UITGAVE Kerkbode


nummer

43

datum

16-NOV-2007THEMA
Kerkelijke eenheid vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Het geheim van de kerk - J.H. Kuiper Johannes 17 vers 6: Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Je kunt op veel manieren naar de kerk kijken. Wat je met je ogen ziet is een vergadering mensen, die ’s zondags bij elkaar komen en vaak doordeweeks ook nog het een en ander met elkaar doen. En net als bij elke verzameling mensen heb je plezierige en onplezierige mensen, kom je mooie dingen tegen en ook vaak minne zaken.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De kleine oecumene - N. Kemps-Stam De federatieve CGKv in Sneek
De samenwerking tussen de drie reformatorische kerken, GKv, NGK en CGK, wordt wel ‘de kleine oecumene’ genoemd. In ons land werd in 2004 op 16 van de 61 plaatsen waar deze drie kerken vertegenwoordigd zijn, daadwerkelijk onderling overleg gepleegd. Duo’s waren er meer te vinden: van de 107 plaatsen waar een GKv en een CGK samenwerken, wilde men in 24 gevallen een federatie oprichten. (Bron: enquête deputaten Kerkelijke Eenheid). In Sneek is dat inmiddels gelukt.......
Search document Icon - lezen - Enquête 2006 - J.H. Kuiper
Op verzoek van de synode hebben de deputaten voor kerkelijke eenheid weer een enquête gehouden. Hoe staat het er in de diverse plaatselijke gemeentes voor en is er verandering te bespeuren ten op...
Search document Icon - lezen - Gesprek over de prediking als weg om elkaar te naderen - J.H. Kuiper
Uit de besprekingen van de deputaten voor kerkelijke eenheid van CGK- en GKv-zijde kunnen de volgende conclusies getrokken worden:......
Search document Icon - lezen - Samenvatting rapport deputaten kerkelijke eenheid - J.H. Kuiper
De deputaten voor kerkelijke eenheid hebben over hun werk al gerapporteerd aan de komende synode van Zwolle-Zuid. Het uitgebreide rapport is te downloaden van www.gkv.nl. In deze Kerkbode geven we ruimte voor een paar onderdelen van hun rapport.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Bescheidenheid Geboden - J.P. van der Wal
Ds. H.J. Messelink schreef in het kerkblad voor Overijssel, Gelderland etc. over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Hij roept op tot bescheidenheid. Naar beide kanten toe: in gelovig luisteren naar Gods Woord en in het bezig zijn in de wetenschap.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Predikant en atheïst? - J.H. Kuiper
De Middelburgse predikant Hendrikse, vrijzinnig van signatuur, laat de laatste tijd van zich spreken. Hij komt er voor uit dat hij niet in het bestaan van God gelooft en noemt zichzelf daarom atheïst.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepbaar Kandidaat J.A. Francke, Touwslagerij 7, 8011 AL Zwolle. Tel. 038-4235844, e-mail: arnoutfrancke@hotmail.com Beroepen Ede-Zuid - J.J. Meijer te Enschede-Zuid <...
Search document Icon - lezen - Kopij rond jaarwisseling eerder aanleveren!
Bericht i.v.m. aanleveren van preekroosters en kopij voor de edities van 21 december en 4 januari. Let op: de Kerkbode zal niet verschijnen op 28 december.......
Search document Icon - lezen - Sing-in
Ureterp - Op zondag 18 november is er om 19.15 uur een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk aan de Feart 85.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Kort verslag voorgezette classisvergadering van 13 september jl. op 25 oktober jl. te Loppersum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Maandag 19 november Groningen Christelijke Oratorium Verenging Groningen geeft een concert met Filharmonia Czestochowska Polen (dirigent Tilo Lehmann). Messe di Gloria van Puccine en Messe...
Search document Icon - lezen - Concert Rejoice
Zuidhorn - Op zaterdag 24 november a.s. geeft Gospelkoor Rejoice o.l.v. Willem de Wit om 19.30 uur een concert in ‘De Rank’, Westergast 8.......
Search document Icon - lezen - Concerten december
Groningen - De maand december is de maand van The Messiah en Kerstconcerten in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Feestelijk concert
Farmsum - Op woensdag 28 november a.s. geeft het bekende duo Noortje van Middelkoop (panfluit) en Harm Hoeve (orgel/piano) een concert in de Herv. Kerk.......
Search document Icon - lezen - Jong talent
Grootegast - Op zaterdag 17 november a.s. zal Christa Nanninga om 20.00 uur een concert geven in het Witte Kerkje aan de Bovenweg.......
Search document Icon - lezen - Jubileum GAV
Leusden - Op zaterdag 17 november a.s. viert GAV feest in de Koningshof.......
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert
Groningen - Op zaterdag 24 november a.s. viert harmonieorkest Harmonie ’67 o.l.v. Floris de Wever om 20.15 uur haar 40-jarig jubileum d.m.v. een groot concert in de Martinikerk.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Impressie Mannendag Assen 2007
Afgelopen zaterdag 10 november kwamen een kleine 400 mannen naar Assen voor de Mannendag Assen 2007. Het idee van een mannendag is om elkaar te ontmoeten, samen te zingen en samen te luisteren naar bijzondere sprekers.......