UITGAVE Kerkbode


nummer

43

datum

24-OKT-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Het huwelijk vandaag Hebr. 13 vers 4: “Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden.” - A.H. Driest
Trouwen? Als we denken aan kinderen krijgen, zegt een samenwonend stel. Samenwonen? Hoe kijk jij er tegen aan? Gaan jullie trouwen? Zo horen jongeren hun collega’s op het werk verbaasd vragen. Als ze vertellen dat ze gaan trouwen. Maar je bent pas twintig!?......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Huwelijk en ongehuwd samenwonen - A.H. Driest
Het is niet teveel gezegd dat kerken in toenemende mate te maken hebben met de situatie van ongehuwd samenwonen. Het sluiten van een huwelijk is voor sommige jongeren niet meer een verbintenis waar ze ‘voor gaan’. Trouwen hoort tot een mogelijkheid voor later. Het is niet te verwonderen dat de vraag ‘hoe om te gaan met ongehuwd samenwonen?’ ook mee de agenda van kerkenraadsvergaderingen bepaalt.......
Search document Icon - lezen - Mediation - P. Groen
Conflicten gaan de kerkdeuren niet voorbij. Ook binnen een gemeente kan er vergaande onenigheid zijn. Dat kan gaan om een verschil in opvatting over een zaak die principieel ligt. Dan is het een waardeconflict. Het kan ook gaan om wrijving tussen personen: een relationeel conflict. Men kan ook slaags raken om dingen die niet principieel liggen: materiŽle of bestuurlijke aangelegenheden. In het vorige nummer van de Kerkbode schreef ik hier al over.......
Search document Icon - lezen - Voor hongerige mensen Uplink 2008 - N. Kemps-Stam
Op 1 november a.s. vindt in Zuidhorn alweer voor de zesde keer een congres van Uplink plaats. Wat is Uplink ook al weer? Het persbericht zegt: Uplink is een congres voor ‘jongeren van 16 tot 116’ waarin we op zoek gaan naar de plaats die we geven aan God in ons leven. De formule van een programma met een dagspreker en workshops met gastsprekers trekt veel mensen aan. In 2004 had ik al eens gesprek met een van de initiatiefnemers, dit keer zitten Amo Draijer en Fenna Hakvoort bij me aan tafel.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Religie of redding? - J.P. van der Wal
Een artikel van ds. J. de Wolf in het Gereformeerd Kerkblad:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Mijn betere ik - J.H. Kuiper Zondag voor de eenheid in de maand van de spiritualiteit
Op zondag 2 november wordt er in de kerken speciaal gebeden voor de kerkelijke eenheid. De deputaten van de generale synode hebben hierover een brief geschreven die u verderop in deze Kerkbode vindt. Dit gebeurt in de maand van de spiritualiteit, een actie van onder andere het dagblad Trouw. In dit artikel wil ik nagaan of er een verband ligt tussen de soms moeizame manier waarop het proces naar kerkelijke eenheid verloopt en het onderwerp van die maand van de spiritualiteit: ‘Mijn betere ik’: k......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Zwolle-West - G.J. Slotman te Dalfsen Vlissingen - P.R. Baas te Doornspijk (voormalig missionair predikant van Hasselt), die bedankte voor Neede en Schildwold...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Verslag van de vergadering van de classis Appingedam, gehouden op 11 september jl.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Agenda voor de vergadering van de classis Assen op 6 november a.s. in Assen-Marsdijk.......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda voor de vergadering van de classis Groningen op 30 oktober a.s. in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - FFF
Leeuwarden - Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Op woensdag 19 november a.s. hopen de leden van het Ferb‚n fan Fryske Foargongers weer samen te komen in de Kurioskerk aan de Julianalaan.......
Search document Icon - lezen - Herdenking Hervormingsdag
Ulrum - U bent weer van harte welkom in de Nederlands Hervormde Kerk op vrijdagavond 31 oktober, om 19.30 uur, voor de herdenking van Hervormingsdag (31 oktober 1517).......
Search document Icon - lezen - Hervormingsdag
Kornhorn - Hierbij willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse Hervormingsdag, vrijdag 31 oktober a.s. in de GKv, Provincialeweg 58 om 19.45 uur.......
Search document Icon - lezen - Improvisatieorgelconcert
Groningen - Op vrijdagavond 14 november zal de bekende organist Martin Mans om 20.00 uur een improvisatieconcert geven op het gerestaureerde orgel van de Oosterkerk, Th. ŗ Thuessinklaan 3.......
Search document Icon - lezen - Najaarsconcert
Smilde - Dit najaar gaat Gemengd Koor Adorate Dominum o.l.v. dirigent Klaas Kremer een concert geven op zaterdag 8 november a.s. om 20.00 uur in de Koepelkerk, Veenhoopsweg 13.......
Search document Icon - lezen - Presentatie CD & Gedichtenbundel
Hattem - Op vrijdag 14 november vindt in de Grote of Andreaskerk, Markt 2, om 20.00 uur een koor en samenzangavond plaats.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Zaterdag 25 oktober Drachten,Jubileumconcert Brassband De Lofklank uit Ureterp (30 jaar), m.m.v. gastsolist Paul Lovatt-Cooper, De Oase - 20.00 uur Uithuizermeeden,<$...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
Geachte broeders, In opdracht van de Generale Synode vragen wij u op zondag 2 november a.s. (de eerste zondag na Hervormingsdag) in een eredienst in uw gemeente voorbede te doen voor de kerkelijk...
Search document Icon - lezen - Noodhulp
Deze week kwam een nieuwe vluchtelingenstroom op gang van duizenden christenen uit de stad Mosul in Irak. Afgelopen week werden dertien ŗ veertien christenen vermoord. Wie er achter zitten is onduidelijk, maar Mosul is een broeinest van Soennitische extremisten. De aartsbisschop van Kirkoek spreekt van ‘een campagne van zuivering, moord en bedreiging’. Eerder dit jaar werd ook de bisschop van Mosul om het leven gebracht. EO Metterdaad voert op dit moment een hulpactie voor gevluchte Assyrische c......