UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

6-FEB-2009THEMA
Dorre Leerregels!? vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 6 februari Kantens, Boekenbeurs t.b.v. verbouw GKv, Pastorieweg 21- 18.30-21.00 uur Zaterdag 7 februari Kantens, Boekenbeurs t.b.v. verbouw GKv, Pastorieweg 21 - 10.00-12.30 uur Dinsdag 10 fe...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kerken milieuactief - J.P. van der Wal
In het Gereformeerd Kerkblad voor Midden- en Zuid-Nederland schrijft ds. H.J. Visser over de verantwoordelijkheid van christenen t.o.v. Gods schepping:......
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Verslag DZD
Persverslag van de vergadering van de Drentse Zendings Deputaten (DZD), gehouden op 9 december 2008.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wmo - een uitdaging voor de gemeente? - J.H. Kuiper
Sinds kort is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. “De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente sterk kan verschillen. De regering verwacht dat gemeenten via de Wmo de zorg flexibel kunnen verstrekken en een grotere inzet van mantelzorgers en vrijwilligers kunnen realiseren.” Aldus de startpagina voor de Wmo op internet wmo.startpagina.nl.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Zuidhorn - Op zondag 8 februari 2009 is er voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking om 16.30 uur een aangepaste dienst in ‘De Rank’, Westerga...
Search document Icon - lezen -
Ds. Van Herksen overleden Heemse - Op 21 januari jl. is ds. H.D. van Herksen, emerituspredikant van Heemse, overleden. Hermannus Dirk van Herksen werd geboren op 10 april 1921 in Twijzel....
Search document Icon - lezen -
Dienst met aanpassingen Assen - Als de Here het wil is er op 15 februari om 15.00 uur in ‘De kandelaar’, Oude Molenstraat 20, een dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen...
Search document Icon - lezen -
Samenkomsten Ameland Ook dit jaar gaat de commissie Ameland van de GKv van Blija-Holwerd D.V. vanaf Goede Vrijdag 10 april 2009 t/m zondag 25 oktober 2009 zondagse samenkomsten organi...
Search document Icon - lezen -
Kerkdiensten op Texel Dit voorjaar worden er weer kerkdiensten georganiseerd op Texel, vanuit de GKv Den Helder. Alle diensten beginnen om 14.30 uur en ds. P. Niemeijer gaat hierin vo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Appingedam De Raad van de Gereformeerde Kerk te Delfzijl, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis...
Search document Icon - lezen -
Classis Drachten Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 21 januari 2009. Bij de vertrouwde, christelijke opening blijkt dat de broeders van de kerk va...
Search document Icon - lezen -
Classis Assen Agenda voor de vergadering van de Classis Assen op 12 februari 2009 in Verenigingsgebouw De Schans, Julianalaan 57, Zuidlaren. Aanvang: 19.30 uur. 1. Opening door de...
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Grootegast Op donderdag 12 februari 2009 om 19.30 uur hoopt de classis Grootegast haar volgende vergadering te houden. Plaats: Gereformeerde Kerk te Marum. Preses: ds....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen -
12e VGK-concert Drachten - Op zaterdag 7 februari om 20.00 uur wordt voor de 12e keer het VGK-concert gehouden in de Fontein, de Kolken 89. Dit concert wordt gegeven door enthousia...
Search document Icon - lezen -
Boekenbeurs t.b.v. GKv Kantens - De verbouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Kantens vordert al behoorlijk. De hal is vergroot, er zijn nieuwe up-to-date toiletruimtes gekomen...
Search document Icon - lezen -
Calvijn in Stad Groningen - Vrijdag 27 februari: de Oosterkerk, 20.00 uur, thema: Calvijn en het kerklied. Spreker: dr. J.R. Luth. Dr. Luth (lector aan het Instituut voor Liturgiew...
Search document Icon - lezen -
Dox in concert met Gerald Troost! Winsum - Zaterdag 28 februari a.s. is het zover! Jeugdkoor ‘Dox’ geeft een concert in samenwerking met Gerald Troost in De Poort, Borgweg 36, aanva...
Search document Icon - lezen -
Benefietconcert Kees Kraayenoord Groningen - Kees Kraayenoord geeft op vrijdag 13 februari een benefietconcert t.b.v. de bouw van een school in Ecuador. Het concert vindt plaats in he...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Trouwplannen voor 2009? Het ‘Steunpunt Growing Love’ wil jullie dan van harte uitnodigen om mee te doen aan de huwelijksvoorbereidingscursus ‘En worden en n blijven’! In een...
Search document Icon - lezen -
Zendtijd voor Kerken Ik heb God gezien Op D.V. zondag 22 februari 2009 wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk (v) in Assen-Zuid. De verk...
Search document Icon - lezen -
Ontmoetingsdag Gereformeerde Adoptiegezinnen (OGA) Wij organiseren 1x per jaar een dag voor Gereformeerde Adoptiegezinnen waarin wij kunnen bijpraten over onze belevenissen, leuke en...
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Licht over Groningerland - H. van der Veen
“De aarde nu was woest en ledig!” (Genisis 1:2a.) Het zijn deze woorden waaraan je onwillekeurig moet denken, wanneer je vanaf de buitendijk de Waddenzee bij eb overziet.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Stilstaan - W.L. de Graaff
“Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u’.” Marcus 10: 49......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Winterlezingen in Ten Boer
Op 13 januari is in Ten Boer de eerste winterlezing van dit seizoen gehouden. De ongeveer 200 belangstellenden beluisterden het referaat van ds. A. de Snoo over de synodebesluiten van de Generale Synode van Zwolle-Zuid.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Dorre Leerregels!? - W.L. de Graaff
In de reeks van Woord&Wereld verscheen in 2008 het boekje Bij Dordt in de leer, kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels (DL) door dr. H.J.C.C.J. Wilschut. Ooit begonnen als lesaantekeningen voor de belijdenis catechisaties. Nu dan een boekje.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - De roeping van Samuel Singh Van adoptiekind tot predikant - N. Kemps-Stam
Stichting Red een kind vierde vorig jaar haar 40-jarige jubileum. Op 17 mei werden alle sponsoren uitgenodigd om naar Zwolle te komen. Dominee/schrijver Adrian Verbree las voor uit Arpita’s droom, een jeugdboek dat hij speciaal voor dit jubileum geschreven had. Hoeveel kinderen zouden er in die veertig jaar financieel ‘geadopteerd’ zijn in Nederland? En wat kwam er van ze terecht? Ida Dijkhuis uit Ten Post weet wel een heel bijzonder verhaal te vertellen over Samuel, haar ‘adoptiezoon’.......