UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

27-FEB-2004THEMA
Geloof en medische ethiek vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Echt behoud - J.H. Kuiper
Psalm 34: 20 : Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hen de HERE......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De wereld om ons heen - J.H. Kuiper
Medische ethiek, heette het thema voor februari, rijkelijk pretentieus. In vier nummers konden we maar enkele facetten van dit onderwerp aandacht geven. Twee nummers waren gewijd aan de achtergronden van het gesprek over gebedsgenezing; het derde nummer vroeg aandacht voor het moment waarop ook de artsen moeten terugtreden. Er is nog veel meer.......
Search document Icon - lezen - Interview met dokter Grootenhuis - J.H. Kuiper / A.T. Grootenhuis
Kerkbodes volschrijven over hoe het tegenwoordig in de medische wereld gaat vanuit de hoek van de kerk is ťťn ding; maar hoe gaat het in de praktijk? Daarover stelden we tien vragen aan dr. Grootenhuis, die samen met zijn vrouw een praktijk heeft in het Friese Donkerbroek. Ze zijn lid van de gemeente te Oosterwolde. ......
Search document Icon - lezen - Soli Deo Gloria! Het kerkorgel in Grootegast als prachtig cadeau - Ria van Boven-van Diggelen
Een heel nieuw kerkgebouw, een nieuwe pastorie en nu ook een nieuw orgel in de kerk. Dat is geen droom maar werkelijkheid geworden in Grootegast. In een paar jaar tijd heeft deze gemeente haar gebouwen helemaal vernieuwd. En twee maanden geleden is het hele project afgerond met de ingebruikname van een nieuw orgel in de kerk. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - ‘….En deze alleen’ - J.P. van der Wal
In het Geref. Kerkblad voor Overijssel etc. las ik het volgende artikeltje van ds. A. Bas: Over een bedenkelijke kant van het ‘verlangen naar meer’ ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - IsraŽl - J.H. Kuiper
Wat is dat toch met dat kleine landje aan de oostelijke oever van de middellandse zee? Is het niet meer dan dat? Een smalle strook, waar een paar miljoen mensen teruggekeerd zijn, na een paar duizend jaar afwezigheid? Het is een heel seculier land; met een strikte scheiding tussen ‘kerk’ en staat. Veel IsraŽli’s geloven net zo vaag als de mensen in het westen die wij tegenkomen. De meesten willen niets van het christendom weten. Geen wonder, na lange perioden van vervolging, die een hoogtepunt –......