UITGAVE Kerkbode


nummer

51-52

datum

19-DEC-2008THEMA
Leven na de dood?! vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Ik twijfel, dus ik besta Hanna Blom-Yoo genomineerd voor preekwedstrijd - N. Kemps-Stam
Op 25 juni 2004 stond in de Kerkbode een interview met twee studenten van de Theologische Universiteit die allebei de opleiding hadden verlaten. Rienk Blom om een andere opleiding te volgen, Hanna Yoo ging verder aan de VU. Inmiddels zijn ze getrouwd. Toen het Nederlands Dagblad samen met Sensor een preekwedstrijd uitschreef, besloot Hanna mee te doen. Almatine Leene uit Zuid-Afrika won de wedstrijd, op de voet gevolgd door Hanna Blom en Maarten Trimp. Omdat alleen de winnende preek in de krant......
Search document Icon - lezen - Morgen doe ik het beter Overwegingen bij een jaarwisseling (2008/2009) - S.M. Alserda
Vr iemand mij er op wijst: de titel is inderdaad geleend. Het is de titel van een heel lezenswaardig boekje van prof. H.J. Selderhuis (CGK Apeldoorn). En het is niet mijn bedoeling om dit boekje te bespreken. Het paste als titel voor dit artikel gewoon het beste. Overigens zijn er wel raakvlakken met de inhoud van dat boekje.......
Search document Icon - lezen - Soap van het jaar Nul? - W.L. de Graaff
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God (…)’. Lucas 1:34 en 35 Nou, wat zullen we dit jaar met Kerst eens be(s)preken? Voor het kerstdiner is het makkelijker om elk jaar weer wat anders te bedenken. Kinderen hebben het kerstverhaal op......
Search document Icon - lezen - Variofocus Van wie is Jezus er een? - H. Venema
Mensen vragen wel eens, vooral aan kinderen: “Van wie ben jij er een?” Je moet van je moeder even wat boodschappen afleveren bij opa en oma in de bejaardenflat. Je vriendje gaat ook mee. Oma verwelkomt jullie en vraagt: “Wie heb je daar bij je?” Jij zegt: “Dit is Jos. Wij zitten bij elkaar in de groep. Hij is mijn vriend.” Dan vraagt opa, rechtstreeks aan Jos: “En van wie ben jij er dan een?” En Jos antwoordt: “Ik ben de zoon van Henk en Atsje Venema.” “O,” zegt opa, “van Henk Venema. Dat is een......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Godshuizen op de schop - J.P. van der Wal
Zo rond de kerstdagen worden de kerkdiensten in de regel drukker bezocht dan anders. Maar schijn bedriegt… Onlangs kon je in de krant lezen dat in ons geseculariseerde landje kerkgebouwen aan de lopende band worden gesloten. Daarover schrijft dr. G.W. Marchal in HW/Confessioneel het volgende:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ze halen de Bijbel ook overal bij - J.H. Kuiper
Dat zei, in een cartoon, iemand die verbaasd was dat het Leger des Heils in december rond Kerst mensen wees op het kerstevangelie. Ze halen de Bijbel ook overal bij. Zijn droom van lekker veel eten en cocoonen was verstoord. Een kleine herinnering aan een massaal gevierd feest. In Nederland merk je dat aan de prettige feestdagen die je via karton of anderszins toegewenst krijgt. We houden het neutraal. Geen wonder dat die andere scribent het Nederlands Dagblad haalde toen hij opmerkte dat hij me......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten op Texel
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Den Helder organiseert in december kerkdiensten op Texel.......
Search document Icon - lezen -
Nieuw adres Ds. H. Offereins, Het Eemter 21, 8332 JJ, Steenwijk, tel. 0521-344246 (werk), e-mail: dominee@steenwijk.gkv.nl Beroepen Kampen-Zuid - M.H. Oosterhuis te Ede-Noord...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Kort verslag van de classis Groningen van 30 oktober en 11 december 2008.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - ‘Voor mij geboren’
Stadskanaal - Op kerstavond, 24 december, wordt er in de Gereformeerde Kerk aan de Navolaan/hoek Amerikalaan om 20.30 uur het vrolijke kerstoratorium voor orgel, voorlezer en samenzang uitgevoerd.......
Search document Icon - lezen - ‘Vrede op aarde’ in Sporthal Peelo
Assen - In de wijk Peelo wordt dit jaar voor de tweede keer een kerstnachtdienst gehouden. Deze dienst begint op 24 december ’s avonds in Sporthal Peelo om 21.00 uur met als thema: ‘Vrede op aarde … vrede met wie?’......
Search document Icon - lezen - Kerstavondzang Heemse
Heemse - Woensdag 24 december is het weer zover. De jaarlijks terugkerende kerstavondzang in de Kandelaarkerk. Traditiegetrouw begint dit onvergetelijke gebeuren weer om 21.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert Noordbroek
Noordbroek - Alweer voor de 6e keer wordt er op 1 januari a.s. het traditioneel nieuwjaarsconcert georganiseerd in de Ned. Herv. Kerk, aanvang 15.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert
Haulerwijk - Op 3 januari 2009 geeft organist Evert Spriensma om 20.00 uur een nieuwjaarsconcert in de Kruiskerk, Valckeniersweg 3.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Vrijdag 19 december Zuidbroek, Concert door de Notenkrakers uit Assen, m.m.v. organist Wim Brands, Petruskerk, Kerkstraat 87, gratis entree, wel collecte voor onkostenbe...