UITGAVE Kerkbode


nummer

34

datum

10-SEP-2004THEMA
Rond het ambt, pastoraat vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Herders in wolfskleren
- overdracht en tegenoverdracht in pastorale relaties - ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - II Overdracht bij de dominee - Sieds de Jong
1. Tegenoverdracht in de pastorale relatie ‘Tegenoverdracht’ is de overdracht aan de kant van de dominee. Zij ontstaat op precies dezelfde manier als de overdracht aan de kant van...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Oude Ún Nieuwe Testament - J.P. van der Wal
In De Reformatie van 31 juli las ik een artikel van dr.J.Smelik onder bovenstaande titel. Hij schreef het naar aanleiding van een referaat van prof.dr.C.van Dam, hoogleraar aan de TU van onze Canadese zusterkerken. Van Dam gaat in op de vraag of allerlei Oudtestamentische liturgische gegevens nog van belang zijn voor de vormgeving van de liturgie vandaag. Ik neem een deel van Smeliks artikel over. Misschien is het wat lang uitgevallen, maar het is de moeite waard.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De storm - J.H. Kuiper
Het is weer zover. Tot ver over de kanaaldijk hoor ik mijn telefoon overgaan bij het uitlaten van de honden. De weken van de preekvoorziening. Het lijkt een soort kansspel te worden. Wie komt er door? De gelukkige kan afspraken maken. Waar kom ik volgend jaar terecht? Het lijkt me een ondankbare taak binnen de kerk, als je gevraagd wordt om het preekrooster te vullen. Er is al vaak over geschreven, maar tot nu toe verandert er nog niet veel, ondanks de mogelijkheden die opnemen van het preekroos......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - INTREDE
Helpman - 12 september- 9.30 uur bevestiging en 16.30 uur intrede van ds. S.de Vries uit Harderwijk. Nieuw adres: Top Naefflaan 36, 9721 VB Groningen Tel. 050-5277215. E.mail : s-mde...
Search document Icon - lezen - Preekvoorziening:
De predikanten ds.: De Boer (Staphorst), Bos (Bruchterveld), Ten Brink (Lutten), Buitendijk (Steenwijk), Dreschler (Lemelerveld), Ensing (Langeslag), Feenstra (Kampen), Harmannij (Den Ham), De...
Search document Icon - lezen -
Zuidwolde – Kring Groningen Oost. Op D.V. 14 Oktober 2004 is in de Geref. Kerk Zuidwolde een lezing met het onderwerp: De Nieuwe Bijbelvertaling” Spreker: Prof. J. van Bruggen uit A...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Voorlopige agenda van de op 13 september 2004 te Baflo te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.00 uur ......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Bedum, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 24 juni j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op D.V...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Geachte jongelui
Wij zijn de organisatie great reality en organiseren praise avonden voor de jeugd in de classis grootegast en daar buiten (de omgeving grootegast) Waarom de naam great reality.? Great reality sta...
Search document Icon - lezen - Organist Sander van Marion “speelt en improviseert” in het Noorden
Bolsward - Op veler verzoek zal de bekende Scheveningse organist SANDER VAN MARION met orgelwerken en improvisaties te beluisteren zijn op Monumentendag, 11 september a.s., op het...
Search document Icon - lezen - Radiodienst
Enumatil - 12 september om 17.00 uur wordt via de radio (ZvK) een dienst uitgezonden. Thema: Nooit meer dorst Onder het kabinet Kok ging het om geld verdienen en winst maken. En Nede...