UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

20-AUG-2010THEMA
Eens gedoopt, altijd gedoopt? vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Nieuws rond IJsselmond Met de vakantie nog vers in ons geheugen, of als u nog geniet van de vakantie, kijken wij als mannenkoor 'IJsselmond' alweer vooruit. Een nieuw zangseizoen staat weer op he...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 21 augustus Leens, Orgelconcert door Pieter van Dijk op het Hinsz-orgel, Petruskerk - 20.15 uur Donderdag 26 augustus Hasselt, Begin nieuw zangseizoen Mannenkoor IJsselmond, onder het ge...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Tucht en liefde - J.H. Kuiper
De laatste tijd kom ik hem regelmatig tegen: de vraag waarom de uitoefening van de tucht zo nauw verbonden is aan het avondmaal. Zou het voor het image van de kerk niet een stuk schelen als we daar wat minder moeilijk over doen? Het avondmaal als dikke streep onder Gods liefdesverklaring dat iedereen die Hem aanroept gered zal worden, verdraagt zich toch niet met het nee tegen iemand in de tucht? Inmiddels kunnen gasten uit andere kerken meedoen aan het avondmaal, waarom zou je dan leden van de......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Samenkomsten Ameland Op de volgende zondagen worden er samenkomsten gehouden in Nes: 22/8: 19.00 uur ds S. Schaaij 29/8: 16.30 uur br Velvis Op de volgende zondagen worden er samenkomsten gehoude...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Assen De classis Assen vergadert D.V. op 9 september 2010 in Haulerwijk, in De Kruiskerk, Valckeniersweg. Aanvang 19.30 uur. Het moderamen zal bestaan uit ds. S. de Jong, preses; d...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Landelijke gebedssamenkomst Zaterdag 4 september a.s. wordt er een landelijke gebedssamenkomst gehouden, georganiseerd door Gereformeerd Appel. Het thema is: 'Bidden om eensgezindheid'. Voorgange...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Opnieuw - A. Bas
'Na de overtocht zei de Heer tegen Jozua: “Maak messen van vuursteen en besnijd de IsraŽlieten opnieuw”.’ Jozua 5 vers 2.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Doopgedachtenis, de praktijk - A. Bas
In het vorige artikel is de discussie in kaart gebracht, die in de PKN gaande is over het fenomeen ‘doopgedachtenis’. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen een (in de PKN) al bestaand ritueel van doopgedachtenis, en een nieuw te ontwikkelen ritueel van doopgedachtenis bij ‘herintreding’, gekoppeld aan de openbare belijdenis. Aan de praktijk van beide rituelen willen we nu wat gerichter aandacht schenken.......
Search document Icon - lezen - En nu wij… - A. Bas
In de voorgaande artikelen is geprobeerd discussie en (voorgestelde) praktijk binnen de PKN in kaart te brengen. Uiteraard levert dit ook vragen aan onszelf op: kennen ook wij de vragen en problemen rond de doop zoals die in de PKN blijken te spelen? En zo ja, kunnen wij dan wellicht onze winst doen met de discussie zoals die daar tot nu toe gevoerd is? Op deze vragen ga ik in dit laatste artikel in.......
Search document IconText Icon - lezen - Vernieuwen, bevestigen of gedenken? - A. Bas
Het is een wonder van God! Jacqueline heeft een wild leven geleefd. Volgens haar eigen zeggen heeft ze ‘zo ongeveer alles gedaan wat God verboden heeft’. Ik ontmoet haar voor het eerst op haar flat, waar ze met haar zoontje woont, na een bericht van een ouderling. Hij was op nieuw-ingekomen bezoek geweest en merkte dat Jacqueline op zoek was. Jacqueline staat open voor het evangelie. Haar moeder is hervormd, haar vader ongelovig. Ze is ooit gedoopt, maar niet met het geloof opgevoed. Nu is er ee......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Eetstoornis anorexia nervosa: als eten een ramp is… - S. van Oostrum
Eetstoornissen zijn samen te vatten in drie kenmerken te weten: abnormaal eetgedrag, negatief lichaamsbeeld en pogingen doen om af te vallen.......