UITGAVE Kerkbode


nummer

24

datum

13-JUN-2003THEMA
Kerk en jeugd vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ik doe belijdenis! Waarom? (2)
Komt en hoort en ik wil vertellen, u allen die God vreest wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel ( Ps. 66: 16) In de tijd rond Pinksteren wordt door veel jongeren het ja-woord aan God en aan zijn gemeente gegeven. Voor elke kerk hoort een belijdeniszondag tot de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Het wonder van wat God door zijn Geest doet aan de harten van mensen blijft maar doorgaan. We willen deze week en de volgende week stilstaan bij wat God aan mensen doet. In dit geval aan jonge mensen di......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconChristenjongeren in een postmodern klimaat
Er is de laatste tijd veel over de jeugd geschreven. Je kunt dan beter zeggen, dat het daarbij met name over de zogenaamde jeugdkerk ging. Voor en tegenstanders kruisten de degens met elkaar en de hamvraag, met name bij de tegenstanders, was toch vooral of dat op zondag mag tijdens een reguliere kerkdienst of dat het op zaterdagavond moet en dat alle problemen dan ineens weg zijn. Daarbij is de discussie wel heel erg smal geworden en misschien wel typerend hoe wij veel discussies voeren. Namelij......
Banned IconText IconHart voor elkaar (1) - over huwelijk en samenwonen
Enige tijd geleden hield de classis Groningen zich bezig met het onderwerp ‘samenwonen’ als vorm van een relatie waarmee kerken in toenemende mate te maken krijgen. De vraag werd gesteld: hoe ga je daarmee om. Het leek de classis belangrijk om daarover met jongeren het gesprek aan te gaan. Enkele personen namen op zich om dit met anderen en vooral samen met jongeren op poten te zetten. Dit alles resulteerde in een conferentie op zaterdag 17 mei in de stad Groningen. In het info- boekje dat bi......
Banned IconText IconJeugdkerk ( 2)
De vorige keer gaven jongeren uit Haren hun mening over het fenomeen jeugdkerk. De meesten zagen een jeugddienst als alternatief voor een gewone dienst niet zitten. Men vond dat ouderen en jongeren bij elkaar horen. Ik heb hen ook gevraagd: wat voor signaal gaat er uit van een jeugddienst naar onze ‘gewone’diensten? Ook daar hebben ze op gereageerd. Als ik het goed taxeer, zit de pijn op diverse punten waardoor men vindt dat de gewone kerkdienst vooral een dienst voor ouderen is. Een in het......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconHalve christenen
In de Wekker (CGK Nederland) van 9 mei j.l. schrijft ds. J. van Amstel onder de titel “God erbuiten houden” over de tendens om God zoveel mogelijk buiten het leven van iedere dag te houden. Onlangs presteerde iemand het zelfs een pleidooi te houden om God voortaan ook maar buiten de preken te houden. Voor velen is het christen-zijn beperkt tot de zondag. Maar kan dat wel?......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconHonderdvijftig jaar Rome in Nederland.
Op 7 juni 2003 kwamen ruim achtduizend rooms-katholieke christenen bijeen in de jaarbeurs te Utrecht om samen te gedenken dat honderdvijftig jaar geleden er voor het eerst na de Reformatie van de zestiende eeuw een rooms-katholieke bisschop werd benoemd in Nederland zelf. Voor die tijd, in de zeventiende en achttiende eeuw, werd Nederland beschouwd als een zendingsgebied. De invoering van de hiërarchie in 1853 was het startsein voor de Rooms-katholieke emancipatie. Vandaag kunnen we ons niet mee......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Schildwolde - Op D.V. zondagmiddag 22 juni om 16.00 uur zal er een aangepaste dienst voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking worden gehouden in de kerk van Schildwolde....
Banned Icon
Beroepen: Amstelproject - Ds Remmelt J. Meijer te Surhuisterveen & Ds Remmelt H. Knigge te Leidsche Rijn zijn beroepen ten behoeve van het Amstelproject, gericht op gemeentestichting....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort Verslag van de Classis Groningen gehouden op 5 juni 2003
Vanuit deze voortgezette zitting zijn de volgende zaken belangrijk genoeg om u te melden in dit persverslag. 1. De kerk van Groningen-Oost heeft een aantal stukken ( w.o. kerkbladartikelen) op ta...
Banned IconKort verslag van de classisvergadering Stadskanaal gehouden op 8 mei 2003 in Zuidbroek
Namens de kerk van Zuidbroek opent br L A Japenga de vergadering op christelijke wijze. Na controle van de geloofsbrieven wordt de vergadering geconstitueerd met als preses ds R.M. Meijer, scrib...
Banned IconPersverslag van de Drentse Zendingsdeputaten
Op dinsdag 27 mei j.l. kwamen de Drentse Zendingsdeputaten weer in vergadering bijeen. Om verhalen uit te wisselen over in het water gevallen caravanvakanties en over de noodzaak om je bed op te...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Na Groningen nu voor de 2e keer The International RefoRmed Youth Conference
Edinburgh - Tijd: 27 augustus-1 september 2003 Plaats: Edinburgh Alleen de reiskosten zijn voor jou. Voor info: surf naar www. reformedyouth.org Voor boeken: mail naar alkodriest@solcon.nl Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ds. Alko Driest (Mee namens deputaatschap BBK) ......
Search document Icon - lezen - Holland international camp
Midlaren - The Free church of Scotland organiseert in de week van 27 Juni tot 7 Juli een ‘Holland international camp’ in accommodatie ‘de Veenhorst’ te Midlaren.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Sander van Marion
Emmen - onder de titel 'Zomerse Klanken' hoopt Sander van Marion op DV zaterdag 21 juni weer een orgelconcert te geven op het monumentale orgel van de Goede Herderkerk te Emmen. Sande...
Search document Icon - lezen - Projectkoor Vocalis o.l.v. Nellie Bolhuis
Start nieuw project!......
Search document Icon - lezen - Werkconferentie appèlzaken
Kampen - Kerkelijke vergaderingen, classes, particuliere synodes en generale synodes, houden zich regelmatig bezig met appèlzaken. Natuurlijk gaat het er om dat de uiteindelijke beslissing...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Eemdijk via de radio
Waar is God? Hierover gaat op zondag 22 juni de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Eemdijk. Voorganger ds. Erik Dwarshuis zal preken over de vraag: ‘Waar is God?’ De samenzang wordt begeleid door organist G. Hartog. Zendtijd voor Kerken zendt de dienst om 17.02 uur uit via 747 AM. De tekst van de preek is verkrijgbaar bij Stichting ZvK, Postbus 94, 1200 AB Hilversum, tel. 035 – 6727373. Op dit adres kunt u ook geluidscassettes bestellen. Voor meer info over Zendtijd voor Kerk......
Banned IconStichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen
Overzicht van de bijdragen per provincie 2001 en 2002......