UITGAVE Kerkbode


nummer

23

datum

13-NOV-2009THEMA
't Is maar wat je belangrijk vindt vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - ’t Is maar wat je belangrijk vindt - A. Bas
Wat is het thema van deze Kerkbode? Dat is nog niet zo makkelijk aan te geven. Alhoewel: beide thema-artikelen gaan over een thema uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. En, dat hebben ze ook nog...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 13 november Leeuwarden, HB-Volkorenconcert: Bijzonder concert dirigent Hans Veldman en zijn 6 koren, GKv De Morgenster - 20.00 uur www.hansbergman.com Zaterdag 14 november Leeuwarden, Con...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - 66 - W.L. de Graaff
Het kabinet heeft beslist. De AOW-leeftijd is verhoogd van 65 naar 67. Het roept veel weerstand op. Nog langer werken. Hoewel ik de indruk heb dat het vooral de generatie van de ‘babyboomers’ i...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De Kerk: bekijken van onder op of van boven af - J.H. Kuiper
Wie met beide benen in deze tijd staat, is zich misschien ervan bewust, hoezeer de manier van denken in de wereld om ons heen ook zijn of haar eigen denken beďnvloedt. We leven in een tijd, waarin de meeste mensen het bestaan van de dingen die je niet kunt zien wel willen aanvaarden. Tegelijk echter kun je merken, dat dit geloof geen rol speelt in hun dagelijks leven. Daarin ga je af op wat voor ogen is. Dat is het verschijnsel van de secularisatie. Dat uit zich in teruglopend kerkbezoek, het ko......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Grunneger Dainst
Zondagavond 29 november wordt er DV een Groningse dienst gehouden in Zuidbroek, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Jeugddienst in Bedum!
‘Angels and demons: geloof jij het?’......
Search document Icon - lezen - Psalmensamenzang
Uithuizermeeden - Op D.V. zondagavond 29 november a.s. zal een samenzangavond worden gehouden in de GKv te Uithuizermeeden, Kerkstraat 7. Aanvang 19.30 (tot ca. 20.30) uur.......
Search document Icon - lezen - Sing-in!
Uithuizen - Zondag 22 november a.s. is er om 19.00 uur een Sing-in onder begeleiding van de Praiseband in de Goede Herder Kerk, Hoofdstraat West.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Neede: T. Oosterhuis te Zwolle-Centrum. Hengelo (O.): E.J. van den Bos te Zaandam (samenwerkingsgemeente vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden). Loenen aan de Vecht - Abcoude: kandid...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 10 december 2009 in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, Hoofdweg 32.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Hoogeveen
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Ruinerwold-Koekange, samenroepende kerk in opdracht van de classis van 10 sept. jl., worden hierbij de kerken van het ressort Hoogeveen opgeroepen voor de classis die op 10 december 2009 gehouden zal worden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Middelstum worden de classiskerken opgeroepen voor de op dinsdag 9 december 2009 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Middelstum, Boerdamsterweg 12a, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Post uit de vergetelheid
Authentieke brieven, kaarten en postzegels illustreren alledaagse gebeurtenissen in de Joodse getto’s. Ze tonen de nazipropaganda en vertellen in vogelvlucht de geschiedenis van de concentratie- en vernietigingskampen in de tijd van Hitler.......
Search document Icon - lezen - Regionale Ontmoetingsdagen voor Kerkenraden
Het Steunpunt Gemeenteopbouw wilde vier kerkenradendagen organiseren met als onderwerp: ‘Kerk in de Regio’. Helaas blijkt uit de ontvangen respons dat de belangstelling voor deze dag erg laag i...
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Vitaler dan je denkt...! - K. Serier
We vervolgen in dit 2e artikel met de aanbevelingen vanuit het onderzoek ‘Vitaler dan je denkt’. Nu selecteer ik een aantal dat vooral gekenmerkt kan worden met het woord ‘diaconaat’. In het 3e en laatste artikel spitsen we dat meer toe op gemeente-zijn en pastoraat. Ik laat de oorspronkelijke nummering van de aanbevelingen staan. De aanbevelingen staan cursief en mijn reactie geef ik daarop aansluitend.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Goed voorbeeld - A. Bas
Het is bij mij nog niet zover als bij de rijke man uit Lucas 16, die de armen ‘voor de poort van zijn huis’ had liggen. Maar een dorp verder staan ze wel bij de winkel hun straatkranten te verkopen. En als ik naar ‘stad’ ga, weet ik inmiddels precies hoe ik de bedelaars ontwijken moet. En eigenlijk is dat toch niet best, want waarin verschil ik dan werkelijk van die rijke man uit Lucas 16?......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Verslag reis naar Auschwitz en Berlijn
Dit voorjaar stond er een klein oproepje in de kerkbode omtrent een reis naar Auschwitz en Berlijn. Deze oproep resulteerde in een reis.......
Hide details for Post uit de TownshipsPost uit de Townships
Search document Icon - lezen - Post uit de Townships
Het houden van speciale kerkdiensten stamt al uit de middeleeuwen. Ook na de Reformatie werden er diensten gehouden in tijden van oorlog of rampen. De latere bid- en dankdagen waren bedoeld voor gewas en arbeid. Tegenwoordig wordt dankdag vaak gebruikt om voedsel of kleding in te zamelen voor Oost-Europa. Afrika daarentegen kent zijn eigen problemen. Naast misoogsten wordt het werelddeel geteisterd door aids. Op dankdag wordt daarom gecollecteerd voor aids-projecten. En dat is hard nodig.......
Hide details for ReisjournaalReisjournaal
Search document Icon - lezen - Reisjournaal
Zondagochtend, 1 november 7.00 uur: José is alweer zijn bed uitgeklopt omdat een of andere slimme jongen kerosine in de ziekenhuisgenerator heeft gegooid, wat hetzelfde is als benzine in een dieselauto gooien. Ik hoop dat hij de boel kan redden, want zonder stroom kan er niet geopereerd worden, geen laboratorium onderzoeken worden gedaan, en geen zuurstof worden gegeven.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Koeien met staarten - A. Bas
‘Sint Maarten, Sint Maarten / de koeien hebben staarten / de meisjes hebben rokjes aan / daar komt Sint Martinus aan’. Nuchter bekeken, zouden er bij dit rijmpje nog wel de nodige vragen te stellen zijn. Want dat ‘koeien staarten’ hebben is (nog steeds) een feit, maar dat ‘meisjes rokjes’ aan hebben al veel minder. En bovendien: waar gáát dit over?! En toch - toch was er afgelopen woensdag voor zulk soort vragen weinig ruimte. Want het was 11 november en dan leveren woorden als deze zakken met s......
Search document IconText Icon - lezen - Niet het spel maar de knikkers Artikel 15 NGB - W.L. de Graaff
Onlangs mocht ik een dienst bijwonen waarin een predikant voorging die wat meer te plaatsen is in de bevindelijke hoek van de Gereformeerde Gezindte. En wat dan toch opvalt, is dat er veel woorden en aandacht besteed worden aan het feit dat we zondige mensen zijn. We werden er op gewezen dat de duivel ons nog steeds in de greep probeert te houden. Dat we nog altijd vanwege onze zonden tot de dood en Gods toorn veroordeeld zijn, als we ons niet laten trekken naar Christus toe.......