘gave van de Geest’. De Geest die mensen op een bijzondere wijze tot spreken heeft gebracht, de kerk van Christus zo de Bijbel heeft geschonken, en kerkleden nog steeds overtuigt van de waarheid van dat Woord. En deze week willen we in aansluiting daaraan dan gaan zien, hoe groot de plaats van de Bijbel is in het kerkelijk leven. En ook, hoe dat eigenlijk zo gekomen is.......
Search document Icon - lezen - Wat zullen we zingen? (1) - J.T. Oldenhuis Komt er nog wel een eigen Gereformeerd Kerkboek?
We zitten middenin een project van kerkzang. Sinds de Generale Synode van Berkel in 1996 de opdracht gaf een royale liedbundel samen te stellen, is het allemaal begonnen. Het gaf ook onrust: de eerste selectie van 255 liederen uit het Liedboek heeft zoveel kritische reacties opgeroepen, dat de eerstvolgende synode, Leusden 1999, direct al 134 in de wachtrij zette (die overigens wel mochten worden gezongen, maar dan ‘met terughoudendheid’). Toen hadden we er wel ineens 121 gezangen bij, naast de......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Demonen uitdrijven? - J.P. van der Wal
Het onderwerp ‘bevrijdingspastoraat’ is de laatste tijd volop in discussie. Ook onder ons. Ds. H.J. Siegers levert er in het Gereformeerd kerkblad een bijdrage aan. Ik neem z'n artikel integraal over:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De laatste dagen - J.H. Kuiper
Een aantal berichten van de laatste dagen: - Een vulkaan in Zuid-Amerika braakt al tijden lang een gigantische as- en rookpluim uit. De omgeving is bedekt met een dikke laag as. De rook is als een lange pluim over duizenden kilometers te zien. - Een zware cycloon verwoestte een groot deel van Birma. Het aantal slachtoffers is nog niet te becijferen. Veel mensen kwamen om door de metershoge vloedgolf. Ondertussen is de regering van Birma bezig met de consolidering van de macht. Hulp wordt bijna......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Steenwijk - ds. H. Offereins te Schildwolde Bedankt voor beroep Leeuwarden - ds. E.J. Hempenius te Barneveld-Voorthuizen...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Kort verslag van de vergadering van de classis Groningen, gehouden op donderdag 24 april jl.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de vergadering van de classis Grootegast, gehouden op donderdag 24 april jl.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Post, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 12 juni a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de GK te Ten Post, Eestumerweg 11.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te Siegerswoude/Frieschepalen, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 18 juni a.s. om 19.30 uur in het ‘Ichtus Hûs’, Burmanialaan 100 te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
Oproep voor de vergadering van de classis Groningen, te houden op donderdag 19 juni a.s. om 19.30 uur in één van de zalen van de Refajahkerk, Galenuslaan 1 te Groningen.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 18 juni a.s. om 20.00 uur in het kerkgebouw ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - PS Groningen
(Aangevulde) voorlopige agenda voor de PS Groningen op 27 mei a.s. om 9.oo uur in de Gereformeerde Kerk ‘De Poort’, Borgweg 36 te Winsum. Tel. 0595-443562.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert Voce Umana
Oosterwolde - Op vrijdag 30 mei wordt om 20.00 uur in de sfeervolle Dorpskerk, De Brink 26, een bijzonder concert georganiseerd door de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk.......
Search document Icon - lezen - Concerten Zilt
Winsum - Op vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei geeft gospelproject Zilt twee concerten in ‘De Poort’, Borgweg 36. De concerten beginnen om 20.00 uur en staan o.l.v. Nellie Bolhuis.......
Search document Icon - lezen - Kerkelijk Orgelspelexamens
Utrecht - Op zaterdag 14 juni a.s. kunnen (toekomstige) organisten een Kerkelijk Orgelspelexamen afleggen. Deze examens vinden plaats in de Rehobothkerk en worden georganiseerd door de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten (VGK).......
Search document Icon - lezen - Landelijke Ontmoetingsdag predikantsvrouwen
Huizen - Christennetwerk|gmv organiseert op 30 mei van 10.00 - 18.00 uur in ’t Visnet, De Ruyterstraat 7, een ontmoetingsdag voor predikantsvrouwen. Deze zesde ontmoetingsdag staat dit jaar in het teken van: ‘Wolkjes boven je hoofd’.......
Search document Icon - lezen - Orgel-wandelconcert
Op D.V. zaterdag 24 mei wordt er een bijzonder orgelconcert gegeven door Sander van Marion in twee kerken: in de Ned. Herv. kerk te Driesum om 19.30 uur en het vervolg in de Chr. Geref. Sionskerk aan de Hoofdweg te Damwoude om 20.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Thuisfrontavond
Nunspeet - Opnieuw zal er een thuisfrontavond voor uitgezonden militairen georganiseerd worden. De avond vindt plaats op vrijdag 30 mei in de Oenerburgerkerk, Vlierweg 79, van 20.00 - 22.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Vesper
Steenwijk - In de historische pseudobaseliek ‘de Kleine Kerk’ uit 1477, Vrouwestraat 5, zal D.V. op donderdag 29 mei a.s. een Vesper als moment van bezinning en gebed worden gehouden van 19.30 - 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Vocaal Ensemble zingt Evensong
Hardenberg - Het nieuwe Vocaal Ensemble Hardenberg zingt op zaterdag 17 mei om 20.15 uur een Evensong in kerkgebouw ‘het Morgenlicht’, Gramsbergerweg 59 in Hardenberg.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Vrijdag 16 mei Bedum, Dox in concert, thema: ‘End of the Beginning’, uitgebreid spektakel van dans en muziek, Martyriakerk, Stationsweg 16-18 - 20.00 uur Westerbork...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Zwolle-Noord - Op D.V. zondag 18 mei wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Opstandingskerk (GKv).......