UITGAVE Kerkbode


nummer

11

datum

27-MEI-2011THEMA
Menselijke maat vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Menselijke maat - W.L. de Graaff
Hoeveel de mens inmiddels ook kan, hij blijft uiteindelijk gebonden aan zijn eigen maat of mogelijkheden. Ook in het onderzoeken naar het ontstaan van het leven en de wereld. Deze Kerkbode staat...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Remission Op zondag 29 mei is er om 19.30 uur een optreden van muziekgroep Remission in de GKv 'De Hoeksteen', Oude Winsumerstraatweg 7 in Sauwerd. Remission bestaat uit acht meiden in de leeftij...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Verklaring van attest - W.L. de Graaff
Hou ze maar eens uit elkaar. Belijdenisattestatie, doopattest, gezinsattestatie en reisattestatie. Al dit soort documenten en brieven mag je scharen onder het verzamelbegrip ‘attest’. Dat is ko...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Total Church - J.H. Kuiper
9 april 2010. Steve Timmis is in Nederland en spreekt over 'Total church'. Op een conferentie die georganiseerd was door het Kwartaalmagazine 'GROEI' in samenwerking met Missionair Steunpunt van de Nederlands Gereformeerde Kerken en het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken. In dit artikel een korte terugblik.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Afscheid Groningen-Oost: Op zondag 29 mei is er in de Oosterkerk aan de E. Thomassen a Thuessinklaan 1 om 9.30 uur een afscheidsdienst van ds. C. van der Leest, wegens emeritaat Jubilea MariŽnber...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Classis Drachten Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Siegerswoude-Frieschepalen, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden o...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
1000 km non-stop op de racefiets voor War Child Sommigen noemen het complete waanzin, anderen vinden het een prachtig plan, maar hebben twijfels over de uitvoerbaarheid ervan. Op donderdag 2 juni...
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Aly Mosselaar een halve eeuw dirigent - A.H. Driest
In de wereld van zang en muziek is de naam Aly Mosselaar geen onbekende. Als dirigent gaf ze een halve eeuw lang leiding aan een groot aantal koren. Op zaterdagavond 20 mei jl. nam zij afscheid met een concert waarbij al haar koren acte de presence gaven.......
Search document Icon - lezen - Lazarus, de rijke man en de ChristenUnie - K. Harink
De eeuwige tijdslijn is op te delen in vier gedeelten. Schepping, zondeval, verzoening, herschepping. Tot de schepping was er een paradijselijke situatie. Na de herschepping (jongste dag) zal die zondeloze situatie weer een aanvang nemen, tot in eeuwigheid! Ons leven wordt gekenmerkt door tijdelijkheid: pelgrims op weg naar het beloofde land. Ons leven wordt ůůk gekenmerkt door de gevolgen van de zondeval. Concreet zijn er twee blokkades door de zondeval opgeworpen. Ten eerste is onze verbindi......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Pottenbakker - W.L. de Graaff
"Jullie draaien de zaken om! Is klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij brengt er...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Genesis 1 en evolutie - G. Kwakkel
Volgens de Bijbel heeft God de wereld in zes dagen geschapen. Volgens natuurwetenschappelijke theorieŽn is onze wereld het product van een ontwikkeling, die miljarden jaren geduurd heeft. Hoe moet je als christen hiermee omgaan?......
Search document IconText Icon - lezen - Menselijke maat houdt ons klein - W.L. de Graaff
'De Menselijke Maat’, dat is de titel van een boek van Salomon Kroonenberg. Hij laat onder andere zien dat de schommeling van het klimaat een cyclus doorloopt, die wij in het dagelijkse leven niet kunnen overzien. Velen maken zich zorgen over de opwarming van de aarde. Wie niet verder kijkt dan een aantal tientallen jaren kan denken dat die opwarming een nieuw fenomeen is, door mensen veroorzaakt. Maar wanneer je via onderzoek een tijdsbestek van 10.000 jaar bekijkt, blijken ijstijden en warme p......
Hide details for Van de synodeVan de synode
Search document Icon - lezen - Leven, dienen, zingen Vertrouwde inhoud, andere woorden - R. ter Beek
Dik drie weken verlof rond Pasen, Koninginnedag en meivakantie. De synodeafgevaardigden moesten weer wennen. Op vrijdag de dertiende mei boog de synode zich over het werk van deputaten Eredienst. Deze deputaten zijn de laatste zes jaar intensief bezig geweest met teksten die in kerkdiensten gebruikt kunnen worden: formulieren en gebeden. Ook werden er besluiten genomen over het werk van deputaten Kerkmuziek.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Hulp aan dak- en thuislozen aan de Kostersgang in Groningen - G. Bouwman
Bij hulp aan onze naasten zijn we gewend om een verrekijker te gebruiken. Kenia, Equador, Zuid-Afrika, daar kunnen we helpen. Maar hulp bieden aan onze naaste kan ook zonder verrekijker.......