UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

21-JAN-2005THEMA
Vooruitblik op de Generale Synode vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Files op de kerkelijke weg - A. Bas
Justinus Havenbergius is predikant in Sauwerd, maar de mensen zijn niet tevreden. Zijn manier van leven is bepaald niet wat je van een christen zou mogen verwachten, en menig dorpeling neemt daar ook aanstoot aan. Op een gegeven moment komt de zaak zelfs op de classis aan de orde, maar die doet er eigenlijk maar weinig aan. En ja, wat dan? 1.......
Search document IconText Icon - lezen - Kampen minder gereformeerd - J.H. Kuiper
Volgende week is het laatste nummer ter inleiding op de synode gewijd aan de vragen rond de nieuwe hermeneutiek en de voorstellen rond de theologische universiteit. De manier waarop we de bijbel uitleggen in deze tijd. Ter voorbereiding daarop vast een artikel van dr. M.J.Arntzen, die in het Reformatorisch Dagblad van 3 december j.l. een artikel schreef over de laatste publicatie uit Kampen: Gereformeerde Theologie vandaag. Dr. Arntzen is kritisch over die ontwikkeling. We geven het volgende eru......
Search document IconText Icon - lezen - Kerkzijn vandaag - J.H. Kuiper
Waarom kerkrecht? Kerkrecht en kerkorde lijkt op het eerste gehoor een saai onderwerp. Goed voor specialisten die allerlei regeltjes toepassen waar een gewoon kerklid nooit van gehoord heeft en die hem ook niets zeggen. Dat zal voor velen wel het beeld zijn van deze sector voor het synodewerk. En misschien gaat de onverschilligheid wel verder en zit er in feite een afkeer in van deze benadering. Liever het spontane leven dan alsmaar bezig met besluiten van lang geleden genomen voor andere situa......
Search document Icon - lezen - Waar blijft de catechismus - J.H. Kuiper
Even een stukje van mijn ervaring als rondreizend prediker. Ik ben heel blij dat ik hier en daar mag voorgaan als emerituspredikant. Uitnodigingen om te komen preken zijn er genoeg. Het is ook prachtig werk. Het is ook anders dan voorheen; de geregelde preekbespreking op de kerkenraad ontbreekt. Vandaar, dat ik alle reactie op prijs stel. Kritiek net zoveel als waardering. Daar gaat het mij nu niet over: ik heb voor 2004 even opgeteld hoeveel catechismuspreken ik gehouden heb. Dat waren er niet......
Search document Icon - lezen - Wat de toekomst brengen moge…- J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel etc. schreef ds. H.J. Messelink enkele overwegingen bij het begin van het nieuwe jaar. Ik geef ze aan u door. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Loppersum – Op D.V. zondagmiddag 30 januari, 14.30 uur, wordt in de Gereformeerde Kerk een dienst gehouden voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking. In deze dienst z...
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Zuidhorn - Voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking, wordt Zondag 27 februari 2005, 14.00 uur in "De Rank, Westergast 8. een aangepaste dienst gehouden,. Voorg...
Search document Icon - lezen -
Bijzondere diensten Zuidlaren – 23 januari – 16.30 in de Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45a, een dienst aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. Aanvang: 16.30 uur. Vo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Verslag van de op 14 december 2004 te Kantens gehouden vergadering van de classis Warffum. Br. J. Jager opent de vergadering namens de samenroepende kerk van Kantens op christelijke wijze...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de PS Fryslân (eerste zitting 12 januari 2005)
Om 19.30 uur opent br. Y. Merkus namens de samenroepende kerk te Drogeham de vergadering, die wordt gehouden in het nieuwe kerkgebouw van Leeuwarden, De Morgenster. We zingen Gezang 32:3 en 4 en...
Search document Icon - lezen - PS Groningen
Voorlopige agenda 2005. Datum: 1 juni. Tijd : 9.00 uur Plaats: Geref. Kerk, Vijverweide 26 Ten Boer 1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het moderamen 4. Constitu...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert Music Joy en Hendrik de Cock
Delfzijl - Zaterdag 5 februari verzorgen de brassbands Music Joy en Hendrik de Cock een donateursconcert in de Hoeksteenkerk.. Beide bands zullen een afwisselend programma ten gehore brenge...
Search document Icon - lezen -
Wagenborgen - Op 21 januari a.s. een orgelconcert door Martin Mans in de Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 48. Aanvang 20.00 uur met een entree van € 6,--....
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bijbelgenootschappen bieden slachtoffers Tsunami hulp
In de nasleep van de tsunami die op 26 december zuidoost Azië trof, verzamelen locale bijbelgenootschappen informatie over hoe zij zo goed mogelijk humanitaire en geestelijke hulp kunnen verlenen aan de miljoenen slachtoffers. In veel gevallen zijn personeelsleden van de bijbelgenootschappen betrokken bij de pogingen om hulp en troost te bieden. ......
Search document Icon - lezen - Raad van Advies publiceert website voor huwelijkstoerusting.
De Raad van Advies heeft recentelijk een website gepubliceerd, waar bezoekers terecht kunnen voor huwelijkstoerusting. Het doel van de website is om met de aangeboden informatie een bijdrage te leveren aan de bouw van sterke en gezonde huwelijken.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Ook dit jaar zoeken wij weer voorgangers voor de DV te houden samenkomsten in "Het Dorpshuis Schiermonnikoog". Als u in de gelegenheid bent om op één of meerdere data hierna vermeldt, kunt voor...