UITGAVE Kerkbode


nummer

29

datum

21-JUL-2006THEMA
Wie is toch deze persoon? vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Godsdienst: een handeltje? Naar aanleiding van Psalm 50 - Jan Kuiper
Het komt een paar keer in de bijbel voor: de verleiding die mensen kennelijk niet kunnen weerstaan om van de omgang met de Here een handeltje te maken. Heel bekend is Micha 6:6-8. Als God gezegd...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Gods woede - Jan Kuiper
Het is niet moeilijk om een lieflijk beeld van God te schetsen. Een God die altijd barmhartig is, die nooit verwijten maakt. Een God die altijd voor je klaar staat , echt een lieve Heer van ons. Bij Hem komt het altijd goed. Het is daarna wel moeilijk om de bijbel te lezen, want op veel plaatsen laat Hij zich heel anders kennen. Het gaat over Gods woede. Om het ouderwets te zeggen: zijn brandende toorn. Een manier van zeggen overigens die in de Nieuwe Bijbelvertaling bewaard is. Zie Sefanja 2:......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - Nelleke Kemps-Stam
De familie Houtman vertrok in 2003 naar India. Piet Houtman, voorheen predikant te Twijzel, werd door De Verre Naasten uitgezonden om daar les te gaan geven aan de theologische opleiding te Dehra Dun. Tot nu toe vertelde zijn vrouw Saskia ons over het leven in India, dat zoveel verschilt van ons rijke Westerse leven. Vanaf vandaag wisselen Piet en Saskia elkaar af. In de onderstaande nieuwsbrief schetst Piet ons het leven van een afgestudeerde student, die als evangelist is gaan werken. ......
Search document Icon - lezen - Met de zonde in je maag Op een bevrijdende manier over zonde praten - Corné Alderliesten
Het is en blijft lastig om erover te praten: zonde. Of om iets meer precies te zijn: eigenlijk is praten over ‘zonde’ niet zo moeilijk - dat doen we genoeg, maar om over ‘jouw eigen zonde’ te spreken, dat wordt lastiger. En het zou me niet verbazen, als velen van ons niet zo goed over weg kunnen met de opdracht in het Woord van God: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen’ (Jakobus 5:16a). ......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? 3 - Th. Korf
Elke week wordt er van een onderdeel van de kerkdienst iets verteld, zodat we misschien ons er meer van bewust worden wat er gebeurt in de kerk. ......
Search document Icon - lezen - Wycliffe - Johan Ploegman
In het kerkblad van Groningen-Noord stond onlangs het bericht van de keus van Johan Ploegman om te gaan werken voor Wycliffe. We hebben hem gevraagd om d.m.v. delen uit zijn nieuwsbrief van zich te laten horen in de kerkbode. Hij stelt zichzelf voor. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kinderen in de gemeente - J.P. van der Wal
In zijn column in Nader Bekeken schrijft ds. Post over de plaats van de kinderen in de kerk: ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Gevraagd: Catecheet
In verband met het vertrek van één van onze catecheten zoekt de Gereformeerde Kerk te Grootegast een nieuwe catecheet voor 4 groepen (1 avond per week). Welke groepen dit zijn zal in overleg met...
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Chilliwack - (Canada, Candian Reformed Church), R. IJbema te Voorburg Jubileum Slochteren – 22 juli, vijftig jaar predikant: ds. D. Berghuis. Standplaat...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen Oproep aan de kerkenraden van de classis Assen,
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Assen-Peelo wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen, die D.V. gehouden zal worden opdonderdag 7 september 2006om 19.30 uu...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 22 juli tot 26 augustus Uithuizen, Jacobikerk geopend voor bezichtiging, bespeling van het Arp Schnitgerorgel - 13.00-16.00 uur zaterdag 22 juli Steenwijk, Orgelconcert Har...
Search document Icon - lezen - De hervormde Jacobikerk in Uithuizen opent haar deuren in het zomerseizoen 2006.
Elke zaterdag van 8 juli tot en met 26 augustus 2006 is de monumentale Jacobikerk van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor bezichtiging. De verbondenheid van de Uithuizer kerk met de Menkemaborg kom...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Eindhoven-Best Via Radio 747 op zondag 23 juli 2006, 17.02 uur
Op D.V. zondag 23 juli a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Eindhoven-Best. Voorganger ds. Pier Poortinga preekt over het thema ‘Het feest...
Search document Icon - lezen - Kroonbede over ‘Honger naar gerechtigheid’
Op D.V. dinsdag 12 september 2006 wordt de jaarlijkse Kroonbede gehouden. Het thema van deze bijeenkomst – die dit jaar voor de zevende keer plaatsvindt – is ‘Honger naar gerechtigheid