UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

13-MEI-2005THEMA
Zending vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Benne, Dita en de KO - P.G.B. de Vries
Ze hebben trouwplannen, al een tijdje, Benne en Dita. In hun achterhoofd speelt de gedachte dat binnenkort de generale synode een nieuw huwelijksformulier gaat vaststellen. Ze hebben de proeve, zoals dat zo mooi heet, gezien en besluiten een datum te prikken nadat dit formulier is vastgesteld. Want met dat nieuwe formulier willen ze God een zegen vragen over hun huwelijk. Zoals gehoopt gebeurt. Mooi voor de geplande trouwdatum stelt de synode het nieuwe formulier vast. Samen gaan ze naar de domi......
Search document Icon - lezen - Mededeling van de redactie
Op 15 april 2005 is in de gereformeerde kerkbode een (verkorte) lezing opgenomen van de baptistenvoorganger ds. Bottenbleij uit Drachten. Een aantal lezers maakte tegen de opname van dit artikel...
Search document Icon - lezen - Vrijmaking en Baptisme- A. van der Sloot
Vrijmaking. Het was in de vorige eeuw. Al weer lang geleden. Maar toch. Wie vandaag de aantrekkingskracht van het baptistische gedachtegoed actueel in eigen vrijgemaakte kring voor ogen ziet, doet er goed aan om terug te halen wat in de tijd van de Vrijmaking speelde.......
Search document Icon - lezen - “Je geloofde je oren niet….” Een getuigenverslag - J.T. Oldenhuis
Vreugde en verwachting, dat waren de woorden waarmee de sfeer kan worden getypeerd, waarin we na de dag van de hemelvaart van Jezus leefden. Heel bijzonder was het. Je zou denken, dat we ook wel...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Stel dat het geen Pinksteren geweest was…-J.H. Kuiper
Stel, dat de Heilige Geest niet gekomen was op die morgen in Jeruzalem, lang geleden. Wat had dat uitgemaakt?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Vlieland
Dit jaar zullen de diensten op Vlieland gehouden worden op de zondagen van 3 juli t/m 21 augustus 2005 in de Nicolaaskerk van de PKN Gemeente op Vlieland. De aanvangstijden zijn: Ochtend...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te: Zuidwolde (Dr.) i.c.m. Ruinerwold-Koekange – kand. C.T. Basoski. Bedankt voor: Zuidhorn en Zwolle-Noord – G.A. den Broeder te Pernis-Albrandswaard.
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Concept agenda vergadering classis Assen
Donderdag 19 mei 2005 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Roden ......
Search document Icon - lezen - Historische classis
Drachten - De classis Drachten van de GKV, wettig bijeen, na schriftlezing en gebed, heeft 6 april een historisch besluit genomen. Er werd met grote éénstemmigheid besloten het proces van...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
Harkstede - De Raad van de Gereformeerde Kerk te Harkstede, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Middelstum - Namens de samenroepende kerk van Middelstum worden de classiskerken opgeroepen voor de op donderdag 9 juni 2005 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt gehou...
Search document Icon - lezen - Oproep vergadering
Leeuwarden - Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 15 juni 2005, aanvang 20.00 uur, in h...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân 2005
Tweede voorlopige agenda van de voortgezette vergadering van de PS Fryslân op woensdag 25 mei 2005 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in De Morgenster, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert duo Gavotte
Zuidhorn - Op zaterdag 21 mei geeft het orgel/panfluit duo Martin Mans en Noortje van Middelkoop (Duo Gavotte) een concert in de Geref Kerk “de Rank”. Naast geestelijke liederen, brengen...
Search document Icon - lezen - Conferentie diaconie en WMO
Veenendaal - Op zaterdag 4 juni 2005 organiseert de Commissie voor de Centrale Diaconale Conferentie de 113e conferentie in Veenendaal. Het thema is: Diaconie in de samenleving <$...
Search document Icon - lezen - Grunneger dainst:
Middelstum - 2 de pinksterdag 16 mei wordt er een grunneger dainst gehouden in de geref-kerk. Vrijgemaakt. Deze dienst begint om half tien in het kerkgebouw aan de Boerdamsterweg 12...
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert met Gospelkoor Exaltation
Groningen - Gospelkoor Exaltation (Hoogkerk/Haren) bestaat dit jaar 15 jaar! Dit gaan we vieren met een groots jubileumconcert, onder leiding van onze dirigent Edwin Landman. We laten tijd...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gebedsrooster
Ten Post - De kerkenraad gebruikt al enkele jaren een gebedsrooster. Kregen we vroeger vanuit de wel eens opmerkingen uit de gemeente omdat er vaak voor het ene en nooit voor het andere we...