UITGAVE Kerkbode


nummer

26

datum

25-DEC-2009THEMA
Kerstfeest vieren vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Calvijn in Heerenveen
De actualiteit van de kerkreformator Johannes Calvijn is groot. In 2009 was het 500 jaar geleden dat hij werd geboren. Voor Heerenveen en de omgeving is er op dinsdag 19 januari 2010 een veelbelovende avond in De Fonteinkerk, Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen.......
Search document Icon - lezen - FFF: Joodse leiders in het Nieuwe Testament
Het Ferbân fan Fryske Foargongers is een uniek trefpunt voor dominees, kerkelijke werkers en andere kerkleden, die mogen voorgaan in Friestalige diensten of in het Fries een kerkelijk onderwerp willen inleiden. Voorgangers kunnen lid worden en andere mensen gastlid, terwijl geregeld ook losse gasten meedoen.......
Search document Icon - lezen - Filmavond
In relatie met de tentoonstelling ‘Post uit de vergetelheid’ wordt de film ‘La vita č bella’ vertoond, op vrijdag 8 januari om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk te Zuidwolde, Hoofdstraat 149.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe winterlezingen in Ten Boer
Herinnert u zich nog de lezingen van vorige jaren? We hebben veel positieve reacties gekregen. Op veler verzoek willen we ook dit seizoen weer enkele lezingen organiseren. We hebben de onderstaande lezingen gepland.......
Search document Icon - lezen - Nieuwjaarsconcert Noordbroek
Op 1 januari is er weer, inmiddels voor de achtste keer, het traditionele nieuwjaarsconcert met orgelwerken van Johann Sebastian Bach in de Kerk van Noordbroek. Aanvang: 15.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Paasoratorium Gemengd Koor ‘Menorah’
Op woensdag 6 januari 2010 starten we met een nieuw project. Medio april 2010 hopen we het Paasoratorium van Dirk Zwart uit te voeren. Nieuwe (project)leden zijn van harte welkom!......
Search document Icon - lezen - Traditioneel kerstconcert
Het traditionele kerstconcert in de Farmsumer Kerk op Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december) wordt dit jaar gegeven door Kees Steketee. Aanvang: 14.30 uur.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
2009 Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december) Farmsum, Traditioneel kerstconcert, dit jaar gegeven door de organist Kees Steketee, Farmsumer Kerk - 14.30 uur www.lohmanorgelfarmsum.nl 2010 Vrijdag...
Hide details for BoekaankondigingBoekaankondiging
Search document Icon - lezen - Bijbels Dagboek. Kracht voor elke dag 2010.
Er zullen ongetwijfeld tradities zijn waar je niet trots op hoeft te zijn. Op deze traditie wel: de jaarlijkse uitgave van het Bijbels Dagboek: Kracht voor elke dag. In mijn boekenkast staan inmi...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Warme dominees - J.P. van der Wal
Dominee Gert Zomer schreef in zijn column in Nader Bekeken een verhaal over warme dominees:......
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Iedereen is religieus, maar niet iedereen begint van boven! - L.E. Leeftink
Afgelopen zomer hebben we onze vakantie in Oostenrijk doorgebracht. We hebben drie zondagen gekerkt bij de Evangelisch-Reformierte Kirche in Rankweil. Dat is een kleine gemeente die trouw wil zijn aan Gods Woord en de Here Jezus wil volgen omdat ze Hem kennen als hun enige troost in leven en sterven. Kijk maar eens op www.reformiert.at.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrede op aarde? - J.H. Kuiper
Als de engelen bij de geboorte van Christus zingen over de vrede, raken ze veel mensen diep in hun hart. Als de wereld ergens behoefte aan heeft, dan wel aan vrede. Een einde aan de eindeloze strijd. Wie wil dat niet? Door de geschiedenis van de mensheid loopt een stroom bloed die net als andere rivieren steeds breder en dieper lijkt te worden. Ook in onze tijd weten we ervan mee te praten. De vijandschap tussen mensen kost nog steeds talloze slachtoffers. Een kerstbestand is daarbij van weinig......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Aan de classiskerken. Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Siegerswoude/Frieschepalen, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 20 januari 2010 in het ‘Ichtus Hűs’, Burmanialaan 100 te Drachten, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 20 januari 2010, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1.......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân 2010
