UITGAVE Kerkbode


nummer

48

datum

28-NOV-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Verlangen - A. Bas
Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd (Psalm 25:1-3). Komende zondag is de eerste zondag van advent. In het donker gaan we op weg naar het licht, vol verlangen naar Hem die Zichzelf ‘het licht van de wereld’ heeft genoemd. Van oudsher begint de dienst op de eerste adventszondag met de hierboven aangehaalde woorden uit Psalm 25. En ik denk, dat die Psalm ons heel go......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Er was een synode… En nu is er werk aan de winkel (4) - J.T. Oldenhuis
NBV en Opwekkingsliederen De vorige week schreef ik dat het besluit van de synode om toe te treden tot de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) gevolgen zal hebben voor het project van een eigen kerkboek. Er zijn nog een paar besluiten die niet zonder gevolgen zullen blijven. Ten eerste het besluit om de bijbelcitaten in de formulieren in overeenstemming te brengen met de NBV. En ten tweede het besluit over de zogenaamde Opwekkingsliederen.......
Search document Icon - lezen - Vloek - A. Bas
“De Heer ging voor hem langs en riep uit: ‘de Heer! De Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde’.” (Exodus 34:6,7).......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Standaardreacties - J.H. Kuiper
Hoe staat het met de seksuele moraal van de Nederlandse pubers? Is die echt zo slecht als sommige documentaires op TV willen laten geloven, of gaat het om een kleine groep onder hen die losgeslagen is? En als het om een kleine groep gaat, hoeveel moeten het er dan zijn om alarm te slaan? Ben je ongerust als 8% met het onderwerp seksualiteit geen raad weet, of komt dat pas bij 10%? Hoeveel is dat eigenlijk, 8% van de Nederlandse jongeren?......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Bericht voor de preekvoorziening
Ds. Bram Beute, missionair predikant van de Gereformeerde Kerk (v) van Houten en wonend te Kampen, heeft nog ruimte voor een aantal preekbeurten in zijn preekrooster vanaf 21-12-2008 t/m 31/12/2009.......
Search document Icon - lezen - Dienst met aanpassingen
Assen - Op zondag 14 december wordt er om 14.30 uur een dienst met aanpassingen gehouden in de Maranathakerk aan de Nobellaan 140.......
Search document Icon - lezen - Ontheffing ds. A. de Ruiter uit het ambt van predikant
Ds. A. de Ruiter, gereformeerd (vrijgemaakt) predikant van de federatieve gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Enkhuizen is op zijn verzoek door de kerkenraad ontheven uit zijn ambt.......
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws Beroep aangenomen Ede-Noord - T. Schutte te Putten. Schutte blijft werkzaam als legerpredikant. Beroepbaar gesteld Door de classis Noord-Brabant/Limburg is kandidaa...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 11 december a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Delfzijl, Tichelwerk 15. Samenroepende kerk: Appingedam.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Festival of Lessons and Carols
Westeremden - Op dinsdag 23 december zingt het nieuwe Vocaal Ensemble het Hoogeland een Festival of Lessons and Carols in de 13e-eeuwse Andreaskerk, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Kerstconcert met nieuwe CD
Drachten - Vrijdagavond 19 december a.s. zullen het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor en het jong gemengd koor Spirit of Joy (Nieuwleusen), beiden onder leiding van Bert van de Wetering, om 20.00 uur een Kerstconcert geven in De Oase.......
Search document Icon - lezen - Kerstnachtdienst
Drachten - Evenals vorig jaar organiseert de kerntaakgroep ‘Missionair’ te Drachten-Nijega weer een Kerstnachtdienst, dit jaar op woensdagavond 24 december om 21.30 uur in de Fonteinkerk aan De Kolken.......
Search document Icon - lezen - Najaarsconcert Patrimonium
Groningen - Op vrijdagavond 19 december geeft Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium haar jaarlijkse Najaarsconcert in Kerstsfeer, om 20.00 uur in de ImmanuŽlkerk aan het Overwinningsplein.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Ab Weegenaar
Noorbroek - Aan de vooravond van Advent, zaterdag 29 november, geeft organist Ab Weegenaar een adventsconcert op het Schnitger-orgel in de Hervormde kerk, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Weihnachtsoratorium door Magnificamus
Zwolle - Dit voorjaar ontving projectkoor Magnificamus onder leiding van Herman Weelink terecht bijzonder veel lof voor de uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach. Nu komen zij op zaterdag 20 december met het schitterende Weihnachtsoratorium van Bach naar de Fontein in Zwolle (Stadshagen), aanvang 20.15 uur.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Vrijdag 28 november Stadskanaal, Orgelconcert door de Amerikaanse Mc Kinney op het orgel van de Kandelaarkerk, Navolaan 28 - 20.00 uur Zaterdag 29 november Haulerwij...