UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

14-JAN-2005THEMA
Vooruitblik op de Generale Synode vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Als het over liturgie gaat…. - A. Bas
In deze Kerkbode gaat het (o.a.) over liturgie. En als het dáár over gaat - dan moet ik soms zomaar denken aan de paus in Rome. Aan hoe hij daar altijd zit, als de kerstnacht weer is aangebroken....
Search document IconText Icon - lezen - De Generale Synode van Amersfoort 2005 (2) - A. Bas
Als God het wil, zal op 12 maart 2005 in Amersfoort de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland van start gaan. En in een vorig artikel heb ik u dan iets mogen vertellen van wat een synode is en doet. Maar nu werpt diezelfde synode op dit moment ook zijn schaduw al vooruit: we horen van afgevaardigden die verkozen worden, en deputatenrapporten die verschenen zijn. En over dat laatste verschijnsel gaat dit tweede artikel. Want wat zijn deputaten eigenlijk? Waarom schrijven ze rapp......
Search document Icon - lezen - De rijkdom van de bijbel Bijbelstudieconferentie - Nelleke Kemps-Stam
Op 22 januari a.s. vindt in de Refajahkerk te Groningen een bijbelstudieconferentie plaats onder de naam Woord belicht. De conferentie is bedoeld voor mensen vanaf 16 jaar die meer uit hun bijbelstudie willen halen. Centraal staan die dag het belang, de (uit)werking, de techniek en de vorm van bijbelstudie. Met Ben Nitrauw als dagvoorzitter kan men deelnemen aan zes workshops en zullen als sprekers aanwezig zijn Aad Kamsteeg en Ard van der Lugt. Het programma wordt afgewisseld door praise en geb......
Search document Icon - lezen - Kerkmuziek en de synode - J.H. Kuiper
Een vakantieherinnering. Ooit, heel lang geleden, waren mijn vrouw en ik een weekje in Londen. Het leek een goed moment om een nieuwe winterjas te kopen; een tastbare herinnering aan een mooie week. Het is er niet van gekomen. De keus was zo overweldigend groot, dat een week niet genoeg was om tot een goede afweging van de vele mogelijkheden te komen. Achteraf gezien lag dat ook aan het vage van de wens. Wat voor jas wil je eigenlijk? Een geklede mantel? Een sportief jack? Lang? Kort? Waar wil......
Search document Icon - lezen - Onderweg met moslims -een nieuwe serie- W.L. de Graaff/L.E. Leeftink
Hoe bepaal je als christen je houding tegenover moslims? Wat is vanuit het geloof in Jezus Christus je visie op de islam? De Stichting ´Evangelie & Moslims´ is al jaren aktief in het toerusten...
Search document Icon - lezen - Thais paradijs -Nelleke Kemps-Stam
Terwijl op het strand van Phuket een dikke, witte man alweer zijn rug masseren laat door een Thais meisje, vecht in Atjeh een kleine jongen voor zijn leven omdat niemand hem medicijnen brengt....
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De dood hoort hier niet thuis. - J.P. van der Wal
In de voorbije weken zijn we door de gebeurtenissen in ZO-Azië indringend geconfronteerd met de macht van de dood. In de korte tijd van een vloedgolf vielen honderdduizenden slachtoffers. In de theologie is vaak gediscussieerd over de vraag of de dood van meetaf bij de schepping hoorde. Ds. H.J. Siegers schreef er in het kerkblad voor Overijssel etc. het volgende over: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Koers - J.H. Kuiper
Het zal niet de eerste keer zijn dat er over de koers van de kerken gesproken wordt. En vast ook niet de laatste. Ik kom daarbij omdat ik net het rapport kerkmuziek voor de eerstkomende synode heb gelezen. Daarbij viel me – als ik het even zo mag zeggen – de onzekerheid op over hoe het in de toekomst verder moet. En met het toenemen van de verschillen tussen plaatselijke kerken lijkt het alleen maar lastiger te worden. Ook op andere gebieden zul je een groeiend verschil kunnen aantreffen. Hoe ga......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Portugese dienst
Leek - "Op zondag 16 januari 2005 wordt een samenkomst in de PORTUGESE TAAL gehouden. De samenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberterstraat 24, aanvang 16.30 uur. Er...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Lelystad – R.J. Vreugdenhil te IJmuiden. Jubileum Deventer – 14 januari – zestig jaar predikant: ds. S. de Waard. Standplaatsen: Maassluis (1945), Hardenberg (...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Conceptagenda voor de vergadering van 27 januari 2005.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Voorlopige agenda van de vergadering op 27 januari in de gereformeerde kerk te Enumatil.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert door Zilt Akoestisch.
Winsum – Het koor laat spirituals herleven op zaterdag 29 januari, in de Obergumerkerk aan het kerkpad. Dit unieke gezelschap bestaat uit 14 geselecteerde zangers o.l.v. Nellie Bolhuis. Zi...
Search document Icon - lezen - Martin Mans concerteert.
Farmsum - Op zaterdag 12 februari 2005 geeft Martin Mans, traditioneel, een orgelconcert in de Hervormde Kerk in Farmsum. Het programma dat hij ten gehore brengt, bevat een variatie aan genres. Hij improviseert over geestelijke liederen zoals het Letse ‘Lugsana’ in combinatie met ‘Blijf bij mij Heer’ en Psalm 108. Daarnaast brengt hij Odes ten gehore aan de drie vermaarde componisten Bach, Beethoven en Mozart. Dit zijn nieuwe, eigen arrangementen. Tenslotte speelt hij klassiek populaire werk waa......
Search document Icon - lezen - Nederlands Bijbelgenootschap presenteert cursus over De Nieuwe Bijbelvertaling
Sinds eind december is er bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een cursusmap beschikbaar over De Nieuwe Bijbelvertaling. De cursus draagt de titel Nu kijken we nog in een wazige spiegel, een naam die ontleend is aan het bijbelboek 1 Korintiërs 13:12. Met de cursus wil het bijbelgenootschap gemeenteleden uit verschillende kerkelijke richtingen en andere geïnteresseerden laten ontdekken hoe De Nieuwe Bijbelvertaling tot stand is gekomen en wat vertalen eigenlijk inhoudt. De cursus voorziet i......
Hide details for Uw keuzeUw keuze
Search document Icon - lezen -
...