UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

1-JUN-2007THEMA
Na Pinksteren gaat de Bijbel open! vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Thema voor juni
Met Pinksteren leren we de bijbel lezen. Daarvoor wordt de Geest uitgestort. Pinksteren is het feest van de exegese. Mensen gaan spreken. Gods grote daden worden hoorbaar in alle talen. En als Pe...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De eerste preek? - J.T. Oldenhuis "Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen" (Hand 2 : 14)
Met Pinksteren gedenken wij de uitstorting van de heilige Geest. En sindsdien raken we niet meer uitgepraat over het geweld dat toen losbrak: wind en vuur en vreemde talen!......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De merel en de ballon
“Moet je kijken, er zit een vogel in de schuur.” In een hoekje vlakbij de geopende garagedeur zit op de harde betonnen vloer een ineengedoken jonge merel. Hij beweegt niet. Maar hij kan er toch zo uitgaan?! De afstand is maar 50 centimeter, maar hij doet het niet.......
Search document Icon - lezen - De politieke bevlogenheid is weg - N. Kemps-Stam Wereldwinkel CLIC sluit de deur
Op 2 juni a.s. sluit de christelijke wereldwinkel aan de Ebbingestraat in Groningen de deuren. Het CLIC (Centrum voor lectuur, informatie en communicatie) ging op 30 april 1997 van start. De initiatiefnemers waren Henk Dijk, Koos van Houdt, Klaas Nanninga, Tije Penninga Henk Verbree en Henk van der Velde. Van die zes mannen bleef uiteindelijk Henk Dijk het langst werkzaam in de winkel. Ook na zijn pensioen, zes dagen per week van 10 tot 6.......
Search document Icon - lezen - Introductie 'Bijbellezen op maat' - W.L. de Graaff
Op 8 mei hield de Gereformeerde Bijbelstudiebond in Steenwijk haar jaarlijkse Bondsdag met als thema ‘Bijbellezen op maat’. Prof. Dr. Jakob van Bruggen sprak daar over ‘Met de Bijbel in goed g...
Search document Icon - lezen - Met de Bijbel in goed gezelschap (1) - J. van Bruggen
Wie de Bijbel opent, krijgt gezelschap. Dat lijkt niet zo op het eerste gezicht. Het lijkt alsof je juist heel alleen bent met jezelf wanneer je bladert in het grote boek. Sluit je je als lezer niet af van anderen om op te gaan in dat boek?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Luisteren op niveau - J.P. van der Wal
Ds. R. Vreugdenhil schreef in het kerkblad voor Overijssel het volgende: Om eens aan terug te denken als u/jij voor de zoveelste keer naar de kerk gaat…......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De internationale kerk - J.H. Kuiper
In sommige plaatsen kom je haar tegen: de internationale kerk. Vaak gaat het om plaatsen met grote internationale bedrijven. Christelijke werknemers zoeken elkaar op en horen in de gemeenschappelijke taal de grote daden van God. Meestal Engels.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aanmeldingen
Kampen - De Theologische Universiteit heeft bekendgemaakt dat vůůr 31mei a.s. aspirant-studenten die de propedeuse of de vooropleiding klassieke talen in het studiejaar 2007/2008 willen vo...
Search document Icon - lezen - Afscheidsdienst
Drachten - Op zondagmiddag 3 juni a.s. om 16.00 uur in De Hoeksteen, Middelwyk 148 zal ds. J. Kruidhof afscheid nemen van de gemeente Drachten-Zuidwest. Hij hoopt dan met emeritaat te gaan...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Veenendaal-Oost - M.H. Oosterhuis te Ede-Noord Doesburg i.c.m. Doetinchem - R.P. Heij te Driebergen-Rijsenburg Beroep aangenomen Nagele i.c.m. Marknesse -...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda voor de vergadering, te houden op D.V. donderdag 14 juni a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Harkstede, Hamweg 13.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Verslag van de vergadering van de classis Assen, gehouden op donderdag 10 mei jl. te Beilen.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 8 juni Groningen, Concert Harmoniegezelschap ‘Patrimonium’, Oosterpoort - 20.15 uur Zie ook www.harmonie-patrimonium.nl Vrijdag 1 juni Assen, Viering van Jeugdkerk The Lif...
Search document Icon - lezen - Kloostermarkt
Assen - Op zaterdag 16 juni, van 10.00 - 17.00 uur, wordt er de Kloostermarkt gehouden in de wijk Kloosterveen, achter de basisscholen Het Krijt en het Sterrenschip.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Catecheet gezocht!
Grootegast - In verband met het vertrek van ťťn van onze catecheten zoekt de Geref. Kerk een nieuwe catecheet voor 3 groepen (1 avond per week).......
Search document Icon - lezen - Dietrich Bonhoeffer - J.M. Haak
Dit boekje kwam tot stand n.a.v. de 100ste geboortedag van Dietrich Bonhoeffer. In Apeldoorn werd er toen een goed bezocht symposium gehouden. Waar Bonhoeffer eerst veelal door moderne theologen...
Search document Icon - lezen - Evangelie bereikt nieuwe harten
Dankzij christelijke televisie bereikt het Evangelie steeds meer landen in West-Afrika. Na Mali, Burkina Faso, Ivoorkust, Togo, Kameroen, DR Congo en Senegal blijkt nu ook de publieke televisie in Niger bereid om de christelijke televisieprogramma’s van 3xM-partnerorganisaties uit te zenden.......
Search document Icon - lezen - Jezus in 2011 - J.M. Haak
Als we lezen dat ‘Jezus Christus dezelfde blijft: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (HebreeŽn 13:8) kun je ook schrijven over Jezus in 2011. Op geheel eigen wijze doet Reinier Sonneveld d...
Search document Icon - lezen - Over-de-grens-dag
Nijkerk - Op zaterdag 30 juni a.s. wordt er de Over-de-grens-dag gehouden in ‘het Trefpunt’, Willem Alexanderplein 14.......
Search document Icon - lezen - ReŁnisten gezocht!
Groningen - Het Gomarus College bestaat 50 jaar. Om dat te vieren wordt er op zaterdag 8 september a.s. een reŁnie gehouden voor alle oud-leerlingen en oud-docenten van de Gereformeerde HBS, het Gereformeerd Lyceum en van de bovenbouw HAVO/VWO van het Gomarus College.......