Eerste voorlopige agenda van de vergadering van de PS Fryslân op woensdag 2 juni 2010 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Evangelisatie in nieuwe dorpsprojecten
De vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) start in het nieuwe zomerseizoen twee nieuwe dorpsprojecten in de plaatsen Lochem en Doetinchem. Deze nieuwe projecten komen in de plaats voor het campingproject IJmuiden en het dorpsproject Lemelerveld.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - Koperblazers in een kerkdienst: feest en noodzaak - A.H. Driest
Regelmatig komt u hen tegen in kerkdiensten: koperblazers. Hun optreden maakt een kerkdienst extra feestelijk. Tot eer van God. Denk aan de kerstfeestvieringen waarin zij vaak in actie komen: de solist bij het orgel, het ensemble van 5 of 6 blazers, of een complete muziekvereniging. Als ondersteuning en stimulans van de gemeentezang. En dat niet alleen op een christelijke feestdag, maar ook op een ‘gewone ‘ zondag. We zullen hen in de toekomst extra nodig hebben. Het aantal organisten in de kerk......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Gloria in excelsis Deo! - G.O. Sander
Als twee dingen bij elkaar horen dan zijn het wel: Kerstfeest en zingen! Op school leren de kinderen kerstliederen. In de kerk zingen we op en rond kerstfeest veel met elkaar. Er staan allerlei concerten gepland. En natuurlijk hebben we thuis een cd met kerstmuziek opstaan.......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Zorgboerderij de Geitenmeijerij biedt rust en structuur
Geiten voeren, gras maaien, wieden, afwassen, strijken en koffie zetten. Het gebeurt allemaal op zorgboerderij De Geitenmeijerij in Fochteloo, de vijf deelnemers zijn er druk mee. Ze worden begeleid door Jan en Mies Meijer. Jan is boer in hart en nieren, Mies is verpleegkundige. Samen hebben ze alles in huis voor een zorgboerderij.......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Gedicht - N. Kemps-Stam Kerst, feest van het licht
Van niemand is de geboortedag zó vaak gevierd als van het kindje Jezus. Hoewel Jezus waarschijnlijk tussen de lente en de herfst geboren werd (dan waren de schapen ‘in het veld’), is 25 december gekozen als zijn geboortedag. Deze dag heeft te maken met heidense gebruiken. Jezus moest als ‘het licht van de wereld’ in het Romeinse Rijk de verering van de zonnegod Mithras vervangen. Op het noordelijk halfrond kwam het kerstfeest in de plaats van de winterwende. Vandaag hoort voor veel mensen de Ker......
Hide details for Post uit de TownshipsPost uit de Townships
Search document Icon - lezen - Post uit de Townships - N. Kemps-Stam
Ds. Tjeerd de Boer heeft te kennen gegeven in het komende jaar geen post meer te sturen vanuit Zuid-Afrika. Hoewel we liever hadden dat hij door bleef schrijven, respecteren we zijn besluit. Zijn laatste bijdrage is weer even verrassend als altijd. “Op de maandag dat ik mijn laatste Post uit de Townships schrijf, staat de teller op 178”, meldt hij. “Nog zoveel dagen uren minuten seconden tot het WK voetballen begint1.” Vervolgens laat hij zien dat het WK ook voor een ander doeleind gebruikt kan......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Kerstfeest vieren - G.O. Sander
We vieren over een paar dagen het kerstfeest: het feest van de geboorte van de Here Jezus. De Zoon van God is op aarde gekomen. In Hem is het Immanuël: God met ons! De boodschap, dat God zelf naar de aarde kwam en naar de mensen omzag, is het volstrekt unieke van het christelijke geloof. In alle wereldgodsdiensten wordt van de mens verwacht dat hij zelf, hoe dan ook maar, naar de hemel omhoog kruipt. Maar de bijbel zegt: je hoeft de hemel niet te ontdekken, de hemel heeft u al ontdekt.......
Search document IconText Icon - lezen - Vol verwachting… - G.O. Sander
Wachten, dat is niet onze sterkste kant. En zeker vandaag, in onze jachtige westerse cultuur niet. Als we even moeten wachten voor de kassa of bij het tankstation, dan kunnen we dat maar met moeite opbrengen. En dan heb ik het nog niet gehad over lang stilstaan in de file. Over wachten. Wachtenachten maakt een mens ongeduldig. In andere culturen, bijvoorbeeld in Afrika, is dat veel gemakkelijker. Daar hebben de mensen blijkbaar meer tijd of meer geduld. Komt het vandaag niet, dan morgen wel.......