UITGAVE Kerkbode


nummer

20

datum

2-OKT-2009THEMA
De Drie-enige God en wij vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Bachconcert
Op 9 oktober a.s. geeft organist Jochem Schuurman een concert in De Fontein, De Kolken 89, Drachten, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Calvijn in Assen
Op 10 juli dit jaar was het 500 jaar geleden dat de reformator Johannes Calvijn geboren werd. Calvijn heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van ker...
Search document Icon - lezen - Johannes de Heer Zangavond
Op D.V donderdag 15 oktober organiseert het comitÚ Woord en Daad N.O.F. een Johannes de Heer Zangavond in de Hervormde Kerk te Twijzelerheide, om 19.45 uur.......
Search document Icon - lezen - Kleding- en schuurverkoop!
Datum: 3 oktober, tijd: 10.00 - 14.00 uur, locatie kledingverkoop: Pastorieweg 21 Kantens, locatie schuurverkoop:Bredeweg 32 te Kantens. Ten bate van: Het bouwfonds van de GKv.......
Search document Icon - lezen - Uitnodiging
Geachte broeders en zusters, hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering van de Kring Assen-Zuid.......
Search document Icon - lezen - Woord & Daad opbrengst rommelmarkt
Graag willen we iedereen bedanken die het ons mogelijk heeft gemaakt dat we het prachtige bedrag van € 1050,00 (netto) binnen hebben gehaald voor Woord & Daad. Ook de vele vrijwilligers bedankt...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 3 oktober Groningen/Emden (DL), Excursie naar Emden in het kader van het Calvijnjaar, voor 5 september melden via s.w.bijl@nieuwekerk.org of: S.W. Bijl, H.W. Mesdagstraat 78, 9718 HN Gro...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Kerkelijke zoektocht? - J.H. Kuiper
Als het je niet aanstaat, ga je toch gewoon naar een andere kerk. Dat was het advies van ds. Orlando Bottenbley uit Drachten. In mijn vorige bijdrage kwam dat aan de orde. Heel modern. Je zoekt een andere provider die wel levert wat je zoekt.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Kerkdiensten Texel Dit najaar (2009) organiseert de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Den Helder kerkdiensten op Texel. Alle onderstaande diensten beginnen om 14.30 uur. 18-10, ds. P. Niemeije...
Search document Icon - lezen -
Beroepbaar Hillegom: kandidaat J. van Houwelingen, Wilhelminaplantsoen 37, 2182 NJ Hillegom, tel. 0252-348779, e-mail: janafrika@hotmail.com. Beroepen Assen-Marsdijk: R.A. Schipper te Drachten-Ni...
Search document Icon - lezen -
Dienst met aanpassingen Zondag 4 oktober om 15.00 uur is er in ‘De Kandelaar’ (Assen-Zuid), Oude Molenstraat 20 te Assen een dienst met aanpassingen. Voorganger is ds. J.H.Soepenberg, het thema...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Persverslag van classis Appingedam d.d. 11 juni 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de Classis Assen op 10 september 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Persverslag van de vergadering van de Classis Hoogeveen, gehouden op 10 september 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de classis Stadskanaal welke bijeenkwam op donderdag 3 september 2009.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nohe-Overstap
Nohe-Overstap start met twee leer werkcentra voor jongeren met een beperking in het noorden van het land, namelijk in Een en in Hooghalen. Nohe-Overstap is een jobcoach organisatie die als vrijwilliger organisatie is ontstaan van uit het reformatorisch speciaal onderwijs.......
Search document Icon - lezen - Ontdekzondag 2010 D.V. op 21 maart Derde zondag van maart wordt vaste Ontdekzondag
Utrecht - Naar aanleiding van de vele positieve reacties en verzoeken om herhaling van de Ontdekzondag, heeft vereniging dit Koningskind besloten er een traditie van te maken.......
Search document Icon - lezen - Orgaandonatie? Ja of nee?!
In het kader van het jaar van de ‘donor’ belegt de Nederlandse PatiŰnten Vereniging, afdeling Groningen - Haren een debatavond over orgaandonatie.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Heeft George Harinck koudwatervrees? Nog iets over Kerk en Wmo… - K. Serier
Het was wel even wakker worden toen ik op de voorpagina dat artikel in het ND van zaterdag 19 september las. En dat terwijl je nog nageniet van het symposium over Kerk in de Samenleving van de vrijdag daarvoor. Ook dat ging over de Wmo, met een verslag daarvan in datzelfde ND op blz. 2. Zijn de tegenstellingen dan zo groot als het over de Wmo gaat? Of lijkt dat alleen maar zo? Denken we nog zo verschillend over de manier waarop we als kerken betekenis willen hebben in onze Nederlandse samenlevin......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - God zien zoals Hij is - S.M. Alserda
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Mat. 5: 8). Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden (1 Joh. 4: 12). Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14: 7, 9). Wanneer Hij zal verschijnen, (…) zien we Hem zoals Hij is (1 Joh. 3: 2).......
Hide details for Post uit de TownshipsPost uit de Townships
Search document Icon - lezen - Post uit de Townships
Tjeerd en Mieke zijn op verlof in Nederland geweest. Een van de eerste dingen die Tjeerd opviel, was dat je overal in Nederland dezelfde taal kunt spreken. In de kerk, bij de benzinepomp, in de winkel: iedereen verstaat je. In Zuid-Afrika is dat een stuk lastiger. Maar wie de mensen bereiken wil, moet zijn taal spreken. Tjeerd is daarom begonnen aan een cursus Zulu.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De levende God en onze levensvragen Over de praktische betekenis van Gods Drie-eenheid - S.M. Alserda
Onlangs werd in de pers een discussie gevoerd over de vraag: vereren Islamieten uiteindelijk dezelfde God als Christenen? Die gedachte werd in meerdere bijdragen afgewezen, met als motivatie: alleen in Jezus Christus kunnen we God kennen, en: volgens de bijbel is God een Drie-enige God. Omdat dit binnen de Islam ontkend wordt, moet het wel een andere god zijn, die zij vereren. Is dat wat behoort tot de praktische betekenis van Gods Drie-eenheid?......
Search document IconText Icon - lezen - Een ontmoeting met God - S.M. Alserda
Het boek ‘De Uitnodiging’ van W. Paul Young is inmiddels een bestseller. Voor velen lijkt het in een behoefte te voorzien. Het gaat om een ontmoeting met de Drie-enige God. Daarbij haalt de schrijver zijn lezers uit hun vastgeroeste denkkaders over God en probeert hij de Drie-eenheid heel dichtbij te brengen.......
Search document IconText Icon - lezen - Verrast raken over de Drie-enige God - M.H. de Boer
Augustinus heeft eens puntig geschreven: ‘Dat we van drie Personen spreken, is niet om iets te zeggen, maar om niet geheel en al te zwijgen’. EÚn God en toch drie Personen. Dat gaat ons begrip ver te boven. God is zoveel groter dan wij mensen.......