UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

29-SEP-2018THEMA
Jezus naar de mensen brengen vlgnr 19

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Cultuur en kerk
Wat doe jij hier? vroegen ze toen ik op 20 september het symposium bijwoonde dat de overdacht markeerde van het werk van Litindo aan de plaatselijke kerk in Mundijong van de Free Reformed Churches of Australia.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Lied van Maria
Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder (Lucas 1:46-55) ......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - ‘Jezus naar de mensen brengen’
Werken aan heilzaam present zijn in de samenleving, hoe deden christenen dat? Hoe gebeurt dat vandaag? En vooral: hoe veelkleurig kun je je geloof in Jezus Christus doortrekken in je aanwezigheid en activiteiten in de maatschappij? In dit verhaal een aantal voorbeelden uit verleden en heden. Zomaar bijelkaar geraapt.......
Search document Icon - lezen - Heilzame presentie
Of je nu docent, politicus, diaken of journalist bent: iedereen is geroepen heilzaam present te zijn.’ Dat geeft Bert Roor aan in een interview met het Nederlands Dagblad van 27 juni 2018. Aanleiding is zijn promotie over diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken. Zijn onderzoek leidt tot het boek ‘Heilzame presentie’. Bert Roor (1958) is docent missionaire en diaconale presentie aan de Christelijke Hogeschool Ede. De bedoeling van dit praktisch onderzoek is doorvertaling......
Hide details for Uw keuzeUw keuze
Banned Icon
...